Een toekomst met blockchain-omgevingen

Het concept van een blockchain-omgeving blijft tot de verbeelding spreken van ontwikkelaars over de hele wereld. Zoals u snel zult leren, maakt de transparante en onveranderlijke aard van blockchain-technologie het ideaal voor een aantal milieubesparende taken. Tegenwoordig zijn ontwikkelaars van plan blockchain-technologie te integreren in een verscheidenheid aan duurzame projecten.

Het redden van de planeet is geen gemakkelijke taak. Gelukkig bestaat er nu technologie om verouderde en verkwistende praktijken te transformeren. De aarde heeft dringend steun nodig. Volgens een recente verslag doen van gepubliceerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, blijven de temperaturen op aarde in een alarmerend tempo stijgen.

Hoewel dit welkom nieuws kan zijn voor degenen die momenteel midden in een koud winterseizoen zitten, richt de stijgende zeespiegel grote schade aan op eilanden en kuststeden. Een studie gepubliceerd door Yale toonde aan dat de oceanen sinds de jaren zeventig ongekend hoog zijn gestegen. In hetzelfde rapport werd beschreven dat de snelheid waarmee de oceaanniveaus toenamen, verdubbelde van ongeveer 0,06 inch per jaar tot 0,14 inch per jaar in 1993.

Deze informatie is een reden tot bezorgdheid en niet alleen voor milieuactivisten. Zowel regeringen als particuliere bedrijven staan ​​op het punt om volgens een recent rapport $ 14 biljoen aan schade per jaar op te lopen studie uitgevoerd door het UK National Oceanographic Centre (NOC).

Bouwsteen (ketens) voor een betere planeet

Het World Economic Forum erkennen de noodzaak van verandering Bouwsteen (ketens) voor een betere planeet. Dit document beschrijft 65 bestaande en opkomende blockchain-milieuprojecten die het potentieel hebben om de huidige staat van achteruitgang van de planeet tegen te gaan. De studie beschrijft zes mondiale uitdagingen:

  1. Klimaatverandering
  2. Biodiversiteit en instandhouding
  3. Gezonde oceanen
  4. Waterbeveiliging
  5. Schone lucht
  6. Weer- en rampenbestendigheid

Terwijl de wereld de hierboven genoemde milieu-uitdagingen probeert te bestrijden, hebben zich een aantal multinationale blockchain-klimaatorganisaties gevormd. Deze groepen gaan proactiever om met de problemen waarmee onze omgeving wordt geconfronteerd. Een van de meest bekende blockchain-milieugroepen die momenteel actief zijn, is de Blockchain for Climate Foundation.

Blockchain for Climate Foundation

De Blockchain for Climate Foundation wil het Akkoord van Parijs op de blockchain plaatsen. De Overeenkomst van Parijs is een internationale strategie voor de vermindering van schadelijke broeikasgassen met steun van 195 ondertekende landen.

Er zijn veel redenen waarom een ​​op blockchain gebaseerde strategie zinvol is. Ten eerste stelt het migreren van de Overeenkomst van Parijs naar een blockchain landen in staat om de wereldwijde emissies op een open en transparante manier te volgen. Ook zorgt de verhuizing voor een aanzienlijke daling van de monitoringkosten. Zoals het er nu uitziet, organiseert de groep rondleidingen die de voordelen van een dergelijke fusie promoten.

Blockchain-omgevingsprogramma’s die al in beweging zijn

Gelukkig draait de blockchain-ruimte om innovatie en duurzaamheid. Daartoe bestaan ​​momenteel tal van particuliere en door de overheid beheerde blockchain-omgevingsprogramma’s. Deze programma’s combineren de vindingrijkheid van crypto-ontwikkelaars met de hoop van milieuactivisten. Hier zijn een paar van de meest opmerkelijke voorbeelden:

Solar Plastic: Plastic Bank

Het Solar Plastic-platform wil het recyclingproces stimuleren. Plastic afval is een grote zorg voor milieuactivisten. Een recent verhaal van Huffington Post met de titel “Onze oceanen verdrinken in plastic” benadrukt de problemen die deze ontwikkelaars proberen te verlichten.

Great Pacific Garbage Patch via Sputnik International

Great Pacific Garbage Patch via Sputnik International

Het concept erachter Plastic Bank is simpel. Deelnemers worden betaald in cryptocurrency voor het recyclen van hun plastic. Het platform betaalt mensen iets boven het markttarief voor hun plastic afval. Deze strategie houdt onze oceanen schoon en ondersteunt wereldwijd recyclinginspanningen.

Elektronenplatform

De Electron platform combineert de beveiliging van blockchain-technologie met de hi-tech functies van de huidige digitale elektriciteitsmeters. Dit project faciliteert de overgang naar smart grid-systemen die automatisch de meest efficiënte energiedistributiestrategie bepalen.

Dit in het VK gevestigde energiedistributieplatform kan opschalen tot 53 miljoen meter en meer dan 60 verschillende elektriciteitsleveranciers. Het team achter het project probeert de centralisatie die momenteel plaatsvindt binnen de energiesector van het land te verminderen. Het platform maakt een gedecentraliseerde benadering van de problemen van energieopwekking mogelijk.

Brooklyn Microgrid

De Brooklyn Microgrid project combineert een aantal innovatieve technologieën om een ​​gemeenschappelijk energienetwerk te creëren. Uniek aan het platform is dat het energiebedrijf nog steeds verantwoordelijk is voor het onderhoud van de infrastructuur. Alle ongebruikte energie wordt uitgewisseld tussen deelnemers.

Het project heeft momenteel een gebouw in Brooklyn, NY dat is uitgerust met zonnepanelen. De energie die door deze panelen wordt geproduceerd, wordt verdeeld over alle deelnemers aan het microgrid. En elke deelnemer krijgt een toegewezen hoeveelheid elektriciteit. Leden kunnen hun ongebruikte energie met winst verkopen aan andere leden van het microgrid.

SolarCoin

De SolarCoin concept is vergelijkbaar met het Brooklyn Microgrid-concept in die zin dat zonne-energie wordt geproduceerd en doorverkocht. Het SolarCoin-project heeft echter een meer geïndividualiseerde benadering van het concept. Gebruikers verkopen hun ongebruikte elektriciteit die is opgewekt door hun privé-zonnepanelen via de blockchain.

Bij deze strategie schaft een huiseigenaar een zonnepaneelsysteem aan. Zodra het systeem is geïntegreerd in het SolarCoin-netwerk, kunnen gebruikers beginnen met het verkopen van de energie die hun huis niet gebruikt. Het platform is gratis om lid te worden en leden kunnen ervoor kiezen om betaald te worden in fiat-valuta of Bitcoin.

Elektrischain

De ElectiCChain platform biedt real-time wereldwijde monitoring van de productie van zonne-energie. Het systeem werkt samen met het SolarCoin-netwerk. Het project integreert gegevens van meer dan zeven miljoen wereldwijde zonne-installaties. Deze gegevens helpen verder wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie.

ElectriCChain plaatst alle verzamelde live-gegevens over de productie en het gebruik van zonne-energie op een enkele blockchain. Deze strategie biedt onderzoekers tonnen waardevolle informatie op een gemakkelijk toegankelijke locatie.

Een betere toekomst: een blockchain-omgeving

Het is moeilijk te zeggen of de uitvinder van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, zich had voorgesteld hoe blockchain-technologie de manier waarop we ons leven aansturen zou veranderen. Terwijl ontwikkelaars de voordelen van blockchain-technologie blijven onderzoeken, heeft de wereld om ons heen dringend behoefte aan oplossingen. Het lijkt er nu op dat blockchain-technologie de sleutel is tot een betere toekomst voor iedereen.