Dasar Privasi

Tarikh berkuatkuasa: 23 Mei 2018

Coincentral.com LLC

(“Kami”, “kami”, atau “kami”) mengoperasikan laman web https://www.coincentral.com/ (“Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang kebijakan kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data peribadi ketika anda menggunakan Layanan kami dan pilihan yang telah anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan polisi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami, dapat diakses dari https://www.coincentral.com/

Definisi

 • Perkhidmatan: Perkhidmatan adalah laman web https://www.coincentral.com yang dikendalikan oleh Shopov Media LLC

Data peribadi

Data Peribadi bermaksud data mengenai individu yang hidup yang dapat dikenal pasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kita atau mungkin akan menjadi milik kita).

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman).

 • Kuki

Kuki adalah sekeping kecil data yang disimpan di peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

 • Pengawal Data

Pengawal Data bermaksud orang semula jadi atau undang-undang yang (baik sendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara di mana setiap maklumat peribadi diproses, atau akan diproses.

Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.

 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)

Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud setiap orang semula jadi atau sah yang memproses data tersebut bagi pihak Pengawal Data.

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Penyedia Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

 • Subjek Data (atau Pengguna)

Subjek Data adalah setiap individu yang hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan kami maklumat peribadi yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali anda (“Data Peribadi”). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel
 • Nama depan dan nama belakang
 • Data Kuki dan Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau arahan yang diberikan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar atau dengan menghubungi kami.

Data Penggunaan

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat bagaimana Layanan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Penjejakan & Data Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi pelacakan yang juga digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpulkan dan melacak maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan kapan kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Kuki Sesi.Kami menggunakan Cookies Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Pilihan.Kami menggunakan Preference Cookies untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan.Kami menggunakan Cookies Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Shopov Media LLC menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memberitahu anda mengenai perubahan pada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk melakukannya
 • Untuk memberi sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani masalah teknikal
 • Untuk memberi anda berita, tawaran khas dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Asas Undang-Undang untuk Memproses Data Peribadi Berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Sekiranya anda berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), peningkatan asas poker llc untuk mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini bergantung pada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks tertentu di mana kami mengumpulkannya.

Shopov Media LLC boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk melakukannya
 • Pemprosesan adalah demi kepentingan kami yang sah dan tidak diganti oleh hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang

Pengekalan Data

Shopov Media LLC akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

upswing poker llc juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami secara hukum wajib menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, dapat dipindahkan ke – dan dikendalikan di – komputer yang terletak di luar negeri, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang ada di bawah wilayah anda.

Sekiranya anda berada di luar Amerika Syarikat dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, harap maklum bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Amerika Syarikat dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Shopov Media LLC akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak ada pemindahan Data Peribadi anda ke organisasi atau negara kecuali ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-Undang

Dalam keadaan tertentu, Coincentral.com LLC mungkin diminta untuk mendedahkan Data Peribadi anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (mis. Mahkamah atau agensi pemerintah).

Keperluan Undang-Undang

upswing poker llc boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta kekayaan poker llc
 • Untuk mencegah atau menyiasat kemungkinan berlaku kesalahan berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada tanggungjawab undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Isyarat “Jangan Jejak”

Kami tidak menyokong Jangan Lacak (“DNT”). Jangan Lacak adalah pilihan yang boleh anda tetapkan dalam penyemak imbas web anda untuk memberitahu laman web yang anda tidak mahu dilacak.

Anda boleh mengaktifkan atau menonaktifkan Jangan Lacak dengan mengunjungi halaman Pilihan atau Tetapan penyemak imbas web anda.

Hak Perlindungan Data Anda Berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Sekiranya anda adalah penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. upswing poker llc bertujuan untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, mengubah, menghapus, atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin diberitahu apa Data Peribadi yang kami simpan mengenai anda dan jika anda mahu data tersebut dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemas kini atau menghapus maklumat yang kami ada pada anda. Bila boleh, anda boleh mengakses, mengemas kini atau meminta penghapusan Data Peribadi anda secara langsung di bahagian tetapan akaun anda. Sekiranya anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.
 • Hak pembetulan. Anda berhak untuk memperbetulkan maklumat anda sekiranya maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Hak untuk membantah. Anda berhak membantah pemprosesan Data Peribadi anda dari kami.
 • Hak sekatan. Anda berhak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Hak untuk mudah alih data. Anda berhak diberikan salinan maklumat yang kami ada pada anda dalam format yang berstruktur, mudah dibaca mesin dan biasa digunakan.
 • Hak untuk menarik kebenaran. Anda juga berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana poker upswing bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Harap maklum bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda dari kami. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses ke Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan berkewajiban untuk tidak mengungkapkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Analitis Google

Google Analytics adalah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengesan dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengontekstual dan memperibadikan iklan dari rangkaian pengiklanannya sendiri.

Anda boleh memilih untuk tidak menjadikan aktiviti anda di Perkhidmatan tersedia untuk Google Analytics dengan memasang add-on penyemak imbas penyisih Google Analytics. Tambahan itu menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila kunjungi Privasi Google & Laman web syarat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pemasaran Semula Berkelakuan

upswing poker llc menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk beriklan di laman web pihak ketiga kepada anda setelah anda mengunjungi Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menayangkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.

 • Google AdWords

Perkhidmatan pemasaran semula Google AdWords disediakan oleh Google Inc..

Anda dapat menyisih dari Analitis Google untuk Iklan Tampilan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan mengunjungi halaman Tetapan Iklan Google: https://www.google.com/settings/ads

Google juga mengesyorkan memasang Tambah Penyemak Imbas Penyisih Google Analitis – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – untuk penyemak imbas web anda. Add-on Browser Penyisih Google Analitis memberi pengunjung kemampuan untuk mencegah data mereka dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila kunjungi Privasi Google & Laman web syarat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc..

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai iklan berdasarkan minat dari Facebook dengan melayari halaman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Untuk memilih keluar dari iklan berdasarkan minat Facebook, ikuti arahan dari Facebook ini: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook mematuhi Prinsip Peraturan Sendiri untuk Iklan Tingkah Laku Dalam Talian yang ditubuhkan oleh Digital Advertising Alliance. Anda juga boleh memilih keluar dari Facebook dan syarikat lain yang turut serta melalui Digital Advertising Alliance di Amerika Syarikat https://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada di Kanada https://youradchoices.ca/ atau Periklanan Periklanan Digital Interaktif Eropah di Eropah https://www.youronlinechoices.eu/, atau memilih keluar menggunakan tetapan peranti mudah alih anda.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Facebook, sila kunjungi Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pembayaran

Kami mungkin menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Sekiranya demikian, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (mis. Pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda diatur oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi standard yang ditetapkan oleh PCI-DSS sebagaimana yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, Mastercard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.

Pemproses pembayaran yang kami bekerjasama adalah:

 • Jalur

Dasar Privasi mereka boleh dilihat di https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal atau Braintree

Dasar Privasi mereka boleh dilihat di https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menyarankan anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan atas dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menghubungi sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dari sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah. Sekiranya anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi dari anak-anak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk membuang maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang menonjol di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini “tarikh kuat kuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, hubungi kami:

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map