Co delat při drobne nehode?

Jak řešit malou nehodu

Jak postupovat při dopravní nehoděVypněte motor,zapněte výstražná světla,sáhněte po reflexních vestách pro všechny,50 metrů od místa nehody umístěte výstražný trojúhelník,na dálnici odneste trojúhelník 100 metrů od nehody,zkontrolujte všechny ostatní účastníky nehody,v naléhavých případech poskytněte první pomoc.
Archiv

Jak postupovat při drobné dopravní nehodě

Co dělat při lehké nehoděPokud řídíte, je třeba zastavit, zapnout výstražná světla, obléct si reflexní vestu a bezpečně vystoupit z vozu.Spolu s druhým účastníkem nehody je třeba písemně vyplnit evropský záznam o nehodě, který je součástí povinné výbavy vozu, a ten oba podepíšete.Vše je dobré si zdokumentovat.
Archiv

Jak se chovat při nehodě

Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku. Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody. Přivolejte pomoc (přednostně na linku 112). Vyprošťujte postižené sami nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře.

Jak řešit nehodu bez policie

Kde dřív byla potřeba asistence policie nebo nehodové služby, tam dnes zdárně poradí aplikace v telefonu. Nabízí ji ke stažení nejedna pojišťovna a jejím prostřednictvím lze hned z místa nehody vše krok po kroku zaznamenat. Anebo zavolat na asistenční linku, kde poradí a zapíšou si kontaktní údaje na všechny účastníky.
Archiv

Co s autem po nehodě

Co udělat po menší haváriiZastavte a zabezpečte auto. Okamžitě zastavte auto, vypněte motor, zapněte varovné blinkry.Ověřte zranění a únik kapalin.Zjistěte, kdo je viník.Za co hrozí trestné body.Zadokumentujte nehodu, vyplňte formulářNahlaste událost pojišťovněDomluvte si prohlídku vozu.Zajistěte odtah vozidel.

Kdo musi nahlasit nehodu

Škodu musejí všichni účastníci nehody nahlásit pojišťovně viníka. Pokud tedy máte pojištění u Directu a vlastní chybou vás nabourá řidič, který má auto pojištěné jinde, nebudete nehodu hlásit nám ale pojišťovně viníka.

Co dělat když vám někdo nabourá auto

Obraťte se na policii

Obvykle je nutné volat policii k nehodě jen tehdy, když předpokládaná škoda přesáhne částku 100 tisíc korun, dojde ke zranění či škodě na majetku třetích osob. Pokud ale viník od nehody ujede (a nenechá například za stěračem kontakt na sebe), policii zavolejte vždy.

Kam odtáhnout auto po nehodě

Vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servisu (případně přímo do vašeho domovského servisu – to záleží na typu připojištění asistence). Pokud nemáte pojištění asistence, požádejte o zpoplatněný odtah skrze linku 1224.

Kam volat při poruše na dálnici

Kontakt na operátory je 800 280 281.

Nemusíte se ostýchat zavolat i Policii ČR. Přijede za vámi, místo zviditelní majáky a zajistí, aby se o překážce dozvěděli i ostatní řidiči přes dopravní zpravodajství. V případě zranění nebo nehody volejte linku 112, kde se postarají o svolání všech potřebných složek IZS.

Co delat po nehodě

Vždy je nutné zjistit, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě. Zdravotníci vám s postupem první pomoci pomohou už během telefonátu. Jestli se v místě nehody pohybuje více lidí, snažte se první pomoc koordinovat.

Co dělat při poškození auta

Pokud nevíte, kdo vám škodu na autě způsobil, zavolejte polici ihned. Ta pomůže celý incident objasnit a protokol vám následně pomůže i při jednání s pojišťovnou. Policii je také lepší zavolat, pokud je účastníkem cizinec. Může se také stát, že jste „ťukanec“ zavinili vy.

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Otázka „Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě “ se tedy zodpovídá jednoduše – škodu hradí pojišťovna vozidla viníka z jeho povinného ručení. V pozici poškozeného máte právo na náhradu jak zdravotní újmy, tak i věcné škody.

Kam volat při poruše auta

Do všech asistenčních služeb se dovoláte přes jednotnou linku 1224. Po dopravní nehodě nebo při poruše vozidla už nemusíte vzpomínat na telefonní číslo konkrétní asistenční služby, ani na název své pojišťovny. Stačí vaše SPZ a volat univerzální linku 1224.

Kdy musím opustit dálnici

(2) Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km. h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

Kde zastavit na dálnici

Pokud Vás porucha vozidla donutí zastavit přímo na dálnici, snažte se zastavit alespoň na krajnici (to je ten prostor na pravé straně, kterému se kdysi říkalo "odstavný pruh"). Co nejrychleji se snažte dostat osádku vozidla za svodidla, ideálně pravými dveřmi a nezapomeňte na výstražné reflexní vesty.

Co při nehodě

Vždy je nutné zjistit, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě. Zdravotníci vám s postupem první pomoci pomohou už během telefonátu. Jestli se v místě nehody pohybuje více lidí, snažte se první pomoc koordinovat.

Kam Odtahnout auto po nehodě

Vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servisu (případně přímo do vašeho domovského servisu – to záleží na typu připojištění asistence). Pokud nemáte pojištění asistence, požádejte o zpoplatněný odtah skrze linku 1224.

Jak řešit poškrábané auto

Vše nahlaste pojišťovně

Než pojedete do servisu, nahlaste pojišťovně pojistnou událost a pošlete jí všechny fotografie a dokumenty. Když znáte viníka, tak není nutné kontaktovat svou pojišťovnu, tato povinnost je právě na viníkovi. Vám pak stačí počkat, než se vám z pojišťovny ozvou.

Co dělat když Odřu cizí auto

„Nejlepší je všechno hned nafotit a nahlásit policii,“ radí Karel Luka z Direct pojišťovny. Šance, že policie viníka najde, sice existuje, ale není příliš velká. Pomoci mohou kamery na místě nebo případní svědci.

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Patří mezi ně například bolestné, odškodnění za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), nárok na ušlý příjem, odškodnění za psychickou újmu neboli duševní útrapy nebo ošetřovné a náklady spojené s léčením.

Co plati pojišťovna při nehodě

Pojištění odpovědnosti při dopravní nehodě kryje škody způsobené na majetku, zdraví, životě a případně ušlém zisku. To vše platí pouze pro toho, kdo se stal poškozeným v případě dopravní nehody. Povinné ručení nekryje škody na vozidle viníka nehody. Každé čerpání povinného ručení zvedá jeho cenu a tím i platby za něj.

Jak postupovat při nehodě na dálnici

Nemusíte se ostýchat zavolat i Policii ČR. Přijede za vámi, místo zviditelní majáky a zajistí, aby se o překážce dozvěděli i ostatní řidiči přes dopravní zpravodajství. V případě zranění nebo nehody volejte linku 112, kde se postarají o svolání všech potřebných složek IZS.

Co udělat když se rozbije auto na dálnici

Pokud se porucha stane na dálnici, zajeďte s vozem co nejdál ke kraji vozovky, nechte všechny pasažéry vystoupit a obléct výstražné vesty, se 100metrovým odstupem označte místo trojúhelníkem a v navigaci si ověřte, kde přesně jste. To budou chtít operátoři asistence vědět ze všeho nejdřív. Zavolat ale musíte i policii.

Co dělat při nehodě na dálnici

Nemusíte se ostýchat zavolat i Policii ČR. Přijede za vámi, místo zviditelní majáky a zajistí, aby se o překážce dozvěděli i ostatní řidiči přes dopravní zpravodajství. V případě zranění nebo nehody volejte linku 112, kde se postarají o svolání všech potřebných složek IZS.

Co dělat když mám poruchu na dálnici

Kontakt na operátory je 800 280 281.

Nemusíte se ostýchat zavolat i Policii ČR. Přijede za vámi, místo zviditelní majáky a zajistí, aby se o překážce dozvěděli i ostatní řidiči přes dopravní zpravodajství. V případě zranění nebo nehody volejte linku 112, kde se postarají o svolání všech potřebných složek IZS.