Co dělá F8?

Co dělá klávesa F8

F8. Pomocí této klávesy se lze při restartování počítače dostat do "Boot menu", v případě pokud chcete provádět změny v operačním systému. Používá se tedy pro přístup k systému Windows v nouzovém režimu.
Archiv

Co dělá F2

Informace o zkratce 'F2'

Význam: Editace objektu, názvu.

Jak zapnout klávesy F

Klávesu FN Lock na klávesnici All In One Media Keyboard zapnete současným stisknutím kláves FN a Caps Lock. Opětovným současným stisknutím kláves FN a Caps Lock klávesu FN Lock vypnete.

Na co je klávesa F1

Klávesa F1 má ve většině programů přiřazenu funkci vyvolání nápovědy. Faktická funkce této klávesy (tak jako je tomu u všech ostatních kláves na klávesnici) ale vždy záleží na tom, jak je příslušný program vytvořen resp. naprogramován.

Co je to F5

Informace o zkratce 'F5'

Význam: Aktualizace otevřeného okna.

Co dělá F4

F4 je předdefinovaná klávesová zkratka v Excelu, která opakuje poslední příkaz nebo akci.

Jak zamknout FN

Stačí nejprve stisknout a podržet klávesu Fn a poté stisknout FnLock nebo ikonu visacího zámku. Tím se aktivuje zámek.

Jak odemknout funkci FN

Stisknutím klávesy F10 přejděte do nabídky nastavení systému BIOS. Vyberte nabídku Advanced (Pokročilé). Vyberte nabídku Device Configuration (Konfigurace zařízení). Stisknutím klávesy se šipkou vpravo nebo vlevo vyberte možnost Enable (Povolit) nebo Disable (Zakázat) přepínač klávesy Fn.

Co je to Tab

Tabulátor. Tabulátor se nachází nad klávesou CapsLock a častokrát bývá označen pouze dvěmi šipkami . Píše se levým malíčkem. Tabulátor slouží k zarovnávání informací do sloupce, tak aby vždy začínaly na stejné svislici.

Co je to Ctrl Z

Klávesová zkratka Ctrl + Z je jakousi záchranou brzdou. Slouží totiž k návratu zpět. Tento záchranář bez ohledu na to, jaký program právě používáte, vám pomůže vrátit se k poslední akci.

Jak udělat F4 na notebooků

12. Klávesa F4 jako jediná z první sady (prvních pěti) funkčních kláves umístěných vlevo nahoře na klávesnici nemá dnes žádný obecný význam. V kombinaci s klávesou ALT ji můžeme použít k zavření aktivního okna (viz. ALT+F4), ale to je asi vše.

Jak zapnout F4 na notebooků

U některých modelů notebooků jsou funkci podsvícení vyhrazeny klávesy F3 a F4 . Pokud tomu tak je, můžete podsvícení aktivovat stiskem FN a F4 (FN+F4) zároveň. Když budete klávesy FN+F4 držet dál, podsvícení klávesnice se tím bude zvyšovat.

Kde Fn Lock

Stisknutím kláves Fn + Esc aktivujete funkci Fn Lock a deaktivujete funkci klávesových zkratek. Po povolení nebo zakázání režimu klávesových zkratek použijte klávesovou zkratku následovně: Povoleno : Použijte funkci klávesových zkratek stisknutím jedné klávesy Fx. Použijte starší funkci Fx stisknutím kláves Fn + Fx.

Jak hrát Taby na kytaru

Linky v tabulatuře představují jednotlivé struny, přičemž horní linka symbolizuje strunu nejtenčí a spodní linka strunu nejsilnější (výjimka je pětistrunné banjo, u kterého zní pátá struna nejvýše). Čísla na linkách symbolizují pole, v nichž se struna stiskne.

Co je Backspace na klávesnici

Backspace (␈) je klávesa na počítačové klávesnici. Najdete ji napravo nahoře blízko největší klávesy Enter. Má jednoznačné použití, používá se pro mazání textu před kurzorem. Pokud chcete smazat celé slovo před kurzorem, stačí stisknout klávesovou zkratku Ctrl+Backspace.

Co to je Alt F4

Znaky z klávesnice vstupují do procesu přes správce oken. Pokud někdo stiskne Alt-F4, správce oken to zachytí, ale procesu to nepředá. Místo toho procesu pošle signál k ukončení.

Co znamená zkratka Alt F4

Alt + F4 a Ctrl + W

Uzavřít aplikaci lze použitím myši a kliknutím v okně vpravo nahoře na křížek. Věděli jste však, že stejného cíle lze dosáhnout také kombinací klávesové zkratky Alt + F4 anebo Ctrl + W Tam, kde je to možné (třeba v prohlížeči), zavře Ctrl + W právě aktivní kartu.

Co je na klávesnici Shift

Klávesa Shift (česky přeřaďovač) je modifikační klávesa na počítačové klávesnici. Nacházela se však již na klávesnici psacího stroje. Tato klávesa se používá velmi často, neboť přepíná jednotlivé klávesy do druhé úrovně.

Co je Alt na klávesnici

Alt, neboli alternate

Alt je podobně jako Ctrl ovládací klávesa, která sama o sobě nic nedělá, ale modifikuje chování ostatních kláves. Na klávesnicích se často nachází levý a pravý Alt. V některých případech je pravý Alt nazván AltGr. AltGr má potom často stejnou funkci jako kombinace Ctrl + Alt.

Co je F4

F4 je předdefinovaná klávesová zkratka v Excelu, která opakuje poslední příkaz nebo akci.

Jak udělat F5 na notebooku

Klávesové zkratky na notebooku HPfn + F1 – uspání počítače.fn + F2 – snížení jasu obrazovky.fn + F3 – zvýšení jasu obrazovky.fn + F4 – přepnutí monitorů (pokud jich máte připojených více)fn + F5 – poštovní klient.fn + F6 – internetový prohlížečfn + F7 – ztlumení zvuku.fn + F8 – zeslabení hlasitosti.

Jak vypnout F1

Pokud klávesy F1-F12 používáte jen občas, stačí pro jejich aktivaci užít kombinaci klávesy Fn (držím) a přitisknutí potřebné klávesy Fx (x je číslo).

Jak se naucit Vybrnkavat

Vybrnkávání se učte postupně. Nejlepší je naučit se používat čtyři prsty (bez malíčku) a zabrat jimi současně za čtyři struny. Na začátek to zní strašně, ale je to dobrá průprava. Prsteníček má nejtenčí strunu, prostředníček druhou, ukazováček třetí nejtenčí.

Jak se naučit Vybrnkávat na kytaru

První vybrnkávání

Pohodlně si sedněte, vezměte si kytaru a položte pravou ruku do správné polohy. Palec si opřete o basovou E strunu. Ukazovák se zespodu dotýká g struny, prostředník h struny a prsteník e struny. Všechny prsty i zápěstí by měli být uvolněné.

Kde je Shift na klávesnici

KDE SHIFT NAJDETE

Dnes se již velmi často tato klávesa nepopisuje slovně a označuje ji pouze výrazná šipka směřující nahoru ⇧. Proto ji také mnoho počítačově méně znalých uživatelů nemůže najít. Na klávesnici se nachází hned dvakrát, a to vlevo dole pod tlačítkem Caps Lock a vpravo dole pod tlačítkem Enter.