Co dělat když nejde signál na televizí?

Jak zjistit sílu televizního signálu

Na webu http://dtv.ctu.cz tak lze jednoduchým zadáním vlastní adresy zjistit prakticky všechny důležité údaje. Při příchodu na web se vám zobrazí mapa České republiky a vlevo od ní navigační menu, které obsahuje záložky Služba – „Digitální televize“, „Digitální rozhlas L-pásmo“ a Digitální rozhlas III.

Jak zesílit signál televize

Pokud máme horší příjem i s dobrou anténou, použijme zesilovač TV signálu. Aparát se používá naprosto běžně, například v bytovém domě s řadou koncových uživatelů. Při výběru zesilovače je nejlepší řídit se třemi nejdůležitějšími parametry: Zesílením, šumem (čím nižší, tím lepší) a pásmem (rozsahem jednotlivých kanálů).

Jak zesilit signál DVB-T2

V dnešní době ideální zesilovač – UHF anténa na DVB-T a VKV anténa je nejčastější kombinací na instalacích Oba dva mají regulaci vstupní úrovně 0 – 20dB.

Proč mi nejde anténa

Zkontrolujte anténu, zda nemá zbytečný zesilovač

U individuálních antén, ať již venkovních nebo pokojových, dříve diváci často používali zesilovače pro zlepšení signálu DVB-T. Tyto však často u vysílání DVB-T2 působí spíše opačně: místo aby signál zkvalitňovaly, ruší ho nebo zcela ničí.
Archiv

Co může rušit televizní signál

Na vině může být i nevhodná anténa

Citlivější na rušení jsou i antény v místech, kde je slabší televizní signál a k jeho bezproblémovému příjmu se používá zesilovač, zejména pak širokopásmový. A problém může přivodit i jakákoli nevhodná montáž anténního systému nebo jeho závada.

Jak změřit digitální signál

Alternativním způsobem, jak měřit střídu, je doba sepnutí měřená ve stupních místo v procentech. Při měření střídy zobrazuje digitální multimetr dobu, po kterou je vstupní signál nad nebo pod pevnou prahovou hodnotou, při které se spouští počítadlo multimetru k záznamu frekvence.

Jak přijímat televizní signál

Příjem pozemního televizního signálu je pro diváka velmi jednoduchý. Vyžaduje pouze anténu, televizor s integrovaným digitálním DVB-T tunerem, případně jakýkoliv televizor doplněný set-top-boxem s DVB-T tunerem. Všechny televizory, které se dnes v ČR prodávají, jsou již standardně vybaveny DVB-T tunerem.

Jak nastavit anténu na DVB-T2

Anténu natočíte předpokládaným směrem k nejvhodnějšímu vysílači (nejbližší s minimem překážek). Na propojení antény s přijímačem použijete koaxiální kabel s příslušnými koncovkami. Pokud nemá televizor DVB-T2 tuner, potřebujete ještě set-top-box.

Jak změřit sílu signálu DVB-T

Nejzákladnější údaj je úroveň signálu, tu je nutné měřit buďto pomocí spektrálního analyzátoru, v nouzi měřičem úrovně. Jedná-li se o klasický měřič úrovně, musí podporovat přepnutí do režimu měření DVB-T, jinak naměříme nesmysly (jiný způsob měření analogové vs. digitální nosné !)

Jak naladit programy DVB-T2

Na televizoru nebo set-top boxu spustíte buď automatické vyhledávání sítí (do paměti přijímače se mu načtou veškeré sítě DVB-T2, jejichž signál je v dané lokalitě dostupný), nebo zvolíte manuální ladění, při němž můžete sami zadat vysílací kanály, které chcete přidat.

Jak rusit TV signál

Oznámení o rušení televizního příjmu:

Kontakty na odborné pracovníky místně příslušných odborů ČTÚ, určené k řešení problematiky rušení signály MFCN, webový formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu, další možnosti pro podání hlášení o rušení a náležitosti takového podání.

Kam umístit LTE filtr

Kam se LTE filtr zapojuje Filtr je třeba zapojit mezi anténu a anténní zesilovač, tak aby nepronikl rušivý LTE signál dále do anténního rozvodu.

Jak zvýšit kvalitu signálu

Nejkvalitnější zesilovač je, jak známo, vždy dobrá směrová anténa. Teprve po vyčerpání všech možností (co nejvyšší zisk antény v dB) na zvětšení antény má smysl pořizovat zesilovač. Ten by však měl spíš vyrovnávat úbytek TV signálu na vedení od antény k přijímači, ne zbytečně zesilovat anténní signál.

Jak se připojit na DVB-T2

DVB-T2 set-top box je možné dokoupit ke každému televizoru. Přístroj se zapojí mezi anténu a televizor, přijímá digitální DVB-T2 vysílání a převádí je na signál s nímž si již dokáží poradit všechny televizory. K přístroji není nutné kupovat speciální anténu. Záleží však také na příjmových podmínkách ve vaší oblasti.

Proč kolísá kvalita signálu

použití nekvalitního přijímacího zařízení (tj. antény, zesilovače, anténního svodu a přijímače) nebo jeho nevhodná instalace nebo závada některé z jeho částí, nedostatečná odolnost přijímacího zařízení vůči silnému signálu blízkého vysílače (např.

Co může rušit satelitní signál

Případné rušení satelitního příjmu je způsobováno nepřesným nasměrováním antény na satelit. Vinu na tom mají ve většině případů zastaralé konstrukce upevňovacích prvků. Prvky jsou bohužel často konstruovány pro nastavení analogových satelitních signálů.

Jakou anténu na slabý signál

Antény s LTE filtrem minimalizují rušení signálu

Pokud se s tímto problémem potýkáte, pořiďte si anténu s LTE filtrem, která tyto nepříjemnosti vyřeší. Pokojová anténa Nedis je vybavena LTE filtrem, který reguluje vliv 4G a LTE sítí.

Jak chytit signál na TV

Příjem pozemního televizního signálu je pro diváka velmi jednoduchý. Vyžaduje pouze anténu, televizor s integrovaným digitálním DVB-T tunerem, případně jakýkoliv televizor doplněný set-top-boxem s DVB-T tunerem. Všechny televizory, které se dnes v ČR prodávají, jsou již standardně vybaveny DVB-T tunerem.

Jak nastavit na televizi DVB-T2

Na televizoru nebo set-top boxu spustíte buď automatické vyhledávání sítí (do paměti přijímače se mu načtou veškeré sítě DVB-T2, jejichž signál je v dané lokalitě dostupný), nebo zvolíte manuální ladění, při němž můžete sami zadat vysílací kanály, které chcete přidat.

Jak rusit signál

Rušičky signálu pracují v určitých specifických frekvencích stejných jako má zařízení, které mají rušit. Pokud jsou frekvence rozdílné, tak k žádnému rušení nedojde. Rušení může být zaměřené jednak vůči jednotlivým čidlům a zabezpečovacímu systému jako celku.

Jak funguje rušička signálu

Rušičky GPS fungují na tom principu, že vysílají šum na stejné frekvenci, na které satelity komunikují s moduly GPS v autech či telefonech. To znamená, že tyto moduly – přijímače – nepřijmou signál ze satelitů.

Jak naladit televizí bez antény

Pokud má domácnost více než jeden televizní přijímač, může kombinovat příjem kabelové a zemské digitální televize. Až dosud k tomu potřebovala speciální set top box pro každý přijímač. Nyní si vystačí s běžně dostupným set top boxem nebo novou televizí uzpůsobenou pro příjem DVB-T signálu.

Proč mi nejde naladit ČT

V případě, že má více obyvatel jednoho bytového domu potíže, je potřeba nechat Vaši STA znovu zkontrolovat. Obecně, pokud přijímáte prostřednictvím vlastní antény, Vám můžeme doporučit naladit programy ČT manuálně, a to za použití příslušného kanálu podle vysílače, z něhož přijímáte TV signál.

Jak naladit Prima DVB-T2

Na ovladači stiskněte tlačítko MENU, případně SETTINGS, v nabídce NASTAVENÍ vyberte možnost označenou jako LADĚNÍ, případně TUNING. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka ENTER nebo OK. Dále vyberte možnost automatického ladění a opět potvrďte stisknutím ENTER nebo OK. Na obrazovce se zobrazí postup ladění programu.

Co zpusobuje rušení

Rušivý signál se šíří jak elektromagnetickým zářením, tak po elektrorozvodné síti. Projevem je praskání ve zvuku a čáry přes obrazovku. Častým zdrojem rušení jsou nekvalitně vyrobené měniče napětí, které pracují s frekvencemi desítek kHz. Bývají to spínané zdroje malého napětí nebo elektronické předřadníky zářivek.