Co čekat od psychiatra?

Jak to probíhá u psychiatra

Psychiatrické vyšetření je postavené především na obsáhlém rozhovoru, vyhodnocení potíží a doporučení léčebného postupu. V některých případech může psychiatr doporučit vyšetření psychologické, které je postaveno na testech a s jehož pomocí lze diagnózu upřesnit.

Jak dlouho trvá návštěva psychiatra

Jak probíhá vyšetření psychiatrem Vyšetření probíhá formou rozhovoru a trvá 1 hodinu. Rozhovor je zaměřen na současné potíže, aktuální životní situaci a osobní historii pacienta.

Kdy se nechat hospitalizovat na psychiatrii

Obvykle jde o zhoršení onemocnění, ohrožení zdraví nebo života dotyčného, nebo jiné osoby a o situace, kdy pacient nemá zázemí vhodné pro léčbu, nebo nejsou podmínky na to, aby se o něj nejbližší okolí postaralo.
Archiv

Co muze psychiatr

V rámci psychiatrického vyšetření se psychiatr dotazuje pacienta na aktuální potíže a jeho rodinnou anamnézu. Zkoumá nálady, myšlení, vnímání a osobnost pacienta a na základě zjištěných informací stanovuje diagnózu. Pro určení přesné diagnózy může psychiatr požádat psychologa o psychologické vyšetření.

Co si s sebou vzít na psychiatrii

Oblečení: domácí obuv na přezutí, noční košile/pyžamo, spodní prádlo, na převlečení župan, pohodlné domácí oblečení, plášť nebo zástěru pro pracovní terapii. Hygienické potřeby: zubní kartáček + zubní pasta, sprchový gel, šampón, toaletní papír, papírové kapesníky, holení, hygienické vložky hřeben aj.

Co Predepisuje psychiatr

Psychiatr stanovuje diagnózu na základě psychiatrického vyšetření, předepisuje léky či ordinuje jiné formy léčby (fototerapie, rTMS, ECT a podobně), indikuje další vyšetření (např. laboratorní testy, zobrazovací vyšetření a podobně), indikuje hospitalizaci, píše neschopenky, lékařské zprávy a podobně.

Jak to chodí na psychiatrii

Pacientům jsou k dispozici dílny pracovní terapie, tělocvičny, venkovní hřiště, areál ústavního parku, kulturní domy, kluby pacientů, společenské i terapeutické místnosti, ateliéry. Mají také možnost využit fyzioterapii, rehabilitační bazén, hipoterapii, muzikoterapii, arteterapii i pracovní terapii.

Co si vzít s sebou na psychiatrii

Co s sebou:

přezuvky a domácí oblečení, pyžamo, spodní prádlo (v případě absence disponujeme erárním oblečením) hygienické potřeby – zubní kartáček + pasta na zuby, mýdlo / sprchový gel, šampon, papírové kapesníky, dámské hygienické pomůcky, hřeben aj. ostatní – mobilní telefon, nabíječka, brýle, naslouchátko, apod….

Co si vzít k psychiatrovi

K prvnímu vyšetření je vhodné s sebou vzít i eventuelní lékařské zprávy (od jiných lékařů), výsledky vyšetření (MRI, CT mozku) či jakékoliv jiné podstatné dokumenty týkající se vašeho zdraví včetně seznamu aktuálně užívané medikace, pokud nějakou užíváte. Samozřejmě kartičku pojišťovny a občanský průkaz.

Co se léčí na psychiatrii

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných.

Co si vzít sebou na psychiatrii

Oblečení: domácí obuv na přezutí, noční košile/pyžamo, spodní prádlo, na převlečení župan, pohodlné domácí oblečení, plášť nebo zástěru pro pracovní terapii. Hygienické potřeby: zubní kartáček + zubní pasta, sprchový gel, šampón, toaletní papír, papírové kapesníky, holení, hygienické vložky hřeben aj.