Co je auto na CNG?

Jaký je rozdíl mezi LPG a CNG

Zatímco LPG vzniká při rafinaci ropy, získávání CNG je na ní zcela nezávislé. I LPG je k přírodě šetrnější než benzin a nafta, CNG ho však ještě překonává. Navíc složení LPG se může na každé čerpací stanici lišit, zatímco složení CNG je neměnné.

Co je levnější LPG nebo CNG

Cena LPG na čerpacích stanicích se v současné době pohybuje kolem 13–14 korun za litr. Za CNG aktuálně zaplatíte cca 24 Kč/kg. I když tak vypadá při tankování na první pohled CNG dráž, není tomu tak. Cena 24 Kč/kg odpovídá zhruba 19 Kč/m3, což je ekvivalentem jednoho litru benzinu.
Archiv

Jak dlouho se tankuje CNG

Tankování je zahájeno stiskem tlačítka. Důvod je jednoduchý – tankujete totiž zemní plyn, který by neměl unikat do okolí. Tankování trvá 3 až 5 minut a je účtování v kilogramech. 1 kg CNG odpovídá 1,4 l benzínu.

Co znamená CNG benzín

Je to ekologičtější, levnější, modernější a bezpečnější alternativa k benzinu i naftě. Zkratka CNG znamená stlačený zemní plyn. Jedná se o úplně stejný zemní plyn, jaký jste zvyklí používat i ve vaší domácnosti.
Archiv

Proč nesmí CNG do garáže

Zákaz vjezdu do podzemních garáží

Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu. Ačkoliv CNG je plyn lehčí než vzduch a odvětrá se přirozenou cestou, přesto jsou oba plyny v legislativě posuzovány společně jako plynná paliva pro pohon vozidel.

Co je palivo LPG

LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

Proč se zdražuje CNG

Jak ukazuje samostatná tabulka, spotřební daň z CNG postupně mírně poroste. To kvůli závazku, že ji vyrovnáme se zbytkem Evropské unie. V období 2022–2025, kterého se aktuální vládní garance týká, dosáhne 4,52 Kč, tedy stále hluboko pod benzinem i naftou.

Jak dlouho vydrží nádrž na CNG

Životnost tlakových lahví stanovuje vyhláška č. 341 MD ČR u LPG na 10 let a u CNG na 20 let, pokud výrobce neurčí jinak. Po této době nelze zaručit stálost bezpečnostních parametrů tlakové nádrže a tudíž je nutné tyto nádrže, po vypršení termínu platnosti, vyměnit.

Jak doplnit CNG

U většiny CNG stanic je používána plnicí přípojka, která se nasazuje na základě principu "hodin". To znamená: nasadit přípojku s ruční pákou ve směru "3 hodin" a upevnit ji otočením ruční páky na "9 hodin". Po natankování přípojku odpojit opačným způsobem.

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Jak předělat CNG na LPG

Přestavba (montáž) na LPG / CNG. Přestavbu provádějí dva mechanici současně. První mechanik namontuje součásti v motorovém prostoru. Nainstaluje reduktor, řídící jednotku, odpojí vstřikovače benzínu, nainstaluje plynové vstřikovače a kabeláž.

Jaké je omezení vozidel s pohonem na CNG

− nejvýše 10% dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci nuceného provozního větrání, pokud je v garáži instalováno; − 20% dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci havarijního větrání; − 50% dolní meze výbušnosti, dojde k vyhlášení požárního poplachu a je zakázán vjezd dalších vozidel do garáže.

Na co si dát pozor při nákupu auta na CNG

Zejména dodatečné přestavby na pohon LPG či CNG mohou být riskantní. Pozor je třeba si dát především při koupi ojetiny: vyplatí se zkontrolovat, zda nádrže nejsou potlučené nebo prorezlé. Stačí malá škvírka a je zaděláno na problém. Naopak nová auta s instalací přímo od výrobce by měla být bezpečná.

Co je to LNG

LNG (zkapalněný zemní plyn) je čirá, bezbarvá a netoxická kapalina, která vzniká při ochlazení zemního plynu na -162°C (-260°F), kterou lze použít jako palivo pro nákladní automobily a přepravu.

Kdy se zlevní CNG

Zde lze pozorovat 50procentní pokles cen pro druhý kvartál roku 2022 oproti cenám v prvních třech měsících,“ dodává Lenka Kovačovská. CNG bude i se započtením DPH nadále cenově výhodnější oproti drahému benzínu.

Jak se bude vyvíjet cena CNG

Tabulka vývoje ceny CNG

2021 / 01 2021 / 02 2022 / 09
27.56 Kč 27.59 Kč 65.10 Kč

Jak funguje motor na CNG

Palivový systém CNG přenáší vysokotlaký zemní plyn z palivové nádrže do sacího potrubí motoru nebo do spalovací komory. Tlak se poté sníží na úroveň slučitelnou se systémem vstřikování paliva motoru a palivo se zavede do sacího potrubí nebo spalovací komory, kde je smícháno se vzduchem.

Jak často se dělá revize LPG

Revize zařízení LPG je povinná 1x ročně.

Jak funguje tankovací pistole

Tankovací pistole jsou vybavené funkcí automatické ochrany proti přeplnění nádrže. Nejedná se o nic jiného než o zřetelné cvaknutí membránového ventilu, které uslyšíte ve chvíli, kdy je nádrž téměř plná. Po cvaknutí pistole se čerpání přeruší – dokud pistoli znovu nezmáčknete.

Co je to G TEC

OCTAVIA G-TEC je poháněná přeplňovaným čtyřválcovým motorem o objemu 1,5 l a výkonu 96 kW. Motor spaluje primárně stlačený zemní plyn (CNG), ale může spalovat taktéž benzín pro případ, že by zrovna v okolí nebyl dostatek plnících stanic.

Proč nesmí auta s LPG do garáží

Jedna z hlavních nevýhod aut na plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Toto opatření vzniklo hlavně s rozmachem aut na LPG kvůli obavám z úniku plynu. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu.

Jak jezdit s CNG

Počítat také musíte s výrazným omezením v zavazadlovém prostoru. CNG se totiž do vozu ukládá v plynném skupenství (LPG většinou kapalné) a pod tlakem. Kvůli tomu se skladuje v nádržích oválného tvaru, kterých je ve voze kvůli použitelnému dojezdu hned několik. Je proto lepší zvolit vůz s pohonem na CNG už od výrobce.

Co je to LPG

LPG = zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gas) – propan, butan a jejich směsi. Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10. Za normálních podmínek je LPG v plynném skupenství, snadno lze však převést do kapalného skupenství, kde zaujímá pouze 1/260 plynného objemu.

Odkud se bere LPG

LPG prodávané na českém trhu pochází zhruba ze 40 % z těžby zemního plynu a ze 60 % z rafinérského zpracování ropy. LPG se využívá jako palivo v domácnosti (vaření, vytápění) i palivo pro vozidla se zážehovým motorem. Je distribuován v tlakových lahvích různých velikostí.

Proč je cena CNG tak vysoká

LPG je k dostání téměř na tisícovce míst. V případě CNG je situace jiná. Plnicí stanice se silnými kompresory jsou drahé a mohou být jen tam, kam vede plynová potrubní přípojka. Prodejců zemního plynu je tak na trhu málo, konkurence omezená, což přeje růstu cen.