Co je dírková komora?

Jak funguje dírková komora

n.l. Dírková komora je velmi jednoduché optické zařízení. Skládá se z temné krabičky, která má v jedné stěně malou dírku, kterou prochází světlo odražené od předmětů před krabicí. Na protější stěně (na stínítku) se potom objevuje jejich obraz. Obraz vzniká díky přímočarému šíření světla.
ArchivPodobné

Jak funguje camera obscura

Camera obscura je v principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Promítalo-li se na papír, mohl malíř obraz jednoduše obkreslit.

Jak udělat camera obscura

Její zhotovení je jednoduché. Stačí použít libovolnou světlotěsnou krabici. Do jedné stěny propíchnete dírku a na protější stranu ve tmě umístíte materiál citlivý na světlo. Tím může být negativní film, fotografický papír či jiný materiál s nanesenou fotografickou emulzí.
Archiv

Kdo vymyslel camera obscura

popsal vznik obrazu po průchodu světla malým otvorem. Už on věděl, že předměty odrážejí světlo všemi směry a že světlo odražené od horní části předmětu vykreslí spodní části obrazu. “ Prvními pokusy o zkonstruování camery obscury se přisuzují anglickému filozofovi Rogeru Baconovi, bylo to koncem třináctého století.

Kdo vymyslel fotoaparát

Téhož principu používal od roku 1816 Francouz Joseph Nicéphore Niepce při svých pokusech při vytvoření fotografie. Úspěch se dostavil až po deseti letech v roce 1826. Tento rok se uvádí jako datum vynálezu fotografického přístroje (v St-Loup-de-Varennes ve Francii).

Kdy byla první fotografie

Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil v roce 1825 francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce – na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji, a čas expozice byl celých osm hodin za slunného dne.

Na jakém principu funguje fotoaparát

Každý fotoaparát je v principu světlotěsně uzavřená komora s malým otvorem (nebo nějakou složitější optickou soustavou – objektivem), jímž dovnitř vstupuje světlo, a nějakým druhem světlocitlivé záznamové vrstvy na druhé straně, na níž dopadající světlo kreslí obraz.

Kdy vznikla camera obscura

Projekce obrazů na plochu je známá již po staletí. Takzvané camera obscura a camera lucida byly umělci využívány již v 16. století. Tyto jednoduché přístroje ovšem zachycený obraz neuměly nijak ustálit, pouze promítaly objekty před sebou.

Kdy byl vynalezen první fotoaparát

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd.

Jak vypadal první fotoaparát

Fotoaparát Niepce se skládal ze dvou dřevěných skříněk. V jedné z nich byly čočky a v druhé skleněná deska (matnice). Zaostření fotoaparátu zajišťoval měch, který obě skříňky spojoval. Pojem fotografie (kreslení světlem) je však ještě mnohem starší než fotoaparát.

Kdo vymyslel fotografie

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Jak vznikne fotka

Fotografie vzniká působením světla na senzor fotoaparátu (čip, snímač), za dob analogových bylo místo senzoru políčko kinofilmu. Působení světla můžeme obecně označovat „expozicí“. Pokud je světla příliš (fotografie je moc světlá), mluvíme o tzv. přeexpozici, o přeexponované fotografii.

Co je to ISO u fotoaparátu

Parametr ISO vyjadřuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Vyšší citlivost je žádoucí zejména při horších světelných podmínkách pro zamezení nežádoucího rozmazání snímku. Hodnoty ISO jsou ale velkým nepřítelem čistoty fotografií, protože způsobují rušivý obrazový šum.

Kde se využívají fotoaparáty

Nejoblíbenější jsou v současné době kompakty, malé fotoaparáty, které využijete při focení krajiny, portrétů i dalších běžných fotografií. Pro náročnější uživatele a profi fotografy jsou na trhu k dostání zrcadlovky a bezzrcadlovky, které umožňují využívat další různé příslušenství.

Jak je stará 1 fotografie

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd.

Kdy byla porizena prvni fotka

Za první fotografii (nebo spíše heliografii) je považován slavný „Pohled oknem na dvůr“ a autorem je Francouz Joseph Nicéphore Niepce. Snímek se datuje rokem 1826.

Kdo vymyslel fotografií

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Kdy byl prvni fotoaparát

Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil v roce 1825 francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce – na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji, a čas expozice byl celých osm hodin za slunného dne.

Kdo vymyslel fotografii

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Co určuje ISO

Určuje citlivost a velikost zrna fotografického materiálu. Čím větší číslo, tím větší světelná citlivost.

Jak používat ISO

Jak nastavit ISO

Čím vyšší číselné označení, tím vyšší míra citlivosti daného filmu na světlo. Například film o citlivosti 400 ISO byl čtyřikrát citlivější než ten s označením 100. Fotograf byl tedy nucen volit určitý film k fotografování ve špatně osvětleném interiéru a jiný třeba na dovolenou u moře.

Jak se dělí fotoaparáty

V obou třídách jsou zastoupeny základní modely pro začátečníky a rodinné fotografy, fotoaparáty střední třídy určené pro hobby a náročnější fotografy a přístroje vyšší třídy vhodné k profesionálním účelům. Nejvyšší metou digitální fotografie jsou pak fotoaparáty středního formátu s velkým obrazovým senzorem.

Kdo vynalezl první fotografií

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Kdy vynalezli foťák

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd.

Kdo vynalezl první fotografii

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci