Co je logická topologie?

Co to je topologie

Topologie (z řeckého topos – místo a logos – studie) je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor). Studuje takové vlastnosti útvarů, které se nemění při oboustranně spojitých transformacích („blízké“ body se transformují opět v „blízké“ body).

Jaké jsou topologie sítě

Nejčastější topologie jsou sběrnice, kruh, hvězda, strom a páteřní topologie.
ArchivPodobné

Co označuje topologii počítačových sítí

Topologie sítí se zabývá zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické (virtuální) podoby (datové linky, síťové uzly). Jako taková je součástí teorie grafů a zasahuje tedy i do matematiky.

Jak dělíme sítě podle velikosti

Dělení dle velikosti:

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např.

Která topologie se dnes používá

Hvězda (star) – Hub and Spoke

Hvězda je dnes nejpoužívanější topologie pro ethernet. Je zde centrální prvek, který realizuje propojení zařízení, a do něj jsou připojena jednotlivá zařízení. Jako centrální prvek slouží hub nebo switch, ale z jiného pohledu se může jednat i o router.

Jaký aktivní prvek bys použil v případě propojení počítačů do hvězdy

V počítačových sítích pojem hvězdicová topologie označuje propojení počítačů do útvaru tvarem připomínající hvězdici. Jedná se o nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě. Každý počítač je připojený pomocí kabelu (UTP, STP) k centrálnímu prvku hubu nebo síťovému přepínači.

Jaké služby nám poskytuje počítačová síť LAN

Funkce sítí PC-LAN

Síť LAN je vlastně několik počítačů (standardu PC) navzájem propojených takovým způsobem, aby byla umožněna jejich vzájemná komunikace. Uživatelům pak mohou poskytovat tyto služby: sdílení technických prostředků sítě (HW) Sdílení dat.

Co je to internetová síť

Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Co to je router

Router je zařízení, které slouží k vytvoření počítačové sítě. Propojuje tedy mezi sebou počítače, aniž by musel poskytovat přístup k internetu. Router může mít integrovaný modem, čímž získáte jedno zařízení, které umožní připojení k internetu i vytvoření počítačové sítě.

Co je to peer to peer

Peer-to-peer (doslova rovný s rovným), P2P nebo klient–klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé).

Která elektronická zařízení jsou příkladem osobní sítě

PAN – Personal Area Network, osobní síť

člověk používá pro propojení jeho osobních elektronických zařízení, jakými jsou např. mobilní telefon, PDA, notebook apod.

Jak se nazývá Malá soukromá síť v rámci jednoho podniku

Intranet. Soukromá počítačová síť, která využívá internetové technologie pro interní potřeby firmy. Je určena pro použití malé skupiny uživatelů (např. pracovníci podniku).

Co je to switch

Switch neboli přepínač je zařízení, které propojuje více zařízení v jedné síti pomocí LAN portů a tím vytváří strukturu sítě (topologii sítě). Síťový switch koordinuje provoz dat na síti mezi jednotlivými adresáty v jedné síti. Posílá data na porty, pro která jsou data určeny.

Co je to ping

Ping (zkratka z Packet Internet Groper) by se dal volně přeložit jako „ověření přenášených souborů dat po internetu”. Ping je veličina, která se měří v milisekundách. Ping slouží jako kontrola rychlosti internetu mezi 2 zařízeními připojenými k síti.

Co je to Bridge

Most (anglicky bridge) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Jak je sestavena síť peer-to-peer

Peer-to-peer, P2P nebo také klient-klient je označení pro typ počítačové sítě, kde jednotliví klienti spolu komunikují napřímo. Velkou předností sítě peer-to-peer je to, že s rostoucím počtem klientů (resp. uživatelů) roste i přenosová rychlost. Uživatelé připojeni k síti tak mohou lehce sdílet jakákoliv data.

Co je to P2P půjčky

Peer-to-peer lending (známý též jako person-to-person lending, social lending či sociální půjčky, někdy také přímé úvěrování, zkratkou P2P lending, P2P půjčky a p2p půjčky) je půjčování lidem přímo od lidí za pomocí zprostředkovatele a online platformy.

Co to je Ethernet

Ethernet je síťová technologie, která propojuje různé počítače kabelem. Díky ethernetu tak můžou jednotlivé stanice sdílet a přenášet data mezi sebou. Se sítí ethernet je možné mezi sebou propojit až 1 024 počítačů nebo pracovních stanic.

Co to je jitter

Jitter značí hodnotu velikosti kolísání při odezvě (latenci) internetu a pomáhá k diagnostice stability připojení. Hodnota je měřena v milisekundách (ms). V telekomunikacích určuje jitter nežádoucí odchylku ve zpoždění mezi doručení jednotlivých paketů. Značí tedy nestabilitu zdroje frekvence.

Jaký port používá ping

Ping pouziva protokol ICMP, ktery jaksi pojem port nezna.

Jaký je rozdíl mezi síťovým mostem a Opakovačem

Mosty pracují na rozdíl od opakovačů na zcela jiném principu a jsou používány pro spojení dvou různých lokálních sítí, lišících se ve dvou nejnižších vrstvách OSI Modelu, tj. ve fyzické a linkové vrstvě.

Jak nastavit router jako bridge

Spuštěním webového prohlížeče, zadáním adresy IP 192.168.2.1 a stisknutím klávesy ENTER zpřístupněte stránky s konfigurací routeru. Po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje a heslo a pak stiskněte tlačítko OK. Klepněte na kartu Wireless (Bezdrátová síť). Přejděte na část Bridge Mode (Režim přemostění).

Co je to peer

Peer může být: peer (titul) – britský šlechtický titul pro členy Sněmovny lordů v britském parlamentu. peer-to-peer – typ architektury počítačových sítí peer review – proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo myšlenky nezávislými experty.

Jak funguje P2P

P2P platforma prověřuje žadatele o půjčku podobným způsobem jako banka – kontroluje typ a výši příjmu, závazky, dluhy z minulosti atd. Podle schopnosti splácet následně žadateli přidělí rating. Vyšší bonita je spojena s nižší úrokovou sazbou. Poté je žádost o půjčku zveřejněna a nabízena na investorské platformě.

Jak danit P2P

Dle §38g(2) nepodává daňové přiznání takový investor, který má jenom příjmy ze závislé činnosti (typicky zaměstnanec) a jiné příjmy dle §7 až §10 nepřesahují částku 6000 Kč. Jinými slovy, pokud jste zaměstnanec a na P2P nemáte úrokové příjmy více než 6000 Kč, tak daňové přiznání nepodáváte.