Co je Pinhole?

Jak vyrobit Pinhole

Její zhotovení je jednoduché. Stačí použít libovolnou světlotěsnou krabici. Do jedné stěny propíchnete dírku a na protější stranu ve tmě umístíte materiál citlivý na světlo. Tím může být negativní film, fotografický papír či jiný materiál s nanesenou fotografickou emulzí.
Archiv

Jak funguje Dirkova komora

Jak již bylo řečeno, obraz v dírkové komoře vzniká na základě přímočarého šíření světla. Každý bod na povrchu osvětleného předmětu odráží světelné paprsky všemi směry. Určitou část těchto paprsků dírka propustí, ty pokračují ve své dráze, až narazí na průmětnu, kde vytvoří převrácený obraz předmětu.
Archiv

Co je to camera obscura

Camera obscura je v principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Promítalo-li se na papír, mohl malíř obraz jednoduše obkreslit.

Kdo vynalezl camera obscura

Na místo dírky se zasadila spojná čočka, jež zvýšila ostrost obrazu. Za autora názvu camera obscura je považován Jan Kepler, který také přišel s přenosnou variantou dírkové komory.

Kdo vymyslel fotoaparát

Téhož principu používal od roku 1816 Francouz Joseph Nicéphore Niepce při svých pokusech při vytvoření fotografie. Úspěch se dostavil až po deseti letech v roce 1826. Tento rok se uvádí jako datum vynálezu fotografického přístroje (v St-Loup-de-Varennes ve Francii).

Jak udělat dírkovou komoru

Dírkovou komoru si můžeme snadno vyrobit i doma. Stačí nám k tomu jen krabice ze silnějšího papíru. Zevnitř ji natřeme černě, aby světlo dovnitř neprosvítalo a neodráželo se na stěnách. V přední části vystříhneme menší obdélník, na který potom nalepíme alobal, či plíšek z plechovky, nebo diskety.

Kdy byla první fotografie

Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil v roce 1825 francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce – na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji, a čas expozice byl celých osm hodin za slunného dne.

Jak se dříve fotilo

Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil v roce 1825 francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce – na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji, a čas expozice byl celých osm hodin za slunného dne.

Jak je stará 1 fotografie

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd.

Co je to daguerrotypie

Daguerrotypie (francouzsky le daguerréotype, anglicky daguerreotype) je první prakticky užívaný komplexní fotografický proces. Vynalezl ji a pojmenoval francouzský výtvarník a vynálezce Louis Daguerre po 23 let dlouhém výzkumu, který úspěšně završil v roce 1839.

Kdo vymyslel fotografie

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Co to je fotoaparát

Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií.

Kdo vymyslel fotografií

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Jak funguje daguerrotypie

Proces daguerrotypie spočívá v tom, že se postříbřený měděný plech vystaví parám jódu, čímž se na povrchu vytvoří vrstva světlocitlivého jodidu stříbrného. Deska je poté umístěna do kamery a vystavena světlu, které způsobí, že se na desce vytvoří latentní obraz.

Co je to clona

Clona je otvor v objektivu, kterým regulujeme dopad objektivem procházejícího světla na světlo citlivý snímač. Velikost clony udává clonové číslo. Čím menší číslo je, tím více světla clona propustí a hloubka ostrosti se zmenšuje. Naopak čím větší číslo, tím méně světla propouští a hloubka ostrosti se zvětšuje.

Co to je hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti vyjadřuje rozdíl vzdáleností nejvzdálenějšího a nejbližšího objektu, který se na finální fotografii lidskému oku jeví ještě jako ostrý. Hloubku ostrosti do značné míry ovlivňuje hodnota clony, čím vyšší clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti a naopak.

Jak funguje clona

Clona je mechanismus, který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Světlo je regulováno lamelami, které zajišťují zmenšení, nebo zvětšení otvoru, kterým objektiv propouští světlo na snímač (dříve kinofilm nebo jiný světlocitlivý materiál).

Co to je ISO

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), jedná se o využití slova řeckého původu s významem "rovnat se". Tato mezinárodní síť organizací se sídlem v Ženevě koordinuje uspořádání a publikování schválených norem.

Co to je norma

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti.

Co to je citlivost

Citlivost je schopnost světlocitlivého materiálu zachytit určitou hladinu světla. U kinofilmových materiálů se pro citlivost používala různá označení, například ASA nebo DIN. U digitální foto a video techniky se ustálilo označení ISO. Jde tedy v podstatě o nějakou všeobecně uznávanou normu.

Co je to zkratka ISO

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), jedná se o využití slova řeckého původu s významem "rovnat se". Tato mezinárodní síť organizací se sídlem v Ženevě koordinuje uspořádání a publikování schválených norem.

Co to je ISO 9001

Co je ISO 9001 Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb.

Co dělá ISO

Čím vyšší je hodnota ISO, tím je snímač fotoaparátu citlivější na světlo, které na něj dopadá. Dovoluje nám používat kratší časy (tedy mít i ostré fotky) ve špatných světelných podmínkách. K vysokým ISO se váže šum (obdoba zrna u kinofilmu). Čím vyšší hodnota ISO je, tím více šumu je na výsledném obrázku.

Jak používat ISO

Jak nastavit ISO

Čím vyšší číselné označení, tím vyšší míra citlivosti daného filmu na světlo. Například film o citlivosti 400 ISO byl čtyřikrát citlivější než ten s označením 100. Fotograf byl tedy nucen volit určitý film k fotografování ve špatně osvětleném interiéru a jiný třeba na dovolenou u moře.

Co je to ISO ekonomika

Stručně řečeno, je to dohodnutý způsob, jak něco dělat. Může se to týkat výroby, procesního řízení, poskytování služeb nebo dodávek materiálů – široké škály činností společností a rovněž činností dodávaným zákazníkům.