Co je potřeba k pojištění domu?

Co vše patří do pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a na věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo například krádeže. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze.

Na co si dát pozor při pojištění domácnosti

7 věcí, na co si dát pozor při sjednání pojištění nemovitostiAby nastavení pojistné částky nebyla noční můra aneb pozor na podpojištěníVíte, jaká rizika zahrnuje vaše pojistkaUveďte skutečnou velikost nemovitosti.Omrkněte asistenční službu.Jak pojistit dům či byt s více majiteli.
Archiv

Jak správně pojistit domácnost

Pojištění domácnosti můžete uzavřít jak na domácnost, kde bydlíte, tak i třeba pro chatu, chalupu nebo byt, kam jezdíte jen občas. Pojistku vždy uzavíráte na konkrétní pojistnou částku. Ta by měla odpovídat součtu hodnoty všech věcí, které doma máte.

Jak funguje pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pak kryje škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové – na její stavbě a stavebních součástech. Tím se tedy myslí – stěny, stropy, podlaha a další ,,pevné" části, které jsou neodlučitelně spojeny a nelze je z dané nemovitosti odnést.
ArchivPodobné

Co nelze zařadit s ohledem na povahu věci do předmětů pojištění domácnosti

nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se vztahuje obvykle i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné domácnosti v době trvání pojištění. Pojištění domácnosti se nevztahuje na nemovité věci.

Co je potřeba k pojištění nemovitosti

Při sjednávání pojištění nejste zatěžován většinou zbytečnou administrativou. Nebudete potřebovat výpis z katastru nemovitostí, kolaudační rozhodnutí ani stavební povolení v případě rozestavěné nemovitosti. Sjednat pojištění je možno přímo na pobočkách pojišťoven nebo si můžete předem domluvit setkání s poradcem.

Na co si pojistit dům

Jak si dobře pojistit majetekDomácnost můžete pojistit proti vodovodním rizikům, vloupání, loupeži a živelným rizikům jako požár, úder blesku, přepětí na elektrospotřebičích, pád stromu, vichřice, krupobití a další.Spolu s pojištěním domácnosti si můžete sjednat také pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě.

Na jakou částku si pojistit být

V případě pojištění domácnosti by tak pojistná částka měla odpovídat součtu cen všeho vybavení a věcí, které byste v případě škody znovu pořizovali. U nemovitosti by měla odpovídat ceně, za jakou můžete znovu postavit srovnatelnou nemovitost.

Co lze zařadit s ohledem na povahu věci do předmětů pojištění domácnosti

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících provozu domácnosti jako např. nábytek, elektronika, obuv, oblečení. Pojištění se může vztahovat i na movité věci, které se staly součástí souboru zařízení pojištěné domácnosti v době trvání pojištění.

Na jakou cenu pojistit dům

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

Na koho se vztahuje pojištění domácnosti

Na co se vztahuje pojištění domácnosti Zjednodušeně řečeno se pojištění domácnosti vztahuje na veškeré movité věci, které patří k zařízení domácnosti, nebo slouží k jejímu provozu a slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti.

Jak na pojištění nemovitosti

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

Jak vypočítat pojistnou částku

Všeobecně lze říci, že by pojistná částka měla odpovídat hodnotě pojištěné věci v daný moment. Nejdůležitější je tedy pojišťovanou věc správně ocenit. U pojištění vozidel rozhodující roli hraje kupní nebo časová cena, u domácnosti zase hodnota jejího vybavení a zařízení apod.

Co jsou věci zvláštní hodnoty

Věci zvláštní hodnoty jsou věci zvláštní kulturní nebo historické hodnoty, dále cennosti, ceniny, umělecké předměty, starožitnosti a sbírky. 90. Věci zvláštní nebo kulturní historické hodnoty jsou předměty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.

Na jakou částku pojistit byt

V případě pojištění domácnosti by tak pojistná částka měla odpovídat součtu cen všeho vybavení a věcí, které byste v případě škody znovu pořizovali. U nemovitosti by měla odpovídat ceně, za jakou můžete znovu postavit srovnatelnou nemovitost.

Jaká by měla být pojistná částka

Pojistná částka by měla činit dvou až pětinásobek vašeho ročního příjmu, nebo by měla v plné výši krýt případnou půjčku či hypotéku.

Co je to stavební součástí

Stavebními součástmi jsou například vnitřní příčky, vnitřní schodiště, dveře a okna, malby, tapety, omítky, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny a to včetně plovoucích podlah, odsavače par, rozvody vody, tepla (topení), kanalizace, plynu, elektřiny, topná tělesa a sanitární zařízení koupelen a WC.

Co je majetek zvláštní hodnoty

89. Věci zvláštní hodnoty jsou věci zvláštní kulturní nebo historické hodnoty, dále cennosti, ceniny, umělecké předměty, starožitnosti a sbírky. 90. Věci zvláštní nebo kulturní historické hodnoty jsou předměty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo osobnostem.

Jak pojistit stavbu

Stavba se pojišťuje speciálním pojištěním na rozestavěné nemovitosti se specifickými parametry a požadavky. Mezi ně patří zejména nutné zabezpečení stavby a stavebního materiálu. Úroveň nutného zabezpečení si určí každá pojišťovna zvlášť, obecně se doporučuje alespoň plot, a to vyšší než 150 cm.

Na co se vztahuje pojištění stavby

Pojištěním nemovitosti se rozumí pojištění samotné stavby (budovy), stavebních součástí a věcí pevně s ní spojené (zdi, střecha, podlahy, okna, radiátory, fasáda, obklady, dlažby apod.). Jako nemovitost lze pojistit rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, rekreační chatu či chalupu, samostatnou garáž.

Co je sklo all risk

Pojistné nebezpečí sklo „all risk“ je již v základním rozsahu pojištění a pojištěnou máte i sklokeramickou desku. V případně nutného zásahu a odstranění příčiny vodovodní škody se pojištění vztahuje i na bourací práce do 10 000 Kč.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu

Jak asi podle názvu tušíte, tohle pojištění se vztahuje na škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli – nedopatřením nebo porušením vašich pracovních povinností. Jestli v zaměstnání způsobíte škodu, zaměstnavatel má oprávnění po vás žádat její náhradu, která může být až do výše 4,5 násobku vašeho platu.

Jak pojistit tepelné čerpadlo

Jak pojistit tepelné čerpadlo Pojištění nemovitosti, které obsahuje i pojištění tepelného čerpadla, musí být zaměřeno na celkovou hodnotu nemovitosti, ale i hodnotu elektrických technologií. Pojistka by se měla ideálně vztahovat také na technické poruchy, které se mohou daných zařízení týkat.

Co kryje pojištění obcanske odpovědnosti

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě. Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně.

Proč mít pojištění odpovědnosti

V praxi funguje pojištění odpovědnosti za škodu následovně. Pokud způsobíte škodu třetí osobě a zároveň máte sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, pojišťovna za Vás poškozenému uhradí náklady na náhradu škody. Ať už se bude jednat o lékařskou péči, náhradu za poškození majetku nebo ušlé zisky z podnikání.