Co je potřeba pro Freistellung?

Jak si udělat Freistellung

Freistellungsbescheinigung vydává finanční úřad v Německu na základě vaší žádosti. Podmínkou je prokázat, že není důvod obávat se nesplnění zákonných povinností z vaší strany. Zároveň byste v Německu měli mít zástupce, který má právo přijímat poštu z německého finančního úřadu.
Archiv

Kdy je potřeba Freistellung

Požádat o osvobození od srážkové daně je potřeba tehdy, kdy začnete vykonávat v Německu stavební práce. Toto osvobození musí být platné v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.

Jak získat Steuernummer

Čísla naleznete v levém horním rohu každého vyúčtování daně z příjmu a také na každém vyúčtování mzdy poskytnutém zaměstnavatelem. Pokud nemáte daňové číslo (Steuernummer), můžete si jej vyžádat na (místně) příslušném finančním úřadu nebo o něj můžete požádat online.

Jak zjistím daňovou třídu v Německu

Pozor – pokud se nově přistěhujete do Německa a nemáte SteuerID, přeřadí vás po několika měsících automaticky do 6. daňové třídy. SteuerID získáte po přihlášení k pobytu – jak na to se dozvíte v tomto článku. Více informací o daňových třídách v Německu najdete na portálu https://www.steuerklassen.com.

Co zaridit jako Pendler

Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu.

Jak se vyhnout Srazkove daní

Srážkovou daň využijete vždy, když se svým pracovníkem nemáte podepsané prohlášení poplatníka daně (takzvaný růžový formulář). Jestliže pracovník má tento formulář se svým zaměstnavatelem podepsaný, pak odvádí klasickou zálohovou daň a srážková daň se na něj nevztahuje.

Kdy se musím registrovat k DPH v Německu

Při internetovém prodeji zboží a jeho fyzickém naskladnění na území Německa, přičemž pokud Vaše zboží v Německu nebude naskladněno, ale budete ho prodávat z domovského státu, pak se k DPH registrovat nemusíte. Tuto povinnost byste měli až po překročení obratu z prodeje v Německu ve výši 100 000 EUR.

Co obnáší práce v Německu

Pro práci v Německu nejsou potřeba žádné speciální dokumenty. Díky členství České republiky v Evropské unii stačí pro práci v Německu občanský průkaz, pracovní povolení není nutné. Jedinou povinností je přihlášení německého bydliště na místním obecním úřadu do 14 dnů od příjezdu.

Co to je Steuernummer

Toto číslo, v překladu daňové identifikační číslo (DIČ), provází každého občana Německa od kolébky až po hrob. Dostávají ho tedy už děti při narození. Osobní údaje shromážděné během života se vymažou až 20 let po smrti člověka. Číslo se skládá z jedenácti číslic.

Co se dá odečíst z dani v Německu

Z daňového základu si můžete odečíst například:

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Kdy se vrací daně v Německu

Ze zkušenosti ale můžeme říct, že se průměrná délka zpracování německých daňových přiznání tamními úřady pohybuje v rozmezí čtyř až šesti měsíců. Šest měsíců je totiž lhůta po jejíž uplynutí vám musí být doručena oficiální daňová kalkulace, tzv. Bescheid.

Kdo je povazovan za Pendlera

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Jak dlouho plati A1

Potvrzení A1 lze vydat pouze na dobu 24 měsíců. O vystavení tohoto potvrzení lze žádat opakovaně.

Kdy se přihlásit ke srážkové dani

Z pozice plátce daně se ze zákona musíte přihlásit ke srážkové dani tehdy, když máte zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo činnosti, jejichž měsíční mzda nepřesahuje 5000 Kč měsíčně. Srážková daň vás nemine ani v případě, že vyplácíte autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně.

Jaký je rozdíl mezi srážkovou a zálohovou dani

U srážkové daně se příjem zkrátka nezapočítává na konci roku mezi ostatní příjmy poplatníka – je konečná a není ji potřeba uvádět v běžném daňovém přiznání. U zálohové je tomu přesně naopak. Rozhodnutí, jakou sazbu ale použít, je velmi individuální a odvíjí se od výše a struktury příjmů poplatníka.

Co je potřeba pro práci v Německu

Díky členství České republiky v Evropské unii stačí pro práci v Německu občanský průkaz, pracovní povolení není nutné. Jedinou povinností je přihlášení německého bydliště na místním obecním úřadu do 14 dnů od příjezdu. Pokud v zemi pracujete na německou smlouvu, máte stejná práva na pojištění jako Němci.

Jak fakturovat do Německa

Pokud vystavujete fakturu podnikateli, který sídlí mimo EU, postupujete stejně jako při fakturaci v České republice pro běžného občana či neplátce DPH. Pokud naopak z třetích zemí nakupujete bez DPH (a vy sami nejste plátci DPH), musíte se stát identifikovanou osobou a DPH v Česku zaplatit.

Jak dlouho můžu pracovat v Německu

Maximální délka zkušební doby v Německu je právě 6 měsíců. Dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na jiné délce, musí být její délka a datum konce zkušební doby uveden jednoznačně ve smlouvě. Nejčastější délka pracovní doby v Německu je dva, tři nebo šest měsíců.

Co zařídit když jdu za práci do Německa

Povolení k pobytu

Pokud se však do Německa stěhujete za prací, musíte do 14 dnů nahlásit své německé bydliště na radnici nebo obecním úřadu. Potvrzení o přihlášení k pobytu (Meldebestätigung) je důležitý doklad, který budete potřebovat k vyřízení dalších náležitostí – založení účtu v bance, paušálu na telefon aj.

Co je to eTIN

eTIN je číslo, které Vám přidělí Váš zaměstnavatel, jeho hlavním účelem je potvrdit Vaše osobní údaje, když Vaše informace zaměstnavatel poskytuje finančnímu úřadu prostřednictvím online služeb daňového úřadu. Toto číslo se obsahuje 14 velkých písmen a číslic, které jsou složena z Vašeho jména a data narození.

Jaké je DIČ

Identifikační číslo OSVČ můžete najít v živnostenském rejstříku, kde konkrétní osoby vyhledáte podle jména. DIČ podnikající fyzické osoby odvádějící DPH najdete stejně jako u firmy – pokud je OSVČ plátce DPH, ARES tuto informaci zobrazí. DIČ neplátce zde nenajdete, většinou je jím ale rodné číslo fyzické osoby.

Jak dlouho trvá vyřízení dani v Německu

Ze zkušenosti ale můžeme říct, že se průměrná délka zpracování německých daňových přiznání tamními úřady pohybuje v rozmezí čtyř až šesti měsíců.

Jak je to s danemi v Německu

Nezdanitelný příjem tvoří v současnosti v Německu 8 004 €. Příjem v hodnotě: od 8 005 – 13 469 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 14-24%. od 13 470 – 52 881 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 24-42%.

Co vše lze odečíst z dani v Německu

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Jak zjistím že mám přeplatek na dani

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.