Co je PR akce?

Co to znamená PR

Public relations (PR) je obor, který se věnuje budování image a zlepšování veřejného vnímání ve prospěch konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu. Public relations zároveň budují vztahy osob a firem s vnějším světem. Cílem public relations je získat pozornost, dobré jméno a dobré vztahy.

Co dělá PR

PR specialista má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, správu intranetových stránek, krizovou komunikaci.

Co patří do PR

Vztahy s veřejnostmi.

A mezi tyto veřejnosti patří nejen zmiňovaná média (media relations), ale také zákazníci, zaměstnanci, akcionáři nebo všichni stakeholdeři. Do PR tedy spadají veškeré aktivity, které děláte proto, aby měly tyto veřejnosti pozitivní vztah k vaší firmě a/nebo kupovaly vaše produkty.

Kdy vzniklo PR

V roce 1912 ministr financí Lloyd Georgie vytvořil skupinu lidí, kteří měli za úkol vysvětlovat zaměstnavatelům a dělníkům v různých částech země zavedení nového národního pojištění. Faktickým dnem vzniku PR bylo vydání knihy Crystalizing Public Opinion (Utváření veřejného mínění) Edwarda L. Bernayse v r. 1923.
Archiv

Co dělá PR manažer

Public relations manažer/ka komunikuje s veřejností jménem společnosti. Specialisté na vztahy s veřejností šíří zprávy pro veřejnost a klienty společnosti, často s využitím médií jako prostředníka. Vytváří a podporují pozitivní obraz firmy, značky nebo produktů. PR manažer/ka řídí tým.

Co to je PR ve fitku

Sparing partner – osoba, která vám pomáhá při cvičení, ideálně člověk, který je na podobné výkonnostní úrovni.

Kdo dělá PR

PR tak obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house), nebo k tomu určené PR či komunikační agentury. V České republice agentury a in-house týmy sdružuje APRA (Asociace Public Relations), jednotliví profesionálové se sdružují v PR Klubu.

Co dělá pracovník PR

PR specialista má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, správu intranetových stránek. Dále pravidelný monitoring médií a jejich analýzu. Také komunikuje s PR agenturami, poskytuje konzultace, připravuje podklady pro TOP management.

Jak se stát PR

Potřebuješ perfektní znalost českého jazyka a gramatiky (na některých univerzitách se pořádají i "kurzy pro dospělé"), autorského práva – nejlépe práva všeobecně, zkušenosti s event managementem (reálné, nestačí kurz), schopnost vést lidi, pracovat samostatně a v podstatě nonstop.

Co je to Amrap

AMRAP = as many reps/rounds as possible – Co nejvíce možných opakování/kol za určitý časový úsek. For time = na čas – Jsou zadané určité cviky a počty opakování/kol a tvým cílem je stihnout tyto cviky v co nejlepším čase.

Co je to WOD

WOD je zkratka, která se týká cross-tréninku a znamená "workout of the day". Jedná se o předepsanou kombinaci cviků, která se cvičí daný den a každý, kdo dorazí na skupinovou lekci bude cvičit tento workout.

Co to je PR manager

Public relations manažer/ka komunikuje s veřejností jménem společnosti. Specialisté na vztahy s veřejností šíří zprávy pro veřejnost a klienty společnosti, často s využitím médií jako prostředníka. Vytváří a podporují pozitivní obraz firmy, značky nebo produktů. PR manažer/ka řídí tým.

Co je to EMOM

EMOM = every minute on the minute – Každou minutu. Jsou dány předem určené cviky a počet minut. V každé minutě je tvým úkolem stihnout určitý počet cviků/opakování. AMRAP = as many reps/rounds as possible – Co nejvíce možných opakování/kol za určitý časový úsek.