Co je Reverzni hypoteka?

Co je reverzní hypotéka

Zpětná neboli Reverzní hypotéka je hypoteční úvěr, obvykle zajištěný nemovitostí určenou k bydlení, který umožňuje dlužníkovi přístup k hotovým penězům. Půjčky jsou obvykle poskytovány starším majitelům domů a obvykle nevyžadují měsíční splátky hypotéky.

Jak funguje zpětná hypotéka

Princip zpětné hypotéky je velmi jednoduchý. Senior zastaví ve prospěch poskytovatele spotřebitelského úvěru vlastní nemovitost a ten mu na oplátku podle sjednané smlouvy vyplácí každý měsíc doživotní rentu. Po dobu její výplaty zůstává senior majitelem nemovitosti a neplatí žádné měsíční splátky ani úroky.

Na co lze využít hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí.

Čím je podmíněno získání hypotečního úvěru

Při žádosti o hypotéku musíte doložit své příjmy, stejně tak i všechny své pravidelné výdaje. Vedle výdajů na bydlení se jedná například o jiné úvěry, ale třeba i o penzijní pojištění nebo alimenty. Přitom platí, že čím je vaše bonita nižší, tím pro vás bude obtížnější na úvěr dosáhnout.

Co je to renta z nemovitosti

Renta z nemovitosti je v podstatě průběžně nesplácený, neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Na konci úvěrového období přechází vlastnictví nemovitosti na věřitele, který prodejem nemovitosti řeší vypořádání dluhu. V podstatě jde o hypotéku naruby.

Jak funguje renta z nemovitosti

Renta z nemovitosti je v podstatě průběžně nesplácený, neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Na konci úvěrového období přechází vlastnictví nemovitosti na věřitele, který prodejem nemovitosti řeší vypořádání dluhu. V podstatě jde o hypotéku naruby.

Kdy začít řešit hypotéku

O refinancování hypotéky byste se měli začít zajímat přibližně čtyři měsíce před koncem fixace. Blíží se období refixace Vaší hypotéky a stávající banka Vám nenabídla zajímavý úrok

Jak dlouho se platí úroky z hypotéky

Obvykle se setkáte s možností rozložit splátky do 30 let. Některé banky ale nabízejí splatnost až 40 let. Platí přitom, že čím delší je doba splácení, tím nižší jsou jednotlivé splátky. Půjčku ale přeplatíte výrazněji.

Na jakou hypotéku dosáhnu 2023

36 let, výše vaší hypotéky nesmí nově překročit 8,5násobek vašeho ročního příjmu, splátka nesmí být vyšší než 45 % vašeho čistého měsíčního příjmu a výše úvěru nesmí být vyšší než 80 % hodnoty nemovitosti. Tyto limity ukazatelů pro poskytování hypoték určuje ČNB a začínají platit v načrtnuté výši od 1. dubna 2023.

Jak dlouho musím pracovat abych dostal hypotéku

Pokud chcete žádat o hypotéku, se změnou zaměstnání raději vyčkejte. O hypotéku totiž můžete zažádat až 3 měsíce po nástupu do nového zaměstnání (tedy po úspěšném zakončení zkušební doby). Pokud máte pracovní smlouvu na dobu určitou, je důležité, zda pracujete u stejného zaměstnavatele již alespoň 12 měsíců.

Kdy lze odejit do duchodu

Tabulka důchodového věku u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Rok narození Důchodový věk činí u
Mužů žen s počtem vychovaných dětí
1964 64r+10m 64r+2m
1965 65r 64r+8m
1966 65r 65r

Co se stane když končí fixace hypotéky

Když se přiblíží konec fixace hypotéky, domlouvá se nová výše úroku a úvěr lze rovněž splatit. Ovšem vůbec nejdůležitější je to, že můžete hypotéku refinancovat, tedy převést do jiné banky s lepšími podmínkami. Proto se rozhodně vyplatí si konec fixace pohlídat a nechat si vytvořit nabídku i od konkurence. Tip!

Co se stane po konci fixace

Co se stane, když skončí doba fixace Klient má několik možností. Banka pošle s předstihem novou nabídku na další období. Pokud se na ní obě strany dohodnou, pokračuje hypotéka dál u stejného poskytovatele.

Co následuje po splacení hypotéky

Po uhrazení poslední splátky poskytne banka takzvanou kvitanci (s tímto pojmem se můžete setkat i u refinancování hypotéky). Znamená to, že instituce oznámí katastrálnímu úřadu stažení zástavní smlouvy k nemovitosti. S tím je spojen správní poplatek ve výši čtyř tisíc korun.

Kdo dosáhne na hypotéku

Měsíční příjem – podle nových pravidel ČNB nesmí výše měsíční hypoteční splátky přesáhnout 50 % žadatelova čistého měsíčního příjmu. Ten je vždy potřeba doložit. Pokud jste zaměstnancem, bude vám stačit potvrzení o výši příjmů, pokud podnikáte, budete potřebovat daňové přiznání za poslední dva roky.

Kdy lze odečíst úroky z hypotéky

Kdy si můžu odečíst úroky z hypotéky

U hypotéky sjednané v roce 2022 je tedy nutné dodat tento dokument nejpozději do 15. února 2023. Osoby samostatně výdělečně činné si zaplacené úroky z hypotéky za rok 2022 zahrnou do svého daňového přiznání.

Jak si vzít hypotéku bez peněz

Nejobvyklejší způsob, jak získat hypotéku i bez vlastních úspor, je přidat do zástavy kromě kupovaného domu či bytu ještě další nemovitost. Tím pádem se zvýší hodnota zástavy. Můžete tak od banky získat dost peněz na celou koupi.

Jak dokoupit roky do důchodu

Doplacení po nároku na starobní důchod Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Kdy končí invalidní důchod

Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu.

Jakou zvolit fixací hypotéky 2023

V současné době se úrokové sazby hypoték pohybují na historických maximech. Pokud si plánujete sjednat hypotéku v roce 2023, jeví se jako nejvýhodnější tříletá fixace. Po uplynutí této doby je pravděpodobné, že sazby hypoték budou níže než dnes a při refixaci se vám měsíční splátka sníží.

Co dělat když se blíží konec fixace hypotéky

Když se přiblíží konec fixace hypotéky, domlouvá se nová výše úroku a úvěr lze rovněž splatit. Ovšem vůbec nejdůležitější je to, že můžete hypotéku refinancovat, tedy převést do jiné banky s lepšími podmínkami. Proto se rozhodně vyplatí si konec fixace pohlídat a nechat si vytvořit nabídku i od konkurence. Tip!

Co dělat když mi končí fixace hypotéky

Co se stane, když skončí doba fixace Klient má několik možností. Banka pošle s předstihem novou nabídku na další období. Pokud se na ní obě strany dohodnou, pokračuje hypotéka dál u stejného poskytovatele.

Jak dlouho se Splaci úroky hypotéky

Většina poskytovatelů hypoték nabízí délku splácení úvěru v rozmezí 5–30 let. Výjimečně pak 1 rok nebo 4 roky či naopak prodloužení až na 40 let. Hypotéku ale většinou musíte mít splacenou před svými 70. narozeninami.

Co dělat když končí fixace

Když se přiblíží konec fixace hypotéky, domlouvá se nová výše úroku a úvěr lze rovněž splatit. Ovšem vůbec nejdůležitější je to, že můžete hypotéku refinancovat, tedy převést do jiné banky s lepšími podmínkami. Proto se rozhodně vyplatí si konec fixace pohlídat a nechat si vytvořit nabídku i od konkurence.

Jak vysokou hypotéku můžu dostat

Jak vysokou hypotéku dostanu Na jak vysokou hypotéku dosáhnete, závisí nejen na vašich příjmech, ale také na hodnotě kupované – respektive zastavované – nemovitosti. Nařízení České národní banky z dubna 2022 stanovuje, že vám banka nesmí půjčit víc než 80 % ceny nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let).