Co je to frekvenční zdvih?

Jak funguje frekvenční modulace

Je třeba si uvědomit, že u frekvenční modulace se převádí okamžitá amplituda modulačního napětí vm(t) na okamžitý kmitočet nosné vlny wi. Proto hlasitější průběh zvukového signálu (a tedy signálu s větší amplitudou) vyvolá větší frekvenční odchylku okamžitého kmitočtu nosné od její původní hodnoty wN, než signál tišší.
Archiv

Co je to nosná frekvence

(Carrier frequency) Frekvence kmitání, jehož amplituda, fáze nebo frekvence je ovlivněna nějakým signálem.

Co to je modulace

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálů.

Co je to FM

FM je běžně využívána v pásmu VHF pro kvalitní přenos zvuku. Zvuk u klasických analogových televizních soustav je také přenášen za použití frekvenční modulace, pro komerční i radioamatérské komunikační účely je využívána její úzkopásmová forma.

Jak funguje PWM

PWM (Pulse Width Modulation) reguluje otáčky pomocí krátkých tvrdých pulzů. Zatímco lineární prostě snižuje napětí, PWM regulace posílá plné napětí, ale pouze nárazově v pulzech.

Co to je hloubka modulace

Při amplitudové modulaci se mění amplituda (velikost) nosné vlny v závislosti na změnách okamžité hodnoty amplitudy modulačního signálu. Frekvence nosné vlny přitom zůstává stálá. Jestliže je modulační index ma vyjádřen v [%], nazývá se hloubka modulace.

Jak funguje modulátor

Modulátor je elektronický obvod, ve kterém modulační signál v základním pásmu nesoucí informace ovlivňuje jeden nebo více parametrů nosné vlny tak, že vzniká modulovaný signál.

Co je to PLL

Fázový závěs (anglicky Phase-Locked Loop, PLL) je zpětnovazební obvod, který generuje výstupní signál, jehož fáze závisí na fázi vstupního, „referenčního“, signálu. Skládá se z fázového detektoru, dolní propusti a oscilátoru řízeného napětím (případně ještě děličky výstupní nebo vstupní frekvence).

Co je to rádia

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro šíření veřejně přístupného zvukového signálu z vysílače k mnoha přijímačům. Hovorově se rozhlas označuje slovem rádio (z lat. radius, paprsek a radiatio, záření).

Jak funguje MPPT

MPPT – tato technologie zajištuje pomocí metody "maximum power point tracker" optimalizaci výstupního napětí (U) a proudu (I) z panelu tak, aby celkový výkon (P) byl co nejvyšší. PWM – jednodušší metoda dělá to, že napětí (U) na panelu, ať už je jakékoli "ořízne" na požadované (pracovní) a pracuje s touto hodnotou.

Co je funkce MPPT

Co je MPPT MPPT znamená sledování maximálního výkonu (maximum power point tracking). Doslovný překlad je o sledování bodu maximálního výkonu na FV panelech. Jeho úkolem je sledovat nejvyšší napětí a proud v daném okamžiku s cílem získat nejlepší a nejoptimálnější parametry nabíjení baterie.

Jak funguje amplitudová modulace

Amplitudová modulace (AM) patří mezi jednoduché spojité modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. Řídící signál po amplitudové a frekvenční modulaci.

Co je RF modulátor

VF modulátor, vysokofrekvenční modulátor (anglicky RF modulator, radio frequency modulator) je elektronický modul nebo samostatné zařízení, které umožňuje připojit přístroj produkující videosignál k televizoru nebo zvukový přehrávač k rozhlasovému přijímači (zpravidla autorádiu) pomocí anténního konektoru.

Kdo je a prolhané krásky

A nakonec se dozvídáme, že A. D. je ve skutečnosti Alex Drake, zlé dvojče Spencer. Představitelka obou rolí Troian Bellisario tak jednoznačně odvedla dobrou práci, ale odkud se tohle dvojče vůbec vzalo

Co to znamená FM

Informace o zkratce 'FM'

> Chatovací zkratky (Fuck Me!)

Co to je DAB+

Digitální rozhlasové vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting) je nástupce analogového FM vysílání. Jedná se digitální rozhlasovou technologii pro terestriální (pozemní) vysílání rozhlasových stanic. Ve formátech DAB, DAB+ a DMB je ve světě šířeno již více než 2000 rozhlasových programů a multimediálních služeb.

Co je String ve fotovoltaice

String je označení pro sériové propojení solárních panelů, které zajišťuje dostatečné napětí pro funkci střídače. Výkonový optimizér se pod fotovoltaický panel připojuje pomocí konektorů. Sériově propojené panely tak každý pracují v optimálním pracovním bodě, nikoli podle „nejhůře“ fungujícího panelu.

Co dělá optimizér

Optimizér umožňuje každému panelu vyrábět maximální množství energie, bez ohledu na ostatní panely v systému. Panely jsou řazeny do jednotlivých stringů sériově. Proto při poklesu výkonu klidně jenom jednoho panelu, dojde k poklesu výkonu celého stringu, což výrazně snižuje efektivitu.

Co je to PWM regulátor

PWM (Pulse Width Modulation) reguluje otáčky pomocí krátkých tvrdých pulzů. Zatímco lineární prostě snižuje napětí, PWM regulace posílá plné napětí, ale pouze nárazově v pulzech.

Jak se zapojují solární panely

Fotovoltaické panely je možné propojit do série nebo paralelně nebo sérioparalelně. Sériové zapojení: Získáme vyšší napětí, proud zůstane stejný jako u jednotlivých panelů. Paralelní zapojení: Celkové výstupní napětí zůstane stejné jako u jednotlivých panelů, získáme vyšší proud.

Kdo zabil Mayu

Obhajuje to tím, že jim pomohla objasnit, kdo zabil Mayu a chystal se zabít Emily. "No I miss my dolls" – Nate Is Maya´s murderer. Mona vkládá na web omluvné video, po němž je její popularita zpět.

Kdy se objevi Alison

Scenáristka Maya Goldsmith na Twitteru potvrdila, že se Alison objeví v epizodách, které Maya napsala – jedná se o pátou a šestou epizodu.

Co znamená AM na Radiu

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM).

Jaký je rozdíl mezi DAB a DAB+

Jak se od sebe liší DAB a DAB+

V současné době je DAB+ pokryto 95 % populace České republiky. DAB+ se od DAB liší zejména širším pásmem signálu, který umožňuje přenášet i různá doplňková data, jako jsou obrázky, mapy apod.

Co Naladim na DAB+

Každý DAB+ radiopřijímač je vybaven i FM tunerem, takže naladíte digitální i analogové rozhlasové vysílání. V důsledku rozvoje DAB+ plošného pokrytí Český rozhlas na konci roku 2021 utlumí vysílání na dlouhých a středních vlnách (AM).