Co je to Gap?

Co je to Gap v pojištění

S pojištěním GAP vaše vozidlo „neztrácí“ v čase svou cenu. Pojištění kryje rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla v době pojistné události a pořizovací cenou vozidla v případě odcizení nebo totálního poškození vozidla. Při totální škodě vám zaplatíme jako za nové auto.
Archiv

Kdy se vyplatí GAP pojištění

Vyplatí se GAP Pokud si pořizujete nový vůz, je určitě dobré si GAP pojištění pořídit. I přes celkovou vyšší cenu pojištění se to vyplatí. Hodnota nového vozu totiž klesá velmi rychle a GAP Vám zajistí, že v případě totální škody nebo odcizení celého vozidla si budete moci koupit opět nový vůz za cenu původního.
Archiv

Co je doplatek na nově Gap

Při sjednání pojištění Doplatek na nové (GAP pojištění) pojišťovna zaplatí částku, za kterou jste vozidlo koupili, i když od koupi už nějaký čas uběhl. Zároveň se vás netýká spoluúčast. Podrobné informace o pojistných podmínkách a výjimkách z GAP pojištění najdete v Průvodci pojištění MojeAuto.
Archiv

Co je Smart Gap

168/1999 Sb. Pojištění SMART GAP pomáhá dorovnávat úbytek obvyklé ceny vozidla za dobu pojištění tak, aby si pojištěný z plnění z povinného ručení viníka a z SMART GAPu ze své smlouvy mohl koupit podobné vozidlo.

Jak dlouho plati Gap

Pod zkratkou GAP najdeme dlouhý a hůře zapamatovatelný název Guaranteed Asset Protection, což lze volně přeložit jako garantovanou ochranu majetku. Základním úkolem tohoto pojistného produktu je uchovat cenu nového vozidla na stejné výši po dobu tří let.

Co to je prima likvidace

Přímá likvidace je službou, která vám usnadní vyřizování pojistné události v případě, že nejste jejím viníkem. Pokud vám tedy někdo způsobí škodu na vozidle, vaše pojišťovna v rámci pojištění přímé likvidace zaštítí veškerou komunikaci s pojišťovnou viníka.

Kdy lze sjednat Gap

Pojištění GAP lze sjednat jako připojištění k havarijnímu pojištění a následně je uplatnit ve dvou případech – v případě totálního zničení vozidla nebo jeho odcizení (opravy od 80 % hodnoty vozidla).

Jak na havarijním pojištění

V případě, že chcete nahlásit škodu z havarijního pojištění, připravte si číslo pojistné smlouvy, dále údaje o nehodě, podrobnější údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody. Pojišťovna po vás bude chtít také uvést svou adresu, telefon a e-mail.

Co znamená připojištění prime likvidace

Pojištění přímé likvidace zajistí, že pokud vás někdo nabourá, nemusíte problém řešit s pojišťovnou, kde má viník povinné ručení, ale rozbité auto vám proplatí ta vaše. Následně si to s viníkovou vyříká, ale to už vás trápit nemusí.

Kde získat kopii zelené karty

Pokud zelenou kartu ztratíte nebo se vám zničí, stačí pojišťovnu požádat o zaslání nové karty. Nejjednodušší ale je, když máte možnost si kartu vytisknout. V současné době totiž může být karta na bílém podkladu. Vy si ji tak můžete vytisknout kolikrát chcete.

Co se hradí z havarijního pojištění

Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

Kdo plati havarijní pojištění

Jistotu mají čeští řidiči u zemí patřících do Evropského hospodářského prostoru (EHP), ať už jsou součástí EU či nikoliv. Některé země (např. Švýcarsko) sice do EHP nepatří, ale povinné ručení sjednané v některé z členských zemí EU zde bez problémů platí (tedy i české POV).

Co je to Odčetná spoluúčast

Při odčetné spoluúčasti nese osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, ke své tíži část úbytku majetku v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě. Jde tedy o část úbytku majetku, která nikdy nebude reparována pojistným plněním pojistitele a pojistitel ji vždy při stanovení výše pojistného plnění „odečte“.

Co hrozí za jízdu bez zelené karty

Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč. Policie poté zkoumá, zda se řidič dopustil pouze zapomenutí zelené karty, a nebo se skutečně jedná o neplatiče.

Co to je hraniční pojištění

Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Na co se nevztahuje havarijní pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody:

vjetí vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou (Kooperativa) způsobené zemětřesením (AXA) způsobené vyprošťováním jiného vozu (Kooperativa, AXA) poškození elektrického nebo elektronického zařízení zkratem (Česká pojišťovna)

Kdy má smysl havarijní pojištění

Podle expertů z oboru má smysl hradit havarijní pojištění v případě nových vozů nižší a střední třídy přibližně po dobu prvních pěti až šesti let. Pokud se jedná o vůz vyšší kategorie, vyplatí se havarijní pojištění i o pár let navíc.

Na co je dobré havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

Co to je regres

Co je regres Obecný pojem regres označuje návrat či ústup. Často se lze s regresem, jakožto odborným pojmem, setkat právě v oblasti pojišťovnictví, kdy je jím označováno právo na náhradu za poskytnuté pojistné plnění.

Co je to integrální franšíza

Integrální franšíza (podmíněná franšíza), kdy pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, když náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy. Pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, pak poskytuje pojistné plnění v plné výši stanovené náhrady bez jakékoliv srážky. Používá se pro vyloučení malých škod z pojištění.

Co kdyz nemám Zaplacene povinné ručení

Až 40 000 Kč pokuta za neplatné povinné ručení

Nesjednání pojištění je jednoznačným porušením zákona, a proto musí být potrestáno. Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč.

Kde sjednat hraniční pojištění

Jak a kde se hraniční pojištění uzavírá Poskytovatelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů (více o ČKP zde). Uzavřít lze pojištění buď přímo na hranicích při vjezdu do země nebo ve vnitrozemí na určitých pobočkách pojišťovny Kooperativa (jejich seznam najdete zde).

Kde najdu číslo pojištění odpovědnosti

Najdete ho na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na „zelené kartě,“ tedy mezinárodně uznávaném dokladu o zřízení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Co je spoluúčast na havarijním pojištění

Spoluúčast havarijního pojištění představuje částku, kterou z celkové škody na vašem autě zaplatíte ze svého. Zbytek zaplatí pojišťovna. Spoluúčast může být stanovena jako konkrétní pevná částka, procento z výše škody nebo procento s uvedením minimální částky. Existuje i nulová spoluúčast.

Kdo je poškozený

Poškozeným je myšlena osoba, které je způsobena škoda. Jde o majetkovou újmu vyjádřené v penězích, ale také o újmu na zdraví, morální škoda či jiná škoda. Za poškozeného je považovaná i taková osoba, které majetková škoda vznikla a které již byla škoda uhrazena.