Co je to inkasní příkaz?

Co to je příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu, spolu s párovým povolením inkasa, je bezhotovostní platební metoda umožňující příkazci čerpat peníze z jiného bankovního účtu ve prospěch svého účtu. Opakem této platby je žiro – platba odesílaná z účtu příkazce ve prospěch jiného účtu.

Jak funguje platba inkasem

Inkaso je způsob úhrady, do kterého vstupují tři strany na základě vzájemné důvěry a souhlasu – banka, plátce inkasa a příjemce inkasa. Abyste mohli inkaso používat, musíte jako majitel bankovního účtu udělit bance souhlas, že může každý měsíc určitou částku poslat na předem uvedený účet.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi trvalým příkazem a inkasem

Trvalý příkaz zadáváš ty přesnou částku, kam, kdy. Banka nic jiného neudělá, než že každý měsíc pošle to, co chceš ty a kam. Inkaso je, že povolíš, aby si firma, které splácíš, mohla vzít peníze podle tvých instrukcí .

Kdy se platí inkaso

Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě. Aby tedy plátce nemusel pokaždé úhradu vyrovnávat jednorázovým platebním příkazem či změnou trvalého příkazu, umožňují banky postupovat obráceně.
Archiv

Jak zrušit příkaz k inkasu

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadované zrušení projedná náš pracovník/ce. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad.

Jak zadat svolení k inkasu

Registrace povolení k inkasu je jednoduchá:Po přihlášení se do internetového bankovnictví přímo v hlavním menu klikněte na PLATBY a následně na Inkaso / SIPO.Do pole Název příjemce zadejte jméno nebo název příjemce platby.Vyplňte povinné údaje v povolení k inkasu a vytvořte povolení k inkasu.

Jak zrušit inkasní příkaz

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadované zrušení projedná náš pracovník/ce. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad.

Jak funguje svolení k inkasu

Je svolení k strhnutí platby z vašeho účtu. Vždy si předem určíte limit, frekvenci platby a účet, který si může peníze z vašeho účtu stáhnout.

Jak funguje souhlas s inkasem

Jak funguje inkaso

Klient si ve svém internetovém bankovnictví nastaví souhlas s inkasem na základě údajů od poskytovatele služby(v tomto případě označovaného jako příkazce) s tím, že ohraničí maximální výši částky, kterou si dodavatel může flexibilné strhnout. Banky tuto službu nazývají “svolení k inkasu z účtu”.

Co delat kdyz neodejde inkaso

Banka při nedostatku peněz na účtu v případě jednorázových nebo trvalých příkazů platbu neprovede a ani pokus neopakuje následující pracovní den. Sdělila to tisková mluvčí Monika Klucová. Pokud nedojde k realizaci žádosti o inkaso, udělá KB ještě jeden pokus o vyinkasování platby v následující pracovní den.

Jak převést inkaso

Jak přenastavím svolení k inkasu SIPO do jiné banky V nové bance požádejte o zřízení služby Svolení k inkasu SIPO. Banka nám tuto informaci předá a od následujícího inkasního měsíce bude banka již inkasovat SIPO z nového účtu. Ve stejném měsíci požádejte původní banku o zrušení služby Svolení k inkasu SIPO.

Jak změnit výši inkasa

Ve Smart Bance klikněte na Váš účet, poté v menu na Více a Trvalé příkazy nebo Inkaso/SIPO. Klikněte na příkaz, který chcete upravit a zvolte Upravit nebo Smazat. Po jeho úpravě klikněte na Pokračovat. U Důvěryhodných příjemců nemusíte nic potvrzovat a stačí kliknout na Odeslat.

Co dělat když nepřijde inkaso

Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka) a přineste si s sebou doklad, kterým byla platba zaplacena (doklad musí být oražen podacími znaky podací pošty).

Jak se dělá inkaso

Příkaz k inkasu

Příslušná transakce je iniciována příjemcem platby, který podává příkaz své vlastní bance nebo jiné platební instituci. Platba je provedena ovšem jen tehdy, jestliže se plátce s příjemcem na takovém způsobu placení předem dohodl a předal o tom v předstihu před inkasní platbou své bance souhlas.

Co je limit inkasa

Inkasní limit vám zajistí kontrolu nad inkasovanou částkou. Doporučujeme vám nastavit si limit alespoň o 500 Kč vyšší než je vaše průměrná útrata, aby v případě nestandardního provozu (například při pobytu v zahraničí), mohlo být vyúčtování v pořádku uhrazeno.

Jak zrušit inkaso

Musíte se dohodnout se všemi příjemci plateb, které na SIPO máte, aby inkaso přerušili. Oni pak dají vědět České poště a ta vyhoví vaší žádosti o celkové zrušení služby. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná běžet další kalendářní měsíc po splnění podmínek (podání žádosti, žádné aktivní platby).

Jak nastavit platbu inkasem

Přihlaste se do internetového bankovnictví MojeBanka. V hlavní nabídce (horní liště) zvolte záložku Platby, zobrazí se vám nabídka, kde na pravé straně uvidíte sekci NASTAVIT PLATBY. Klikněte na položku Povolení inkasa, SIPO, Souhlas se SEPA inkasem, která vám otevře jednoduchý formulář pro zadání.