Co je to OpenAI?

Jak využít OpenAI

Pokud chcete použít Azure OpenAI pro sumarizaci textu v testovacím prostředí GPT-3, postupujte takto:Přihlaste se k Azure OpenAI Studiu.Vyberte předplatné a prostředek OpenAI, se kterým chcete pracovat.Vyberte GPT-3 Playground v horní části cílové stránky.V rozevíracím seznamu Nasazení vyberte své nasazení.

Jak si vyzkoušet AI

Se zveřejněním pokročilé verze ChatGPT v listopadu 2022 se nedlouho poté začaly objevovat i první nástroje pro detekci, zda je autorem textu člověk, nebo stroj. Samotná OpenAI společnost, která vytvořila nástroj ChatGPT, jeden takový nabízí k vyzkoušení (https://platform.openai.com/ai-text-classifier5).

Jak vyzkoušet ChatGPT

Chcete si ChatGPT vyzkoušet Pro přístup k ChatGPT si musíte vytvořit účet na webových stránkách OpenAI. Bude po vás požadovat e-mail a telefonní číslo a hlavní důvod, proč chcete OpenAI používat, ať už pro výzkum, vývoj aplikací nebo pro osobní použití. Po registraci se vraťte na stránku ChatGPT a začněte.

Jak funguje ChatGPT

Když uživatel komunikuje s aplikací ChatGPT, model na základě vstupního textu vygeneruje úplnou odpověď. Tedy už nemusíte proklikávat mezi bezpočtem informací, které vám bežný prohlížeč nabídnul. ChatGPT vám vystřihne kompletní informaci, kterou hledáte. A dokonce v desítkách jazycích.
Archiv

Jak se přihlásit do OpenAI

Přejděte na adresu https://chat.openai.com a klikněte na tlačítko “Sign up”.

Kdo je majitel OpenAI

Založili ji Elon Musk a Sam Altman v roce 2015. Organizace se zaměřuje na „volnou/otevřenou spolupráci“ s dalšími institucemi a výzkum zachováváním svých patentů výzkumu otevřeným veřejnosti.

Co umí AI

AI dokáže provádět širokou škálu úkonů, včetně překládání jazyků, generování obrázků a fotografií, úpravy zvuků a mnoha dalších akcí. Tyto schopnosti AI významně usnadňují život lidem a umožňují jim vyřešit mnoho běžných úkolů rychleji a efektivněji.

Jak funguje AI

Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vjemy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data – která byla již připravena, nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer – ty následně vyhodnotí a reaguje na ně.

Na co se zeptat ChatGPT

V praxi se stačí ChatGPT například zeptat, co s daným výrazem souvisí, jaká má synonyma, opozita nebo jaké idiomy by třeba k tématu vymyslel.

Kdo vlastní ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je chatbot spuštěný firmou OpenAI v listopadu 2022. Firma získala v roce 2023 světovou pozornost veřejným zpřístupněním prototypu chatbotu založeném na základním modelu GPT-3.5 (následovaném uzavřenou verzí GPT-4.0).

Jak funguje ai

Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vjemy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data – která byla již připravena, nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer – ty následně vyhodnotí a reaguje na ně.

Kdo stojí za OpenAI

OpenAI
Zakladatel Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba a Andrej Karpathy
Vznik 8. prosince 2015
Právní forma Delaware corporation
Sídlo San Francisco, Spojené státy americké (Pioneer Building)

Co je to umělá inteligence

Umělá inteligence – Artificial intelligece (AI) – je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vněmy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů.

Kdo vymyslel AI

Jako mnoho jiných věcí, i umělá inteligence vznikla dřív, než se tak jmenovala. Za zlomový moment se pokládá rok 1943, kdy profesor Warren McCulloch se svým supertalentovaným studentem Walterem Pittsem na chicagské univerzitě navrhli matematický model nervové buňky – neuronu.

Co je to zkratka AI

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např.

Jaké jsou typy AI

Typy umělé inteligence:Softwarová: virtuální asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje.Zabudovaná umělá inteligence: roboti, autonomní auta, drony, internet věcí (IoT).

Co to je chat bot

Chatbot (nebo také chatovací robot) označuje počítačový program, který je vytvořený za účelem automatizované komunikace.

Kdo zalozil OpenAI

Jejím známým produktem je chatbot ChatGPT, schopný diskutovat prakticky na libovolné téma a vybavený velkou zásobou znalostí o světě. Založili ji Elon Musk a Sam Altman v roce 2015.

Kde všude je umělá inteligence

Umělá inteligenci v boji proti Covid-19

V případě covid-19 se umělá inteligence používá například při termálním zobrazování na letištích. V lékařství se využívá při rozpoznávání infekce ze skenů plic pomocí počítačové tomografie. Taky sledování šíření nemoci pracuje s umělou inteligencí.

Co vše dokáže AI

Definice umělé inteligence

Umělá inteligence – Artificial intelligece (AI) – je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vněmy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů.

Jak vypadá umělá inteligence

Umělá inteligence je, zjednodušeně řečeno, schopnost počítačových programů napodobovat lidské schopnosti. Umělá inteligence se učí, přemýšlí a rozhoduje tak, jak by to dělal člověk. Nebo spíše ještě lépe, protože bude mít mnohem více informací, než má člověk, a v rozhodování bude přesnější a rychlejší.

Kdo využívá umělou inteligencí

Umělá inteligenci v boji proti Covid-19

V případě covid-19 se umělá inteligence používá například při termálním zobrazování na letištích. V lékařství se využívá při rozpoznávání infekce ze skenů plic pomocí počítačové tomografie. Taky sledování šíření nemoci pracuje s umělou inteligencí.

Co je umělá inteligence AI

Definice umělé inteligence se různí, ale všechny se shodují v tom, že to je program, který simuluje lidské myšlení a akce. Pojem se také používá pro stroje a programy vykazující činnosti spojované s inteligencí, jako je učení se a řešení problémů.

Na co umělou inteligencí

I když si to mnozí neuvědomují, s umělou inteligencí se setkáváme v našem každodenním životě. Systémy umělé inteligence se často používají například pro komunikaci skrze virtuální asistenty jako jsou chatboty, pro překlady psaného a mluveného textu nebo v rámci biometrického rozpoznávání obličejů.

Jak se učí umělá inteligence

Během trénování jsou modelu ukazována vstupní data, která máme k dispozici, společně s informací o požadovaném výstupu. Říká se tomu anotovaná data. Model se tak naučí, které vstupy patří ke kterým výstupům. Po natrénování díky tomu dokáže reagovat na vstupy, které nikdy předtím neviděl, na základě jejich podobností.