Co je to podnájem bytu?

Kdo je podnájemce bytu

Podnájem = Nájemce, který má platnou nájemní smlouvu s majitelem, byt nevyužívá (nebo jej využívá jen z části) a poskytuje byt či jeho část k obývání podnájemníkům na základě podnájemní smlouvy.
Archiv

Co je to podnájemní smlouva

Podnájemní smlouva je dokument, kdy nájemce, nikoliv vlastník nemovitosti, umožňuje podnájemníkovi užívat předmět této smlouvy (př. celý byt nebo jen pokoj), a to za stanovené podnájemné, které je podnájemce nájemci povinen za užívání podnájemní věci platit.

Co platí podnájemník

Pokud chybí ujednání ve smlouvě

Pokud pronajímatel nezahrne do nájemní smlouvy ujednání o službách, hradí nájemce takzvané nezbytné služby stanovené občanským zákoníkem. Zahrnujeme mezi ně dodávku vody, svoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu. Dále poplatky za čištění komínu, provoz výtahu.

Na co si dát pozor při pronájmu

Na co si dát pozor při pronájmu nemovitostíNájemní smlouva. Základem každého smluvního vztahu by měla být písemně sepsaná smlouva, která obsahuje základní dohodu smluvních stran.Prověření zájemcůStanovení výše nájmu a záloh na energie.Splatnost nájmu a kauce.Pravidelná komunikace s nájemníky.

Co je poplatek za podnájem

Co je poplatek za podnájem Poplatek za podnájem je jednorázová kompenzace za náklady spojené s pronajímáním bytu, například právní a administrativní služby, inzerci a rezervaci bytu, apod. Obvykle bývá ve výši jednoho měsíčního podnájemného.

Jaký je rozdíl mezi nájemní a podnájemní smlouvou

Nájem vzniká mezi majitelem bytu, domu či jiné nemovitosti a nájemcem. Tedy osobou, která chce nemovitost využívat. Podnájem vzniká mezi nájemcem, tedy osobou, která už nemovitost využívala a podnájemcem (novým nájemcem). Vzniká tedy řetězec majitel -> nájemce -> podnájemce.

Co se platí při pronájmu bytu

Jedná se například o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Co je to podnájem

Podnájem (nájemce – podnájemce)

Vztah, který vzniká mezi nájemníkem jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá svůj nájem někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat jednoho pokoje v bytě. O podnájem se jedná vždy, když ten, co má od někoho nemovitost pronajatou ji pronajímá dál.

Kdo je nájemce a kdo nájemník

Osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechá k užívání nemovitost, se nazývá nájemce. Jako taková je pak povinen dodržovat všechna ustanovení v nájemní smlouvě, stejně tak musí o nemovitost pečovat a udržovat ji v provozuschopném stavu.

Co to je podnájem

Podnájem (nájemce – podnájemce)

Vztah, který vzniká mezi nájemníkem jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá svůj nájem někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat jednoho pokoje v bytě. O podnájem se jedná vždy, když ten, co má od někoho nemovitost pronajatou ji pronajímá dál.

Co je podnájemník

podnájemník: označuje se tak osoba, která uzavírá podnájemní smlouvu s nájemcem (nemá tak svolení k užívání bytu přímo od majitele nemovitosti).