Co je to poloprovoz?

Co je to funkční vzorek

funkční vzorek

Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího prokazatelně novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost.
Archiv

Co je to VaVaI

Informační systém VaVaI (IS VaVaI) je aplikace určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Co je to RIV

Veřejně přístupná datová oblast Rejstřík informací o výsledcích (RIV) obsahuje údaje o výsledcích, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.

Co je zkratka VaVaI

V této sekci přinášíme odkazy na plné znění zákonů a vládních dokumentů České republiky, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací (odtud zkratka VaVaI).

Co jsou projekty VaVaI

Informační systém VaVaI (IS VaVaI) je aplikace určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.