Co je to počítačová aplikace?

Co to je webová aplikace

Webová aplikace je webové místo, které obsahuje stránky s částečně nebo úplně neurčeným obsahem. Konečný obsah stránky se určí až tehdy, když návštěvník požádá o stránku z webového serveru.

Co to je desktopová aplikace

Desktopová aplikace je klasický program, který je nutné nainstalovat na harddisk počítače. Jedná se tedy o tu nejtypičtější formu softwaru, se kterou se už pravděpodobně každý alespoň jednou v životě setkal. K vývoji desktopových aplikací se používají vyšší programovací jazyky, kam patří například C#.

Jak funguje webova aplikace

Webová aplikace je souhrnné označení pro software zprostředkovaný internetovým prohlížečem. Na rozdíl od desktopového softwaru ho nemusíte instalovat, stačí, když do prohlížeče (Opera, Google Chrome, Safari) zadáte požadovanou adresu – nezabírají tak žádné místo na disku počítače.

Jaké jsou nevýhody používání webových aplikaci v porovnání s lokálně instalovanými programy

Jako nevýhody lze pak chápat:

závislost na poskytovateli služby (lokálně instalovaný program lze používat i když už skončila jeho podpora) často existuje pouze anglická varianta. omezené možnosti neplacených verzí
ArchivPodobné

Jak vytvořit webovou aplikaci

Vytvoření webové aplikace pro Access od začátku

Největší rozdíl je v tom, že vytváříte tabulky ve webové aplikaci. Otevřete Access a vyberte Vlastní webová aplikace. Zadejte název nové webové aplikace a vyberte její umístění. Pak vyberte Vytvořit.

Co je primárním účelem webové aplikace

Co je webová aplikace

Webové aplikace mohou uživatelé používat přímo v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalovat na svůj počítač software. Některé typy softwaru fungují lépe na počítači než v mobilu, například informační systémy. Naprogramujeme pro vás ideální řešení podle vašich představ a potřeb.

Co je to desktop

Plocha (angl. desktop) je volný prostor na obrazovce, který má připomínat desku pracovního stolu, na kterou lze umisťovat a pomocí myši podle potřeby přesouvat ikony, panely, okna apod.

Co je to web

World Wide Web (WWW, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu.

Co to je doména

Doména neboli doménové jméno je unikátní internetová adresa. Její hlavní funkcí je nahrazovat číselný kód v podobě IP adresy, čímž usnadňuje nalezení a navštívení konkrétních webových stránek. Lze si ji představit jako standardní adresu, která se skládá například z názvu ulice a čísla popisného.

Co to je webové rozhraní

Je to tedy pomyslný prostředník, který zprostředkovává komunikaci mezi člověkem a počítačem nebo informačním systémem. Rozhraní je soubor prostředků, který definuje komunikační zónu mezi dvěma oddělenými entitami a je tedy komunikačním kanálem mezi uživatelem a systémem.

Jak probíhá testování webových aplikaci

Testování webů a webových aplikací probíhá v zásadě dvěma způsoby:manuálně – tester ručně testuje funkčnost jednotlivých prvků,automaticky – s využitím testovacích nástrojů či programů na míru.

Jak se tvoří aplikace

Vlastní aplikaci pro Android a iOS si můžete vytvořit podle následujících kroků.Přejděte na appypie.com/app-builder/appmaker.Klikněte na “Vytvořit aplikaci”Zadejte požadovaný název firmy a klikněte na DalšíVyberte si kategorii, do které vaše firma nejlépe zapadá.Vyberte si barevné schéma, které se vám líbí

V čem se programují aplikace

K vývoji aplikací pro Android se nejčastěji používá programovací jazyk Kotlin (nativní vývoj) a React Native (multiplatformní vývoj).

V čem programovat webové aplikace

V Javě a Kotlinu pro Android, v Objective C a Swiftu pro iOS. Nativní vývoj mobilních aplikací v těchto jazycích zůstává stále ve hře, protože: vždy nejlépe využije všechny možnosti dané platformy. má potenciál nabídnout nejmenší velikost aplikace.

Co je Dektoskop

Desktop (nebo desktopový počítač) je klasický stolní počítač, tak jak jej většina uživatelů zná. Tato zkratka pochází z angličtiny a dá se volně přeložit jako „na stole“. Pod tímto pojmem se většinou rozumí klasické PC, které je možno používat samo o sobě.

Jak funguje WWW

WWW umožňuje přenos hypertextových souborů=webových stránek. Funguje na principu klient/server. To znamená: dokumenty jsou uloženy na serverech, ostatní počítače (třeba ten váš) posílají serverům požadavky na dokumenty=stránky, a servery jim vyžádané stránky posílají zpět.

Kdo vymyslel web

Tim Berners‑LeeRobert Cailliau
World Wide Web/Vynálezci

Co je to web hosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu se dají webové stránky umístit na internet, bez potřeby vlastního serveru.

Jak fungují domény

Co je internetová doména Doména neboli doménové jméno funguje jako jednoznačný identifikátor počítače a serveru v rámci internetu. Domény jsou v podstatě textové zastoupení původních IP adres, které rovněž slouží k identifikaci zařízení připojených k síti. Vznikly hlavně z praktických důvodů.

Jak otestovat aplikaci

Nejlepším způsobem záznamu testů je test management tool. Což je nástroj přímo určený pro správu testů. Další výhodou při zaznamenávání testů je pak snadné reportování výsledků, co vše bylo otestováno na konkrétní verzi.

Jak fungují aplikace

Aplikace často pracují s GPS modulem telefonu, stahují data ze vzdálených serverů a dávají pokyny senzorům zabudovaných v mobilu. Bude aplikace fungovat například pro všechny verze iOS zařízení Ano, mobilní aplikace jsou vyvíjeny pro všechny verze iPhonů a iPadů. Vždy testujeme na všech podporovaných zařízeních.

Kde vytvořit aplikaci

Například na Google Play je ke stažení online nástroj App Builder, který tvorbu aplikací umožňuje. Na trhu je ale těchto nástrojů více. Záleží, zda chcete vyvíjet aplikaci pro Android, iOS nebo pro oba operační systémy. Podle toho pak vybírejte i vhodný nástroj pro tvorbu aplikace.

Jak si naprogramovat aplikací

Volíme vývojové prostředí (IDE)

Svoji aplikaci můžeš programovat v jakémkoliv textovém editoru. Ale to určitě není moc jednoduchý a efektivní způsob. Výběr správného vývojového prostředí je téměř tak důležitý jako výběr jazyka. Každé z nich se totiž zaměřuje na konkrétní programovací jazyk nebo dokonce skupinu jazyků.

V čem je nejlepší programovat

Python, JavaScript, Java a C#. To jsou 4 nejznámější a nejpoužívanější programovací jazyky. S každým z nich najdeš dobré uplatnění, budeš moct pracovat na zajímavých projektech a vybudovat si kariéru.

Co je to vlastně internet

Internet je zkratka z anglického názvu interconnected networks, což je volně přeloženo jako propojené sítě. Ve své podstatě se jedná o celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých počítače mezi sebou komunikují pomocí určitých pravidel, které jsou normovány rodinou protokolů TCP/IP.