Co je to přístavba?

Jak na přístavbu

Jak se přístavba plánuje

Při návrhu přístavby je nutné zohlednit polohu, tedy orientaci přístavby a vnější rozměry objektu. Pokud je stávající dům příliš blízko okraje pozemku, jakákoliv přístavba bude prakticky nemožná. V tomto smyslu mohou územně plánovací informace sloužit jako výchozí bod pro vaše plánování.
Archiv

Jak velká stavba bez stavebního povolení

Jurty a jiné stany bez stavebního povolení

Jurty nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, pokud: mají průměr menší než 5,64 m2, neslouží k trvalému bydlení a nejsou pevně spojené se zemí.

Jak zvětšit dům

Nástavba nebo vestavba jsou nejčastější způsoby, jak zvětšit obytný prostor domu. Zásadní rozdíl mezi nástavbou a vestavbou je rozdílnost náročnosti stavebních prací. Zatímco u vestavby pouze upravujeme dříve neobytný prostor pod střechou na obytný, nástavbou stavíme prostor zcela nový.

Co je potřeba k přístavbě domu

Přístavba a nástavba

U rodinného domu, který přistavujete nebo nastavujete, budete potřebovat od stavebního úřadu společný souhlas, to je sloučené ohlášení a územní souhlas, rozdíl je v jiné žádosti a více přílohách. Jeho průběh je popsaný v § 96a Stavebního zákona.

Jak napojit přístavbu

Napojení zdí na stávající pomocí dilatační stáry (10mm) umožnující vertikální posun, na zakrytí použít systémovou lištu od ETICS, popř. pružný tmel na PE provazci.

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Jaké stavby se neevidují v katastru nemovitostí

V katastru se neevidují drobné stavby.

V případě stavby na zahradě sem spadá stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s jedním nadzemním podlažím, zastavěnou plochou do 16 m2 a výškou do 4,5 m (může to být například veranda, zimní zahrada apod.). Samozřejmě se nezapisuje to, co není budovou.

Jak zvetsit podkrovi

Bílá barva opticky zvětší každý prostor. Nebude-li stačit barevné řešení, zvolíme lakované povrchy skříní, parket a obkladů. Dalším jednoduchým tipem jsou i jemné textury a spárořez menších dlaždic, které velmi dobře zvládají prostor podkroví opticky zvětšit. Malé prostory opticky zvětšíte menšími dlaždicemi.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co lze postavit na stavebním pozemku

Stavební zákon v § 18 odst. 5 stanoví, že až na výjimky se v nezastavěném území stavět nesmí. Povolené jsou pouze stavby, které svým charakterem a účelem souvisejí s ochranou a péčí o přírodu a krajinu, jakými jsou například stavby pro lesnictví, vodní hospodářství či těžbu nerostů.

Jaké stavby se nezapisují do katastru

Do katastru nemovitostí se zapisují budovy větší jak 16 m2, nezapisují se bazény, různé konstrukce, sloupy, zpevněné plochy apod.

Jak zlegalizovat přístavbu

Pokud se jedná o černou stavbu nebo přístavbu domu, která není vedena v katastru nemovitosti neexistuje anebo se nedochovala žádná projektová dokumentace je nutné pro její legalizaci vypracovat pasport stavby autorizovanou osobou a geometrický plán od oprávněného geodeta, který zaměří hranice stavby.

Jak odstranit sníh ze střešních oken

Nekontrolovanému sesuvu sněhu a ledu ze střechy zabrání speciální střešní doplňky: Zachytávače, zábrany a rozrážeče. Zachytávače a zábrany zachytí padající kusy sněhu, ale také ledu, jež se tvoří v některých místech střechy, například u odvětrávacího potrubí.

Jaké světlo do podkroví

Ideální volbou jsou LED zdroje. Relativně malá svítidla vydávají vydatný proud světla. Podkroví pracuje s omezenou výškou a často i šikminami. Místo běžného lustru můžete využít bodová světla, která se dají zapustit přímo do podhledu.

Na jakém pozemku lze stavět

Výstavba je možná na pozemcích, které jsou v územním plánu vedené jako zastavitelné. Druh pozemku není v tomto případě rozhodující. Pozornost je třeba věnovat pouze pozemku, který je evidován jako orná půda.

Kdy se stavba zapisuje do katastru

Proto musí vlastník nemovitosti splnit zákonnou povinnost a změnu ohlásit katastrálnímu úřadu sám. Otálet se zápisem stavby do katastru nemovitostí není na místě, protože tuto povinnost musí vlastník splnit do 30 dnů ode dne, kdy změna vznikla – tj. do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Jak zateplit střešní okno

Zateplení střešních oken

K zateplení rámu se používají zateplovací sady. Instalují se současně s oknem prostřednictvím stejných rohových úhelníků. Zateplovací sada dokonce urychluje montáž střešního okna, pracuje se s ní jednoduše a je velmi účinná.

Jak udělat ostění střešního okna

Rozměříme budoucí zalomené nadpraží a parapet střešního okna pomocí úhelníku (dle drážky v rámu střešního okna) a vodováhy (vyrovnáme se spodní hranou R-CD profilu). Po rozměření nadpraží a parapetu střešního okna ostění demontujeme a připevníme pomocné R-UD profily pro osazení R-CD profilů.

Jaké světlo na půdu

LED svítidla jsou ideálním řešením do prostředí s velkou změnou teplot. Všechna světla s LED technologií, které u nás zakoupíte, mají provozní teplotu v rozmezí -15 °C do 60 °C. Na „běžnou” půdu se tedy hodí naprosto perfektně.

Jak dlouho trvá montáž střešního okna

Jak dlouho montáž trvá Zpravidla 1–2 dny, ale závisí na počtu a velikosti oken a množství realizačních prací (např. zednické zapravení).

V jaké výšce umístit střešní okno

Aby bylo okno namontováno v souladu s předpisy, horní okraj okna by se měl nacházet ve výšce 220 cm. Doporučená instalace oken FAKRO (dolní hrana okna) ve vzdálenosti 110 – 140 cm od podlahy splňuje požadavky stanovené předpisy, zajišťuje velmi dobré prosvětlení místnosti a zaručuje vizuální kontakt s okolím.

Jak dlouho svítit na růst

Nejčastější a základní pravidlo je pro většinu rostlin dodržovat 14 – 18 hodin světla denně pro rostliny ve vegetativním stavu. Pro rostliny ve fázi květu je dobré přepnout fotoperiodu na 12/12 -> 12 hodin svítíme a 12 hodin má rostlina tmu. Mějte na paměti, že různé druhy rostlin potřebují rozdílné množství světla.

Jak vysoko LED světlo

Obecně platí, že 200-400 W LED osvětlení by mělo být pověšeno ve výšce 30-70 cm od rostlin, zatímco 450-600 W osvětlení by mělo být ve výšce 50-80 cm. Ještě silnější systémy by měly být pověšeny ještě výše.

Kdy vyměnit střešní okna

Střešní okna, která byla instalována před více než dvaceti lety, je obvykle nutno vyměnit za nová. Při výměně je potřeba řádně provést demontáž starého okna a instalaci nového.

Jak dlouho se mění okna

Jak dlouho probíhá výměna oken V případě bytů a menších domků trvá výměna obvykle jeden den, větší rodinné domy nebo složitější sestavy zaberou dva až tři dny. Předpokládanou dobu výměny ví zákazník vždy dopředu. Vždy se výměna plánuje tak, aby na noc bylo okna možné normálně zavřít.