Co je to Pvid?

Jak funguje VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Rozděluje kabelová a bezdrátová zařízení v jedné síti do menších samostatných skupin. Jednotlivé VLANy jsou oddělené a pokud je mezi nimi potřebná komunikace, musí procházet routerem.

Jak zapnout podporu VLAN

Vyberte Ethernet LAN jako primární WAN.Vyberte LAN port jako fyzické rozhraní pro připojení k internetu.Jakmile dokončíte nastavení primární WAN, restartujte systém.Nastavte VLAN pro rozhraní.V záložce Internet zadejte VLAN ID, který jste dostali od svého poskytovatele internetových služeb.

Jaké tagování může používat VLAN

IEEE 802.1q tagging

Protokolu IEEE 802.1q se říká také trunking protokol nebo dot1q tagging. Jedná se o standardizovanou metodu, kterou podporují všechny moderní switche s podporou VLAN. Funguje na principu tzv. tagování.
Archiv

Jak nastavit VLAN na switchi

Nejjednodušší možnost je nastavit přístup do VLAN na jednotlivé porty. Pokud bude uživatel komunikovat směrem do sítě, každý datový rámec, který odejde z portu na switche, ke kterému je připojen, odejde s hlavičkou obsahující tag s číslem VLAN sítě, do které je přiřazen.

Co je to VLAN ID

PVID (Port VLAN ID) je výchozí kód VID portu. Když přepínač obdrží rámce bez značky VLAN, přidá k rámci značku VLAN dle PVID, pokud přijal port a přesměrovává rámce. Například PVID portu 2 je 100. Když port 2 obdrží rámec od počítače (bez značky), přepínač rámec označí VLAN ID 100 dle kódu PVID portu 2.

Co je to síť WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network), někdy také Wireless LAN je označení pro bezdrátovou místní síť, kterou typicky najdeme doma, v kanceláři nebo ve škole.  Většina moderních sítí WLAN je založena na standardech IEEE 802.11, které jsou uváděny pod značkou WiFi.

Kde najdu VLAN ID

Informace o konkrétní síti VLAN můžete získat pomocí příkazu show vlan id nebo show vlan name.

Co je VLAN tag

VLAN protokol ID: jedná se o takzvaný identifikátor typu rámce a obsahuje hodnotu 0x8100. Pro zařízení která pracují s VLAN je to identifikátor toho, že další dva oktety ponesou informace o VLAN.

Jak zjistit VLAN ID

PVID (Port VLAN ID) je výchozí kód VID portu. Když přepínač obdrží rámce bez značky VLAN, přidá k rámci značku VLAN dle PVID, pokud přijal port a přesměrovává rámce. Například PVID portu 2 je 100. Když port 2 obdrží rámec od počítače (bez značky), přepínač rámec označí VLAN ID 100 dle kódu PVID portu 2.

Co je to WAN

Wide Area Network (WAN) (česky rozlehlá síť) je v informatice počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu).

Co to je WPS

Co je to WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup) je bezdrátový zabezpečovací standard, který vám umožňuje jednoduše připojovat zařízení k bezdrátové síti. Funkci WPS můžete nakonfigurovat prostřednictvím kódu PIN nebo tlačítka WPS. WPS podporuje ověřování pomocí protokolů Open System, WPA-Personal a WPA2-Personal.

Co to je VLAN ID

PVID (Port VLAN ID) je výchozí kód VID portu. Když přepínač obdrží rámce bez značky VLAN, přidá k rámci značku VLAN dle PVID, pokud přijal port a přesměrovává rámce. Například PVID portu 2 je 100. Když port 2 obdrží rámec od počítače (bez značky), přepínač rámec označí VLAN ID 100 dle kódu PVID portu 2.

Co je 802.1 Q

IEEE 802.1Q vkládá do hlavičky ethernetového rámce 32bitovou položku, která definuje virtuální síť (VLAN) a umožňuje tak rozdělit fyzickou síť na více logických sítí. Označené ethernetové rámce jsou pak doručeny pouze těm zařízením, která patří do dané virtuální LAN sítě.

Co je to switch

Switch neboli přepínač je zařízení, které propojuje více zařízení v jedné síti pomocí LAN portů a tím vytváří strukturu sítě (topologii sítě). Síťový switch koordinuje provoz dat na síti mezi jednotlivými adresáty v jedné síti. Posílá data na porty, pro která jsou data určeny.

Co je to Bridge

Most (anglicky bridge) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Co je to SSID sítě

Network name (SSID) (Název sítě)

Název sítě Wi-Fi, neboli SSID (Service Set Identifier), je název, který vaše síť používá k oznamování své přítomnosti jiným zařízením. Je to také název, který uživatelé v okolí uvidí v seznamu dostupných sítí na svém zařízení.

Jak vypadá tlačítko WPS

Pokud není tlačítko přímo popsáno WPS je možné se setkat se symbolem, ten vypadá jako dvě šipky točící se v kruhu. Windows (Vista, 7, 8.1 a 10) a Android (od 4.0) umí WPS, iOS ani OS X neumí. Apple (správně) považuje WPS ze nebezpečné a podporu odmítá.

Co to je truňk

Podstatné jméno. (lodní) kufr, bedna, truhla na šaty ap.

Co je VLAN tagging

Tagovaná VLAN

Každý paket, procházející takovým portem obsahuje tag, aby switch věděl příslušnost daného paketu k dané VLAN. Pokud paket nemá tag je zahozen, případně dle nastavení portu může být zařazen do netagované VLAN.

Co to je router

Router je zařízení, které slouží k vytvoření počítačové sítě. Propojuje tedy mezi sebou počítače, aniž by musel poskytovat přístup k internetu. Router může mít integrovaný modem, čímž získáte jedno zařízení, které umožní připojení k internetu i vytvoření počítačové sítě.

Jaký je rozdíl mezi síťovým mostem a Opakovačem

Mosty pracují na rozdíl od opakovačů na zcela jiném principu a jsou používány pro spojení dvou různých lokálních sítí, lišících se ve dvou nejnižších vrstvách OSI Modelu, tj. ve fyzické a linkové vrstvě.

Jak se hraje bridge

Hrají dvě dvojice hráčů, které jsou rozesazeny kolem stolu tak, že spoluhráči sedí proti sobě a jejich soupeři křížem. Karty se před rozehrávkou zamíchají a po jedné rozdají (Při některých soutěžích mohou být přineseny již namíchané balíčky). Hra se skládá ze dvou fází: licitace (dražby) a sehrávky.

Jak zjistím SSID Wi-Fi

Přejděte do části Wi-Fi Connect > Nastavení Wi-Fi > Síť Wi-Fi. Zkontrolujte název SSID a heslo své místní sítě: Jestliže je zapnutá funkce Smart Connect: SSID: Název Wi-Fi (SSID) je název SSID sítě Wi-Fi.

Jak nastavit SSID

Možnost 2: Přidejte síťV zařízení přejděte do aplikace Nastavení.Klepněte na Síť a internet Internet.Na konci seznamu klepněte na Přidat síť. V případě potřeby zadejte název sítě (SSID) a další údaje o zabezpečení.Klepněte na Uložit.

Co je to WPS na WiFi

WPS (WiFi Protected Setup) je technologie, která zjednodušuje nastavení bezdrátového WiFi připojení. Např. na mobilním telefonu při připojování přes WiFi nemusíte ručně vybírat síť a zadávat heslo, stačí obě zařízení spárovat aktivací funkce WPS na obou zařízeních (na telefonu položka v nastavení, na routeru tlačítko).