Co je to RIV Muni?

Co je to RIV

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Co patří do RIV

Zařazení do RIV – do RIV lze zařadit jako odborná kniha – publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost viz Odborná kniha.

Jak poznat sborník

sborník: Publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová nebo seriálová.

Co je Jost

Jost je mužské křestní jméno. Pochází z keltského jména Josse. Latinizovaná forma bretonského jména Judoc znamenající Pán či bojovník. Zkrácená verze Joss se užívá také jako příjmení.

Co to je sborník

Almanach (též sborník) je neperiodická publikace obsahující samostatné, většinou tematicky příbuzné stati, spojené v jeden knižní celek se společným názvem. Někdy bývá zaměňován s ročenkou nebo antologií.

Co znamená v citaci ed

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role – (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed., nikoli anglická eds.

Co znamená zkratka a kol

V minulosti se často používal i výraz pro označení skupiny autorů – a kolektiv (se zkratkou a kol.), který se však podle nové normy nesmí používat.

Co znamená ET u ráfku

zális neboli (ET), což udává, jak je alu kolo zapuštěné dovnitř vozidla či vysunuté ven z automobilu. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků). Udávaná hodnota ET je v milimetrech.

Co znamená et38

Údaj ET je uveden v mimimetrech a určuje jak bude kolo schované pod blatíkem. Čím větší hodnota ET, tím hlouběji bude disk schován pod blatníkem. ET se může lišit od hodnot v TP, ale jen v jisté toleranci, která je pro každé vozidlo individuální.

Co je Záliš kola

zális neboli (ET), což udává, jak je alu kolo zapuštěné dovnitř vozidla či vysunuté ven z automobilu. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků). Udávaná hodnota ET je v milimetrech.

Co je H2 na disku

H2 – podvojný hump (může se lišit, je více tvarů humpu). Hump zamezuje sezutí pneumatiky z ráfku při velkých bočních silách při jízdě do zatáčky, aby se pneumatika nesezula a také při defektu, aby se nesesmkla z disku. Humpů je více, např. disky na run flatové pneumatiky mají specifický hump.

Co znamená ET 43

Tímto údajem se označuje tzv. zális neboli (ET), což udává, jak je alu kolo zapuštěné dovnitř vozidla či vysunuté ven z automobilu. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků).

Co znamená ET 45

Tímto údajem se označuje tzv. zális neboli (ET), což udává, jak je alu kolo zapuštěné dovnitř vozidla či vysunuté ven z automobilu. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků).

Co je et43

Tímto údajem se označuje tzv. zális neboli (ET), což udává, jak je alu kolo zapuštěné dovnitř vozidla či vysunuté ven z automobilu. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků).

Co je to Alu kola

Co jsou to alu kola

Alu kola nebo také hliníkové disky (či elektrony) jsou součástí kol automobilu, na jejichž opěrné části, čili ráfku, jsou pevně nasazené pneumatiky tak, aby mohly přenášet výkon a točivé síly motoru automobilu do vozovky a rozpohybovaly auto požadovaným směrem.

Co je ET 50

Symbol ET50 nám říká, že hloubka usazení daného kola činí 50 mm. V praxi to znamená, že ET30 bude v porovnání s ET50 při zachování stejné šíře disku o 20mm více vysunuté ven z automobilu.

Co znamená H2

H2 – molekulární vodík. H – izotop vodíku – deuterium. prostaglandin H2 – prostaglandin.

Co je TUV u kol

Obecně lze napsat, že všechna homologovaná alu kola byla testována zkušebnou TUV a mají protokol o testu známý jako "TUV" na základě kterého bylo příděleno číslo KBA, nebo ABE. Toto číslo je viditelné u současných modelů alu kol na venkovní straně například KBA56789 – tedy písmena KBA a pět číslic.

Co znamená ET50

Symbol ET50 nám říká, že hloubka usazení daného kola činí 50 mm. V praxi to znamená, že ET30 bude v porovnání s ET50 při zachování stejné šíře disku o 20mm více vysunuté ven z automobilu.

Jak zjistit homologaci kol

V automobilce by vám auto s disky a pneumatikami bez homologace neprodali. Při koupi nových disků ale hledejte vylité nebo vyražené označení v blízkosti otvoru pro ventil. Kvalitní homologovaná kola mají označení písmeny KBA, ABE nebo písmeno E v kroužku s řadou čísel, která je číslem schválení.