Co je to ruská propaganda?

Jak funguje propaganda

Propaganda je tedy záměrný pokus přesvědčit lidi, aby mysleli a jednali tak, jak si to přejí ti, kteří propagandu ve svém osobním zájmu vytvářejí. Je obvykle spojována s válkou a mocí. Lze ji odlišit od agitace často postavené na ideálech i od zastrašování, které vyhrožuje hrubou silou.

Co to je hybridní válka

Hybridní válka zahrnuje kombinaci konvenčních a nekonvenčních metod vedení války, které použité společně umožňují synergický efekt a vyčerpání nepřítele bez vstoupení do konvenční války. Mezi tyto nástroje patří: Jednotky pravidelné armády. Speciální jednotky.

Co je to Misinformace

Misinformace je nesprávná nebo zavádějící informace, která není šířena ani systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří ji přijímají.

Co je to proxy válka

Zástupná válka nebo válka v zastoupení je válka, ve které na ní nepřímo zúčastněné strany – státy – používají jiných stran, místo aby se střetly v přímém konfliktu.

Co to znamená slovo hybrid

hybridem se obecně myslí potomek dvou geneticky velice odlišných jedinců, pravděpodobně s velkou mírou heterozygozity, přestože heterozygot a hybrid rozhodně nejsou synonymy. genetický hybrid je jedinec, který nese dvě různé alely stejného genu.

Co je pravda24

Popis firmy. Provoz informačního a zpravodajského portálu.

Kdo Siri dezinformace

Člověku, který šíří dezinformace, se říká dezinformátor. Podle Ministerstva vnitra „dezinformace znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají“.

Jak skončila studená válka

Studená válka skončila po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a po ní zůstaly Spojené státy po dlouhou dobu dominantní vojenskou mocností.

Co je to plug-in hybrid

PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle) je automobil s kombinovaným pohonem spalovacího motoru a elektromotoru. Ten zásobují energií baterie, které lze dobít z elektrické sítě (ale i jízdou).

Jaký je rozdíl hybrid a plug-in hybrid

Plug-in hybrid (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Oproti klasickým hybridům mají zpravidla vyšší výkon elektromotoru a také mnohem větší baterii, která umožňuje čistě elektrickou jízdu, nejčastěji v řádu desítek kilometrů. Tato baterie se potom nabíjí externě – tedy ze zásuvky nebo nabíječky pro elektrické vozy.

Co je aa zdraví

AAzdravi je směsicí pravdivých zpráv a manipulací. článek. Národní centrum tkání a buněk bylo vydáno 16. března.

Co je to AC24

AC24.cz (AC24) je zpravodajský web přinášející informace z českého i zahraničního prostředí. Sám se tituluje jako nezávislý, Ministerstvem vnitra je však považován za „alternativní“ a je jím dlouhodobě sledován jako dezinformační a šířící proruskou propagandu. Web byl založen v roce 2011.

Co znamená pojem studena valka

Studená válka je definována jako období extrémního napětí mezi supervelmocemi a bloky, které reprezentují. Obě strany používaly proti sobě nejrůznějších přímých i nepřímých manévrů, aby zjistily limity akceschopnosti druhé strany, její slabiny a aby ji vyvedly z rovnováhy.

Jak začala druhá světová válka

Útok Německa proti Polsku

Druhá světová válka – nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob – začala útokem německých jednotek na polskou posádku na poloostrově Westerplatte u přístavního města Gdaňsk za úsvitu 1. září 1939. Předcházelo tomu zinscenované přepadení německého rozhlasového vysílače u Gliwic.

Jaký je rozdíl mezi hybrid a plug in hybrid

Plug-in hybrid (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Oproti klasickým hybridům mají zpravidla vyšší výkon elektromotoru a také mnohem větší baterii, která umožňuje čistě elektrickou jízdu, nejčastěji v řádu desítek kilometrů. Tato baterie se potom nabíjí externě – tedy ze zásuvky nebo nabíječky pro elektrické vozy.

Jaký je rozdíl mezi hybridem a mild hybridem

Jedná se tak o pohon, který má spíše blíže k tomu spalovacímu nežli k elektrickému. Dá se tím pádem říci, že mild-hybridy leží na opačném spektru než plug-in hybridy, jež naopak čím dál tím více spoléhají na čistě elektrický dojezd. To jenom potvrzuje naše úvodní slova o značné různorodosti hybridních pohonů.

Kdy se vyplatí plug-in hybrid

Plug-in hybridní vůz dokáže jezdit čistě na elektřinu již desítky kilometrů, jelikož jej můžete nabíjet přímo ze zásuvky. To je výhodné zejména pro lidi, kteří potřebují přes týden dojíždět do práce třeba 20 km, takže si každý den vůz doma nabijí a nemusejí vůbec používat spalovací jednotku, kterou takový vůz má.

Co je to HEV

Vozy s hybridním pohonem (HEV, někdy se označují také jako plně-hybridní) můžete nyní na silnicích potkávat nejčastěji. Stejně jako mild-hybridy (MHEV) mají i tyto vozy spalovací motor. Disponují však větším akumulátorem a výkonnějším elektromotorem.

Co je to Pokec24

Proč Pokec24.cz Slovo pokec má dobrou hledanost. 24 je lehce zapamatovatelné a vyjadřuje například to, že pokec běží 24 hodin denně. Doména vhodná pro chat nebo diskuzní fórum, ale díky dobré hledanosti by se dala vytvořit i MFA nebo MFE stránka.

Jak dlouho trvala studená válka

Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война) probíhala zhruba v letech 1947–1991. Byl to stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci.

Kdo prohrál 2 světovou válku

Vítězství Spojenců: Pád a rozdělení nacistického Německa. Vytvoření Organizace spojených národů. Ustanovení Spojených států a Sovětského svazu jako supervelmocí.

Kdo nás osvobodil v roce 1945

Osvobození Československa od německých okupantů bylo v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové války. Součástí osvobození Československa byla Pražská ofenzíva vedená Sovětským svazem z východní fronty, dále osvobození západních Čech americkou armádou a květnové povstání českého lidu.

Jak se dobíjí plug-in hybrid

Nabíjení plug-in hybridu nebo elektromobilu doma je jednoduchý a efektivní způsob, jak připravit vůz k další jízdě. Stačí vůz připojit do standardní domácí zásuvky a nechat ho nabíjet. Nejedná se ale o nejrychlejší způsob dobíjení, protože domácí zásuvky mají omezený příkon.

Co to je full hybrid

Full Hybrid – tento typ hybridního pohonu dovoluje, jak jízdu čistě v elektrickém módu, přes kombinaci motor plus elektromotor, až po jízdu na spalovací motor. Nabíjení je zde řešeno rekuperací při brždění, případně dobíjením spalovacím motorem.

Jaký je rozdíl hybrid a plug in hybrid

Plug-in hybrid (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Oproti klasickým hybridům mají zpravidla vyšší výkon elektromotoru a také mnohem větší baterii, která umožňuje čistě elektrickou jízdu, nejčastěji v řádu desítek kilometrů. Tato baterie se potom nabíjí externě – tedy ze zásuvky nebo nabíječky pro elektrické vozy.