Co je to unicast?

Co je to Multicast

IP multicast (adresný oběžník) je metoda přeposílání IP datagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. Místo odesílání jednotlivých datagramů ke každému cíli je odeslán jediný datagram.

Co je to Broadcast adresa

Broadcastová adresa – adresa umožňující adresovat rámec nebo IP datagram většímu počtu zařízení najednou. Broadcastová doména – logická část počítačové sítě, kde mohou spolu zařízení komunikovat přímo. Broadcastové vysílání – plošný přenos televizního nebo rozhlasového programu.

Co to je maska sítě

Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí (anglicky subnets). Maska sítě zapsaná v binárním tvaru má zleva samé jedničky až do místa, kde končí číslo sítě a na místě části pro číslo síťového rozhraní jsou samé nuly.

Co je simulcast

Je to vysílání jednoho všem, tedy vysílaný paket je (teoreticky) zachycen všemi zařízeními v síti, lepé řečeno v dané broadcast doméně (subnetu). Toto vysílání se používá převážně v LAN sítích (ne WAN).

Co je to Broadcast

Broadcast (všeobecný oběžník) je v informatice zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní.

Co je to subnet

Podsíť (anglicky subnet, subnetwork) je v informatice označení pro samostatnou část počítačové sítě. Označením podsíť je obvykle míněna konkrétní (menší) vyčleněná část větší IP sítě. Pro určení rozsahu IP adres v dané podsíti slouží maska sítě.

Co je IP prefix

IP adresa sítěEditovat

Prefix rozděluje IP adresu na síťovou a hostovou část. Počet bitů prefixu zleva je část síťová, identifikující síť. Zbylé bity jsou část hostová, identifikující zařízení v síti. Pro IP adresu 192.168.100.200 s prefixem 24 je tedy síťová část 192.168.100. .