Co jsou hybridní disky?

Co je to hybridní kolo

Hybridní kola kombinují funkce silničních, horských a turistických kol a vytvářejí tak něco, co funguje stejně dobře na různých površích. Čerpají sílu a robustní povahu horských i turistických kol a spojují je s elegantní, aerodynamickou povahou silničního kola.

Jak funguje SSHD

SSHD, nebo-li hybridní disk, kombinuje v jednom těle klasický harddisk i malý SSD disk bez pohyblivých částí. Objemnější harddisk slouží pro zápis dat a SSD část jako vyrovnávací paměť. Buďte však trpěliví, zrychlení pocítíte až po určité době používání, kdy se systém naučí, které programy používáte nejčastěji.

Co je to SSH

SSH (Secure Shell) je v informatice označení pro program a zároveň pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP.

Co je připojení SSH

Zkratka SSH pochází s anglického sousloví Secure Shell. Jde o bezpečnou (šifrovanou) komunikaci mezi dvěma počítači. SSH použijeme, chceme-li například ovládat počítač na dálku (k němuž máme přihlašovací údaje) nebo třeba jen přenášet soubory.

Jak funguje PuTTY

PuTTY umožňuje připojit se k testovacímu prostředí (Windows nebo Unix-like) na úrovni příkazové řádky. Tester se tak může například připojit Unixovému serveru, na kterém běží testovaná aplikace, a pomocí SHELL příkazů procházet adresářovou strukturu, pracovat se soubory, vytvářet a spouštět skripty a podobně.

Co poskytuje SSH

SSH umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači, která se využívá pro zprostředkování přístupu k příkazovému řádku, kopírování souborů a též jakýkoliv obecný přenos dat (s využitím síťového tunelování).

Jak se připojit přes SSH

Klikněte na Místa → Připojit se k serveru. Vyberte SSH v poli Typ služby, do pole Server napište jméno nebo IP adresu počítače na který se hodláte připojovat, do pole Jméno uživatele zadejte uživatelské jméno, pod kterým se chcete přihlásit a do pole Název, který pro spojení používat zadejte libovolný název spojení.

Co je SSH přístup

SSH (Secure Shell) je v informatice označení pro program a zároveň pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP.