Co to je hardware?

Co je to hardware příklad

K obvyklému hardwaru osobních počítačů patří vstupní a výstupní zařízení (např.: monitor, tiskárna, klávesnice) a vlastní hardware počítače, umístěný v počítačové skříni (case).
Archiv

Co je hardware v PC

Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače, narozdíl od dat a programů označovaných jako software. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce, také nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard. Bez hardwaru by počítač nefungoval.
Archiv

Co je to software

Software (též česky programové vybavení, někdy psáno též počeštěně softvér) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Na co se dělí hardware

Hardware se dělí na vnitřní části (základní deska, pevný disk a operační paměť), často označované jako komponenty, a části vnější (monitor, klávesnici, tiskárnu atd.), nazývané také periferie počítače.

Co je to RAM

Paměť s náhodným přístupem (Random Access Memory, RAM) je paměť počítače, do které se ukládají informace, které program potřebuje, když je spuštěný. Paměť s náhodným přístupem představuje úložiště dat, které umožňuje přístup k uloženým datům v libovolném pořadí, a to náhodně, nikoli pouze postupně.

Co je vnitřní hardware

Vnitřní (interní, operační) – Tento typ si obvykle přestavíme pod pojmem "paměť". Je uvnitř počítače zapojena přímo do základní desky přes příslušné rozhraní. Jedná se o destičku, která je tvořena plošnými obvody a osazenými elektronickými součástkami (polovodiči, integrovanými obvody).

Co to je BIOS

BIOS je základním programem počítače, který řídí komunikaci s hardwarem na nejnižší úrovni (Basic Input Output System). Hned po startu oživí všechna zařízení a nastavuje způsob jejich práce. Mezi hlavní a nejznámější výrobce BIOSů patří firmy American Megatrends (AMI BIOS) a Award (Award BIOS).

Co není software

Software neboli počítačový program je souhrnný pojem pro programové vybavení počítače a označuje se tím tzv. vše, co je v počítači jako virtuální či neviditelné. Opakem k softwaru je hardware – např. skříně neboli racky u serverů.

Co je to data

Definice. Podle TDKIV jsou data: „Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči.

Co je to Rom

ROM (z anglického Read-Only Memory) je v informatice typ elektronické paměti, jejíž obsah je dán při výrobě, není závislý na napájení (je tzv. nevolatilní).

Co je to DRAM

DRAM (anglicky Dynamic Random Access Memory) je asynchronní počítačová paměť, která uchovává data v podobě elektrického náboje v kondenzátoru, který odpovídá parazitní kapacitě řídící elektrody (gate) tranzistoru typu MOSFET. Tento tranzistor současně slouží i jako čítací prvek paměťové buňky – bitu.

Kdo vymyslel hardware

letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je přesto považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Počítačů stále přibývá, jejich výkon roste a postupně zasahují do nejrůznějších oblastí lidského života.

Co je to bootování

Bootování (booting) je v informatice proces zavedení jádra operačního systému při zapnutí nebo restartování počítače. Na platformě počítačů IBM PC kompatibilních je postup standardizován. Jiné platformy (např. mobilní telefony) pevně daný postup nemají, takže postup je dán výrobcem konkrétního hardware.

Kde se nachází BIOS

Programový kód BIOSu je uložen na základní desce v nevolatilní (stálé) paměti typu ROM, EEPROM nebo modernější flash paměti s možností jednoduché aktualizace (anglicky update).

Jak se označuje software

Software neboli počítačový program je souhrnný pojem pro programové vybavení počítače a označuje se tím tzv. vše, co je v počítači jako virtuální či neviditelné. Opakem k softwaru je hardware – např. skříně neboli racky u serverů.

Kdo vymyslel data

Peter Checkland představil termín capta (z latinského capered, „vzít“), aby rozlišil obrovské množství možných dat a jejich podmnožinu, na kterou je orientována pozornost.

Jak se ukládají data v počítači

Data i strojové instrukce jsou v počítačové paměti uloženy jako sekvence bajtů. Ve von Neumannově architektuře není zásadní rozdíl mezi způsobem uložení dat a instrukcí. Kompilátor generuje budoucí spustitelný kód jako data a počítač jej pak interpretuje jako posloupnost instrukcí určenou ke spuštění.

Co je to eprom

EPROM je angl. zkratka pro Erasable Programmable Read-Only Memory. Jedná se o semipermanentní typ paměti typu ROM-RAM, jejíž obsah je mazatelný ultrafialovým zářením (UV), proto se někdy označuje také jako UV-EPROM. Před novým naprogramováním je nutné paměť smazat.

Jak vypadá hardware

Hardware části PC

U běžných uživatelských PC najdeme: počítačovou skříň – bedna většinou z plechu či plastu, ve které jsou součástky. monitor – zobrazuje informace uživateli, je připojen k výstupu grafické karty. počítačová klávesnice – zprostředkovává alfanumerický vstup od uživatele.

Jak nabootovat PC

Po otevření konfigurace systému BIOS stiskněte klávesovou zkratku [F8], nebo použijte kurzor ke kliknutí na [Nabídku bootování] na obrazovce①.V nabídce bootování vyberte USB flash disk / CD-ROM, který chcete použít② a pak stiskem klávesy Enter nabootujte systém z USB flash disku nebo CD-ROMu.

Co je to Boot Disk

Active@ Boot Disk je kvalitní bootovací software umožňující vytvoření CD/DVD/USB bootovacího disku. Obsahuje nástroje na obnovu dat, správu diskových oddílů, tvorbu obrazu disků, reset hesel, odstranění dat a další síťové nástroje a užitečné systémové utility.

Co to znamená BIOS

BIOS je základním programem počítače, který řídí komunikaci s hardwarem na nejnižší úrovni (Basic Input Output System). Hned po startu oživí všechna zařízení a nastavuje způsob jejich práce. Mezi hlavní a nejznámější výrobce BIOSů patří firmy American Megatrends (AMI BIOS) a Award (Award BIOS).

Jak funguje BIOS

BIOS zkontroluje základní hardwarové komponenty a paměť RAM. Informuje o klávese, kterou se dostaneme do nastavení SETAPU (BIOSU) počítače. 3. Následuje kontrola a výpis informací o procesoru, disku, mechanikách, verzi BIOSU, velikosti základní paměti, portů a případně nalezených zařízení Plug and Play.

Co patří do systémového softwaru

Systémový software

Poskytuje základní funkcionalitu počítačovému hardwaru a platformu pro běh aplikačního softwaru. Zahrnuje tento software: Firmware, software obsažený v hardware, sloužící pro jeho řízení (BIOS, vstupně-výstupní zařízení, tiskárny, CD/DVD mechaniky, grafické a zvukové karty, …).

Co je to soubor

Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem. Obsahem souboru mohou být různá data.