Co to je hloubka modulace?

Co to je modulace

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálů.

Jak funguje amplitudová modulace

Amplitudová modulace (AM) patří mezi jednoduché spojité modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. Řídící signál po amplitudové a frekvenční modulaci.

Jak funguje frekvenční modulace

Je třeba si uvědomit, že u frekvenční modulace se převádí okamžitá amplituda modulačního napětí vm(t) na okamžitý kmitočet nosné vlny wi. Proto hlasitější průběh zvukového signálu (a tedy signálu s větší amplitudou) vyvolá větší frekvenční odchylku okamžitého kmitočtu nosné od její původní hodnoty wN, než signál tišší.

Co je to frekvenční zdvih

Frekvenční zdvih (frequency deviation) je absolutní maximum rozdílu mezi frekvencí nemodulované nosné vlny a okamžitou frekvencí signálu. Frekvenční zdvih je základním parametrem frekvenční modulace (FM). Některé dokumenty zavádějí vhodnější pojem špičkový zdvih (peak deviation) ve stejném významu.

Jak funguje modulátor

Modulátor je elektronický obvod, ve kterém modulační signál v základním pásmu nesoucí informace ovlivňuje jeden nebo více parametrů nosné vlny tak, že vzniká modulovaný signál.

Co je to nosná vlna

Nosná vlna, nosná nebo nosný signál v telekomunikacích (anglicky carrier (signal) nebo carrier wave, někdy zkracováno cxr), je signál (obvykle sinusový), který je pomocí některého druhu modulace zkombinován se vstupním signálem nesoucím užitečnou informaci, tak zvaným modulačním signálem, za účelem přenosu tohoto …

Co je to nosná frekvence

(Carrier frequency) Frekvence kmitání, jehož amplituda, fáze nebo frekvence je ovlivněna nějakým signálem.

Co je to FM

FM je běžně využívána v pásmu VHF pro kvalitní přenos zvuku. Zvuk u klasických analogových televizních soustav je také přenášen za použití frekvenční modulace, pro komerční i radioamatérské komunikační účely je využívána její úzkopásmová forma.

Co je RF modulátor

VF modulátor, vysokofrekvenční modulátor (anglicky RF modulator, radio frequency modulator) je elektronický modul nebo samostatné zařízení, které umožňuje připojit přístroj produkující videosignál k televizoru nebo zvukový přehrávač k rozhlasovému přijímači (zpravidla autorádiu) pomocí anténního konektoru.

Co to je směšovač

Směšovač je v elektronice nelineární elektrický obvod, který ze dvou signálů přivedených na vstupu vytváří jiné frekvence. Obvykle se na vstup směšovače přivádějí dva signály, a směšovač produkuje signály, které jsou součtem a rozdílem původních frekvencí. Skutečné směšovače mohou vytvářet i jiné frekvenční složky.

Co je to PLL

Fázový závěs (anglicky Phase-Locked Loop, PLL) je zpětnovazební obvod, který generuje výstupní signál, jehož fáze závisí na fázi vstupního, „referenčního“, signálu. Skládá se z fázového detektoru, dolní propusti a oscilátoru řízeného napětím (případně ještě děličky výstupní nebo vstupní frekvence).

Co znamená AM na Radiu

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM).

Co je směšovač zvuku

Směšovač vám dovolí změnu zvuků nástrojů a úpravu hlasitosti, pravolevé vyvážení, ozvěnu a znásobení tónu (sbor) pro každou osnovu.

Kdo je a prolhané krásky

A nakonec se dozvídáme, že A. D. je ve skutečnosti Alex Drake, zlé dvojče Spencer. Představitelka obou rolí Troian Bellisario tak jednoznačně odvedla dobrou práci, ale odkud se tohle dvojče vůbec vzalo

Co znamená zkratka FM

Informace o zkratce 'FM'

> Chatovací zkratky (Fuck Me!)

Co je to FM rádio

FM rádio (Frequency Modulation) je typem rozhlasového vysílání, který využívá frekvenční modulaci zvuku. FM rádio má široký frekvenční rozsah, což mu umožňuje vysílat vysokou kvalitu zvuku, a je obzvláště vhodné pro hudbu.

Jak poznat špatnou zvukovou kartu

Pokud zvuk půjde, je zvukovka dobrá, pokud nepůjde, je vadná. 😐 Pokud bude dobrá, tak závada je v driveru. Musíš stáhnout/nainstalovat originální driver ze stránek výrobce.

Jak zvýšit hlasitost reproduktorů

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk na hlavním panelu a vyberte Otevřít nastavení zvuku . Přejděte dolů na Pokročilé možnosti zvuku . Vyberte Pokročilé možnosti zvuku a nastavte možnosti pro aplikace. Windows 11: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk a vyberte Otevřít směšovač hlasitosti nebo Nastavení zvuku .

Kdo zabil Mayu

Obhajuje to tím, že jim pomohla objasnit, kdo zabil Mayu a chystal se zabít Emily. "No I miss my dolls" – Nate Is Maya´s murderer. Mona vkládá na web omluvné video, po němž je její popularita zpět.

Jak skonci Pretty Little Liars

S pomocí Mony (Janel Parrish), byly lhářky schopni hru Alex ukončit a zatknout ji. Ačkoli byla stejně jako Mary zatčena, konec finále ukázal, že Mona uvěznila Mary a Alex Drake, což dokazuje, že hra ještě zdaleka neskončila.

Co je AM rádio

AM rádio (Amplitude Modulation) je typem rozhlasového vysílání, který využívá amplitudovou modulaci zvuku. AM rádio má menší frekvenční rozsah než FM rádio, což znamená, že kvalita zvuku může být nižší.

Jak poslouchat rádio bez internetu

NextRadio Android / Mac

Ať už se rozhodnete vyhledat v prohlížeči výraz NextRadio download Android free, nebo NextRadio stáhnout zdarma získáte offine rádio. Ať už nechcete platit za mobilní data navíc, nemáte přístup k internetu, nebo vás hudba v mobilu přestala bavit zkuste rádio s NextRadio apk.

Jakou má frekvenci rádio

Dnes se u nás používá výhradně FM vysílání v pásmu 87-108 MHz, proto je potřeba si ověřit možnost příjmu těchto kmitočtů na vašem zařízení.

Jak odstranit potíže se zvukem

Oprava potíží se zvukem ve WindowsZkontrolujte výstup z reproduktorůSpusťte poradce při potížích se zvukem.Ověřte, že jsou nainstalované všechny aktualizace Windows.Zkontrolujte kabely, konektory, zástrčky, hlasitost a připojení reproduktorů nebo sluchátek.Zkontrolujte nastavení zvuku.Opravte ovladače zvuku.

Jak přeinstalovat zvukovou kartu

Klepněte na kartu Hardware . Rozbalte položku řadiče zvuku, videa a herních zařízení. Poklepejte na zvukovou kartu a potom klepněte na kartu ovladač . Klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač.