Co to je LLM?

Co znamená zkratka LLM

Za titulem LL. M . se skrývá zkratka anglického sousloví Master of Laws, nebo latinské Legum Magister. Obor je zaměřen na oblast práva, v případě Cambridge Business School zejména na právo obchodní.
Archiv

Jak funguje LLM

Titul LL. M. (KORPORÁTNÍ PRÁVO) je mezinárodně uznávaným profesním neakademickým titulem, který je uváděn, stejně jako ostatní angloamerické tituly, za jménem. Je určen zejména pro osoby s právnickým vzděláním nebo pro absolventy neprávnických oborů s právní praxí.
Archiv

Proč studovat LLM

Přínosy studia

Výhodou studia formou online je časová flexibilita, tj. možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému Studentské sekce má každý posluchač možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny odevzdávání seminárních prací, které mu vyhovují.
Archiv

Jak se píše titul LLM

Za jménem se nejčastěji píší neakademické tituly, jako je DiS., MBA, LL. M. a jim podobné. Z akademických titulů se za jménem píše ten nejvyšší, tedy Ph.

Jak se oslovuje LLM

(Master of Laws), které se píší za jménem. Tyto tituly jsou udělovány ve spolupráci se zahraniční univerzitou, která poskytuje akreditaci. Proto nemají v České republice „oslovení“.

Jak ziskat LLM

LLM – Master of Laws

Ještě nedávno bylo možno získat LLM pouze v zahraničí – dnes ho v České republice nabízejí následující školy: University of New York in Prague (UNYP) v oboru Mezinárodní a komerční právo víkendovou formou; studium v angličtině trvá jeden rok.

Co je to za titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení již dosažených znalostí a získání odborného vzdělání napříč různých oblastí managementu.

Co to je titul DBA

Titul DBA je zkratkou anglického Doctor of Business Administration. Představuje nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání, vycházejícího z tradice anglosaských zemí. Moderní manažerské vzdělávání a titul DBA garantují nadstandardní rozšíření manažerských znalostí a dovedností.

Jak dlouho se studuje LLM

Jak dlouho studium LLM trvá Standardní délka studia programu LLM na ESBM trvá 1 rok. Na žádost studenta lze studium profesního programu LLM prodloužit, přerušit nebo ukončit.

Co je víc profesor nebo doktor

Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář. Hodnost asistent a odborný asistent nemá zkratku.

Co je nejvyšší titul

Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D. (blíže ISCED).

Co je to za titul MSc

– Master of Science. Program MSc. je určen především lidem z praxe či absolventům bakalářského či magisterského stupně VŠ studia, jejichž cílem je získání či prohloubení znalostí v oblasti managementu nebo leadershipu.

Co je to za titul Bc

Bakalář; akademický titul, který získává zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou.

Co je za titul má

Master of Arts (zkráceně MA nebo MA) tituly jsou absolventské úspěchy udělované univerzitami po celém světě. Získání titulu Master of Arts může nabídnout řadu různých výhod, od vylepšených kariérních vyhlídek až po lepší dovednosti v oblasti řešení problémů a rozhodování.

Co je více Mgr nebo Ing

Tituly za jménem čárkou oddělujeme (jsou v pozici tzv. přístavku –⁠ viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Například pan Novák nejdříve ukončil magisterské studium na právech a před svým jménem uvádí titul Mgr. Po ukončení inženýrského studia získal další titul Ing., který si bude psát před již užívaným Mgr.

Jaké tituly jsou nejvyšší

Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D. (blíže ISCED).

Co je víc Mgr nebo Ing

Ing. (inženýr) – Titul inženýr má stejnou hodnotu jako magistr, ale uděluje se absolventům přírodovědných, technických a ekonomických oborů. Architekti mají titul inženýr trochu vylepšený: Ing. arch.

Jaký je nejnižší vysokoškolský titul

Bc. BcA. Jedná se o nejnižší akademické grady (tituly, z lat. gradus), jejichž udělení předchází alespoň ukončení SŠ studia s maturitní zkouškou (tedy pro přijetí na VŠ pouze střední vzdělání s vyučením nestačí).

Který titul je vyšší

Při oslovení má pracovní funkce většinou přednost před akademickým titulem (oslovujeme tedy pane proděkane, pane děkane apod.) Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář.