Co to je modulace?

Jak funguje modulace

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálů.

Co to je hloubka modulace

Při amplitudové modulaci se mění amplituda (velikost) nosné vlny v závislosti na změnách okamžité hodnoty amplitudy modulačního signálu. Frekvence nosné vlny přitom zůstává stálá. Jestliže je modulační index ma vyjádřen v [%], nazývá se hloubka modulace.
Archiv

Co je to nosná vlna

Nosná vlna, nosná nebo nosný signál v telekomunikacích (anglicky carrier (signal) nebo carrier wave, někdy zkracováno cxr), je signál (obvykle sinusový), který je pomocí některého druhu modulace zkombinován se vstupním signálem nesoucím užitečnou informaci, tak zvaným modulačním signálem, za účelem přenosu tohoto …

Jak pracuje rádio a televize

Rozhlasový a televizní signál se přenáší na dálku jako elektromagnetické vlnění ¤. Zvuková informace se namoduluje na nosnou vlnu, která má mnohem vyšší frekvenci (řádově stovky kilohertzů a více), přenáší se prostorem a v přijímači se pak demodulací opět vytvoří zvuková vlna.

Jak funguje amplitudová modulace

Amplitudová modulace (AM) patří mezi jednoduché spojité modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. Řídící signál po amplitudové a frekvenční modulaci.

Co je to frekvenční zdvih

Frekvenční zdvih (frequency deviation) je absolutní maximum rozdílu mezi frekvencí nemodulované nosné vlny a okamžitou frekvencí signálu. Frekvenční zdvih je základním parametrem frekvenční modulace (FM). Některé dokumenty zavádějí vhodnější pojem špičkový zdvih (peak deviation) ve stejném významu.

Co to je směšovač

Směšovač je v elektronice nelineární elektrický obvod, který ze dvou signálů přivedených na vstupu vytváří jiné frekvence. Obvykle se na vstup směšovače přivádějí dva signály, a směšovač produkuje signály, které jsou součtem a rozdílem původních frekvencí. Skutečné směšovače mohou vytvářet i jiné frekvenční složky.

Co je to DAB+

DAB+ je systém pro digitálního rozhlasové vysílání, který umožňuje šířit více programů i s doplňkovými službami. Digitální vysílání Českého rozhlasu naladí od 17. září 2020 až 95 procent obyvatel České republiky. V řadě oblastí je možné přijímat i stanice dalších provozovatelů.

Co je to AM a FM

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM).

Jak funguje frekvenční modulace

Je třeba si uvědomit, že u frekvenční modulace se převádí okamžitá amplituda modulačního napětí vm(t) na okamžitý kmitočet nosné vlny wi. Proto hlasitější průběh zvukového signálu (a tedy signálu s větší amplitudou) vyvolá větší frekvenční odchylku okamžitého kmitočtu nosné od její původní hodnoty wN, než signál tišší.

Co je to FM

FM je běžně využívána v pásmu VHF pro kvalitní přenos zvuku. Zvuk u klasických analogových televizních soustav je také přenášen za použití frekvenční modulace, pro komerční i radioamatérské komunikační účely je využívána její úzkopásmová forma.

Co je směšovač zvuku

Směšovač vám dovolí změnu zvuků nástrojů a úpravu hlasitosti, pravolevé vyvážení, ozvěnu a znásobení tónu (sbor) pro každou osnovu.

Jaký je rozdíl mezi DAB a DAB+

Jak se od sebe liší DAB a DAB+

V současné době je DAB+ pokryto 95 % populace České republiky. DAB+ se od DAB liší zejména širším pásmem signálu, který umožňuje přenášet i různá doplňková data, jako jsou obrázky, mapy apod.

Které stanice vysílají v DAB

Český rozhlas šíří prostřednictvím multiplexu ČRo DAB+ mimo jiné všechny celoplošné stanice (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, ČRo Plus), digitální stanice (Radio Wave, D-dur, ČRo Jazz, Rádio Junior, Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda) a všechny regionální stanice.

Jak funguje FM

Jak FM transmittery fungují FM transmitter se zapojuje za zásuvky v autě, právě odtud získává zařízení potřebnou energii k provozu. Po zapojení se trasmitter zapne a dojde k zobrazení požadované frekvence. Na stejnou frekvenci je nutné naladit rovněž autorádio.

Co znamená AM na Radiu

Rozhlasové vysílání využívá pásma dlouhých, středních, krátkých a velmi krátkých vln. V pásmu velmi krátkých vln se používá frekvenční modulace (FM), v ostatních pásmech amplitudová modulace (AM).

Jak funguje PWM

PWM (Pulse Width Modulation) reguluje otáčky pomocí krátkých tvrdých pulzů. Zatímco lineární prostě snižuje napětí, PWM regulace posílá plné napětí, ale pouze nárazově v pulzech.

Co je to PLL

Fázový závěs (anglicky Phase-Locked Loop, PLL) je zpětnovazební obvod, který generuje výstupní signál, jehož fáze závisí na fázi vstupního, „referenčního“, signálu. Skládá se z fázového detektoru, dolní propusti a oscilátoru řízeného napětím (případně ještě děličky výstupní nebo vstupní frekvence).

Jak zvýšit hlasitost reproduktorů

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk na hlavním panelu a vyberte Otevřít nastavení zvuku . Přejděte dolů na Pokročilé možnosti zvuku . Vyberte Pokročilé možnosti zvuku a nastavte možnosti pro aplikace. Windows 11: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk a vyberte Otevřít směšovač hlasitosti nebo Nastavení zvuku .

Jak poznat špatnou zvukovou kartu

Pokud zvuk půjde, je zvukovka dobrá, pokud nepůjde, je vadná. 😐 Pokud bude dobrá, tak závada je v driveru. Musíš stáhnout/nainstalovat originální driver ze stránek výrobce.

Které stanice vysílají v DAB+

Rozhlasové stanice

Název stanice (16zn) Název stanice (8zn) S-ID/(PI)
RADIO 1 RADIO 1 2039
Radio BEAT BEAT 2F31
Radio 7 Radio 7 2FB9
Signal radio Signal 2511

Jak přijímat DAB+

Jak mohu přijímat DAB+ Chcete-li přijímat rádio přes DAB+, potřebujete digitální přijímač s podporou DAB+. Všechny současné digitální rádia s DAB+ i nadále přijímají FM. Při nákupu rádia je tedy nejlepší požádat přímo o standard DAB+.

Jak poslouchat rádio bez internetu

NextRadio Android / Mac

Ať už se rozhodnete vyhledat v prohlížeči výraz NextRadio download Android free, nebo NextRadio stáhnout zdarma získáte offine rádio. Ať už nechcete platit za mobilní data navíc, nemáte přístup k internetu, nebo vás hudba v mobilu přestala bavit zkuste rádio s NextRadio apk.

Co znamená zkratka FM

Informace o zkratce 'FM'

> Chatovací zkratky (Fuck Me!)

Co je to FM rádio

FM rádio (Frequency Modulation) je typem rozhlasového vysílání, který využívá frekvenční modulaci zvuku. FM rádio má široký frekvenční rozsah, což mu umožňuje vysílat vysokou kvalitu zvuku, a je obzvláště vhodné pro hudbu.