Co to je mís?

Co znamená slovo mís

Předpona „MIS“ v akci

Na rozdíl od předpon jako UN, IN, IR, IL či IM však nese svůj vlastní jedinečný význam. Znamená totiž „udělat něco špatně“ nebo „udělat něco nedostatečně“. Přidává se nejčastěji ke slovesům, ale můžete se s ní setkat i u přídavných jmen či podstatných jmen. Slov s přeponou MIS je ohromná spousta.
Archiv

Jak se píše mís

skloňováníEditovat

rod singulár plurál
mužský mis mis
ženský mise mises

Jak psát názvy obci

Názvy obcí, městysů a měst

V názvech se spojovníkem se po spojovníku píše velké písmeno, pokud je daný výraz vlastním jménem: Frýdek‑Místek, Vračovice-Orlov, Zádveřnice-Raková, Zlatníky-Hodkovice, Zruč‑Senec. Jestliže po spojovníku následuje podstatné jméno obecné, píše se s malým písmenem: Mšené‑lázně, Lipová‑lázně.

Jak se píše Nové Město na Moravě

S velkým písmenem se výraz město uvnitř věty píše jen tehdy, když je součástí zeměpisného jména: Město Albrechtice, Město Libavá, Nové Město na Moravě.

Jak se píší nazvy ulic

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda, pokud označují veřejné prostranství, se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (obecné výrazy ulice, třída se, zejména v adrese, obvykle neuvádějí): Česká ulice, ulice Bratří Čapků, Národní třída, …

Jak se píše fakulta

Oficiální název fakulty, jehož součástí je název vysoké školy, se píše s velkým písmenem: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Technická fakulta České zemědělské univerzity, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity …

Jak se píše Černý Most

Pokud součástí názvu není, píše se s malým písmenem: sídliště Jižní Město, sídliště Černý Most.

Jak se píše Bílá Hora

Podle Pravidel českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. se bitva na Bílé hoře píše s malým h. Pokud by se jednalo o osadu Bílá Hora, tak se píší obě písmena velká.

Jak se píše ČR

víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod.

Jak se píše Pražský hrad

S velkým písmenem se tradičně píšou názvy památek celonárodně považovaných za významné: Pražský hrad, Staroměstská radnice (v Praze), Betlémská kaple, Strahovský klášter, Sázavský klášter, Vladislavský sál. PČP z r. 1993 mezi tyto názvy zařadila Chrám sv.

Jak se píše Socha svobody

socha Svobody
Pojmenováno po svoboda
Popis
Výška 46 m 47 m
Materiál měď ocel beton žula zlatá folie

Jak se píše Černá Hora

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouslovný název státu, obě písmena musí být velká. Správně se píše Černá Hora. Dvouslovných názvů států či měst je spousta. Jen pro příklad: Hradec Králové, Burkina Faso, Jižní Korea a tak dále.

Jak se píše to je TJ

zkratky ustálených slovních spojení tj., mj., atd., apod., aj. Přestože se jedná o složeniny z více slov, píšeme je dohromady a s tečkou na konci. Před posledními třemi jmenovanými se nepíše čárka, jedná se totiž o pokračování několikanásobného větného členu, připojeného spojkou „a“.

Jak se píše ráda obce

Rada obce (neformálně též obecní rada) je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s 15 a více zastupiteli. Rada je jedním ze způsobů realizace práva na samosprávu, oproti zastupitelstvu vykonává však působnost samostatnou i přenesenou, stanoví-li tak zákon.

Jak se píše Svatý Kopeček

Svatý kopeček u Olomouce je vyhledávaným místem nejen pro věřící, ale i pro turisty. V roce 2018 byla tamní bazilika Navštívení Panny Marie zapsána na seznam kulturních památek České republiky.

Na co si dát pozor v Černé Hoře

Bezpečnostní situace v Černé Hoře je poměrně dobrá. Úroveň obecné kriminality je relativně nízká. Dávejte si pozor na osobní věci, neukazujte na veřejnosti větší hotovost a nenoste nápadné drahé šperky, řetízky, prsteny a hodinky. Kapesní krádeže v přeplněných autobusech jsou běžné zejména v přímořských oblastech.

Co je to zkratka vr

„Vlastní rukou“ (zkratka v. r., která se uvádí za jménem a neodděluje se čárkou, typograficky nesprávně též někdy v.r.) je přídavek dopisovaný za jméno tam, kde není možné nebo nutné se vlastnoručně podepsat, tedy především na kopiích listin (např.

Co znamená zkratka t c

č. zkratka. — toho času (výslovně poukazuje na platnost v daném okamžiku, pro možnost následné změny v budoucnu, pro nahlížení zpětně) ⋄ Předvedený, dnes bytem v Praze, je podezříván, že před rokem v Brně, kde toho času žil, okradl svého souseda.

Co je to starosta

Starosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu. Zákoník práce se na něj nevztahuje. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci: odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.

Co dělá radni

Rada například rozděluje pravomocí v obecním úřadu, stanovuje celkový počet jeho zaměstnanců nebo stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat pouze, pokud to stanoví zákon.

Jak jet do Černé Hory

Při cestě do Černé Hory máte dvě možnosti. Můžete jet přes Slovensko a Maďarsko, nebo zvolit trasu vedoucí Rakouskem a Slovinskem. V obou případech pak projedete ještě Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou, odkud se dostanete až do Černé Hory. Celá cesta z Prahy do města Podgorica vám bude trvat kolem 15 hodin.

Jak letět do Černé Hory

Přímý letecký spoj do Černé Hory funguje pouze během letní sezóny a je operován leteckou společností Smartwings. Cena zpáteční letenky se pohybuje kolem 7 500 Kč. Druhou možností je letět s jedním přestupem. Lety v sezóně i mimo ni nabízí například Air Serbia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Adria Airways a další.

Co to je podpis

Podpis (někdy také signatura z latinského signare – označovat) je ručně psané a často stylizované vypsání jména nebo jiného identifikačního znaku (přezdívky, erbu, monogramu) osoby, která podpis napsala.

Jak se píše vlastní rukou

není‑li nutné opatřit písemnost vlastnoručním podpisem, lze podpis odpovědného pracovníka vypsat s poznámkou v. r. (= vlastní rukou), která se uvádí za jménem a neodděluje se čárkou (Ing. Marie Chybová v. r.), nenásleduje‑li za jménem titul v pozici přístavku, který oddělujeme čárkou z obou stran (Mgr.

Jak se píše mld

Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů.