Co to znamená zastavení exekuce?

Co se děje po zastavení exekuce

Motivace většiny exekutorů zastavovat exekuce je minimální. Oprávněný s tím zpravidla nesouhlasí. Proto většinou o zastavení exekuce pro nemajetnost rozhoduje až soud. Po zastavení exekuce pro nemajetnost tedy pokračuje dále promlčecí doba, kdy po 10-ti letech je dluh zcela promlčen a nelze jej tedy již nijak vymáhat.
Archiv

Co je to zastavení exekuce

Jedná se o situace, kdy během exekučního řízení vyjde najevo, že vymáhaná pohledávka je nižší, než pro jakou byla exekuce nařízena. Například kdy dlužník uhradil věřiteli část dluhu ještě před nařízením exekuce. Exekutor poté částečně exekuci zastaví, aby probíhala pouze v rozsahu, který stačí k uspokojení věřitele.
Archiv

Co je částečné zastavení exekuce

Jde o situaci, kdy během exekučního řízení vyjde z nějakého důvodu najevo, že vymáhaná povinnost není ve skutečnosti v takové výši, pro jakou bylo exekuční řízení nařízeno (např. vyjde najevo, že dlužník uhradil část dluhu věřiteli ještě před nařízením exekuce).
Archiv

Kdy se zastaví exekuce

Zákonodárci pro zastavení bezvýsledných exekucí počítají s šestiletou lhůtou. Po této lhůtě by měl exekutor za určitých podmínek bezvýslednou exekuci zastavit. Výjimku mají exekuce na výživné a náhrady újmy za ublížení na zdraví. Nynější šestileté exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023.

Jak dlouho trvá zastavení exekuce

O odkladu exekuce je zpravidla rozhodnuto do měsíce. To znamená, že jakmile nabude odklad právní moci, již exekutor nemůže dělat žádné úkony. K samotnému zastavení exekuce pak dochází přibližně za tři měsíce. Tyto lhůty mohou být kratší, ale bohužel i delší, takže zde je nutné se obrnit jistou dávkou trpělivosti.

Jak se dá zastavit exekuce

Zastavení exekuce – postup

Aby se mohlo vůbec jednat o zastavení exekuce, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce, který se podává u exekutora, který vede exekuci, popř. u exekučního soudu, který exekuci nařídil. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor.

Po jaké době zaniká exekuce

Nejdelší promlčecí lhůta je u soudních rozhodnutí. Dle § 110 občanského zákoníku platí, pokud bylo právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, tak se exekuce promlčuje za 10 let a to ode dne, kdy měl být podle rozhodnutí plněno.