Co začíná na písmeno E?

Co začíná na písmeno I

instakrám.instakramářinstakrampus.instakrámy.instakráska.instalatérský dekolt.instalattér.instalker.

Co začíná na písmeno S

s dovyvolením.sabat bambánůsabatikl.šábesdekl.šablatúra.šablatúrovat.sáblík.šabubo.

Co začíná na K

kadidíra.kadidlo.kadikvrdlák.kadipapír.kadipejskařkadipytlík.kadíra.kadírka.

Co začíná na písmeno f

faszcinace.faszcinovat.fatáčfaťan.fatovat.fauvéčko.fávo.favořiť

Jak se vyslovuje e

Písmeno ě po písmenech b, p, v, f naznačuje výslovnost [bje], [pje], [vje], [fje], např. běhat [bjehat], pět [pjet], větřík [vjetřík], o žirafě [žirafje] (viz kap. 1). Po písmenech p a f se píše vždy pouze ě, nikdy je, např.

Co začíná na m

malryba.malta-koule.maltézák.maluska.malý doktorát.mamagement.mamahotel.mamaleone.

Kdy se píše u

Pro psaní ú s čárkou a ů s kroužkem je nejčastěji rozhodující to, kde ve slově dlouhé u stojí. Pokud se nachází na jeho začátku, píšeme vždy a bezpodmínečně ú s čárkou. Pokud stojí uvnitř tohoto slova nebo na jeho konci, píšeme většinou ů s kroužkem. Pokud se nejedná o citoslovce nebo cizí slova.

Jak se píše VRKU

Písmeno ú píšeme také u citoslovcí: bú, vrkú, hú, cukrú.

Na které písmeno začíná nejvíce slov

Naproti tomu písmena „j“, „q“, „x“, a „z“ jsou na stupnici podle frekvence zcela na dně, přičemž „z“ bylo použito jen v 0,074 procenta případů. Pokud jde o první písmena v textech, největší počet slov začíná na „t“, po němž následují „o“ a „i“.

Co začíná na G

gejošgejselka.gekon.gelstapo.genderál.genderbaba.genderista.genderman.

Jaké zvíře začíná na F

Zvířata začínající na písmeno FFalabella.Faraónský pes(Pharaoh Hound)Faverolky(Gallus gallus f. domestica)Fellský pony(Fell)Felsuma madagaskarská(Phelsuma madagascariensis)Felzuma palmováFelzuma paví(Phelsuma quadriocellata)Felzuma pruhovaná(Phelsuma lineata)

Jak se vyslovuje ë

Ve francouzštině se Ë čte jako české e a ruší výslovnost spřežky (slovo Noël se vyslovuje /nɔεl/, ale Noel by se vyslovovalo /nœl/ (jako „nöl“ v němčině).

Jak se vyslovuje mě

(J. V.) Vyslovovati slabiku mě jako mje (rozumjel a p.) místo mňe (rozumňel) je nade vši pochybnost strojenost a násilnost, kterou nelze omluvit [192]ani důvody metodickými ve škole (na př.

Jaké zvíře začíná na n

Ostatní savci začínající na písmeno NNahur modrý(Pseudois nayaur)Nártoun západosundský(Tarsius bancanus)Narval(Monodon)Netopýr Brandtův(Myotis brandtii)Netopýr brvitý(Myotis emarginatus)Netopýr černý(Barbastella barbastellus)Netopýr dlouhonohý(Myotis capaccinii)Netopýr dlouhonosý(Rhynchonycteris naso)

Jak se píše US kroužkem

U S KROUŽKEM PŘES ASCII KÓDYNejprve stiskneme levý Alt.Poté na numerické klávesnici vyťukáme číslo 133 pro ů, respektive 0217 pro Ů.Nakonec pustíme levý Alt, čímž dojde k zápisu.

Kde se píše US kroužkem

Pro psaní ú s čárkou a ů s kroužkem je nejčastěji rozhodující to, kde ve slově dlouhé u stojí. Pokud se nachází na jeho začátku, píšeme vždy a bezpodmínečně ú s čárkou. Pokud stojí uvnitř tohoto slova nebo na jeho konci, píšeme většinou ů s kroužkem. Pokud se nejedná o citoslovce nebo cizí slova.

Kde nikdy nepíšeme u

Písmeno ů se nikdy nepíše na začátku slova, vyskytuje se jedině uprostřed nebo na konci slov, např. hůl, dolů, dům, domů. Píše se především ve slovech domácího původu (výjimkou je slovo štrůdl/štrúdl, kde jsou uznávány oba zápisy, i když se jedná o slovo přejaté z rakouské němčiny).

Jak vypadá nejdelší slovo na světě

Nejdelší anglické slovo v Oxfordském slovníku je pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Obsahuje 45 písmen a označuje nemoc plic způsobenou vdechováním popela a písečného prachu. V češtině se obecně za nejdelší slovo považuje "nejneobhospodařovávatelnějšími".

Co je nejdelší české slovo

Podle České databanky rekordů je nejdelším slovem »nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšího«, které se skládá z 38 písmen.

Co začíná na C

cápka.čapkolog.čapkovat.čapkovina.cápkyněčápo di tutti čápi.čápodlak.čapokalypsa.

Co to znamená G

G je označení pro: tíhovou sílu. standardní hodnotu tíhového zrychlení na Zemi 1 G = 9,80665 m/s². elektrickou vodivost.

Jaké zvíře začíná na D

Zvířata začínající na písmeno DĎábel medvědovitý(Sarcophilus harrisii)Ďábel mořský(Lophius piscatorius)Daleský pony(Dale)Dalmatin(Dalmatiner)Daman skalní(Procavia capensis)Damascén.Dandie dinmont teriér(Dandie Dinmont Terrier)Daněk evropský(Dama dama)

Jak se píše Prehlasovane E

Přehlasované písmenka můžeme zapsat pomocí k tomu určené klávesy ¨, která se nachází napravo od kl. § (paragraf). Pokud chceme zapsat německé přehlasované ë stiskneme a podržíme tl ¨ a následně zmáčkneme písmenko E.

Jak číst e

Písmeno ě (ije) patří k historickým prvkům českého pravopisu. Je pozůstatkem původní slovanské palatalizace. Nikdy se nepíše na začátku slova, tvoří totiž celek s předchozí souhláskou, na níž závisí výslovnost celé skupiny.

Jak se určuje E a je

Trik při psaní správného bě/bje a vě/vje spočívá jen v umění najít kořen slova. V kořenu slova se vždy píše ě. Naopak po předponách ob- nebo v- nemůže kořen slova začínat ě (nemohl by pak stát samostatně bez předpony), musí tedy začínat písmeny je-.