Co znamená jméno BEA?

Jak se říká beátě

Jméno nemá mužský protějšek. Domácky se jméno užívá jako Bea, Beátka, Betka, Beátečka apod. Jméno Beáta se ve stejné formě vyskytuje i ve slovenštině nebo maďarštině. Angličtina užívá tvar Beata, stejně jako italština nebo polština.
Archiv

Kdy má svátek Beáta

25. 10. Česká jména – Beáta – zlatá medaile.
Archiv

Jaké jméno je Bibi

Význam jména Benjamin

Benjamin pochází z angličtiny, znamená milovaný syn. Varianty jména jsou Ben, Benjaman, Benjamino, Benji, Benjie, Benn, Bennie, Benyamin, Bibi, Jamin, Yamin nebo třeba Yemin.

Co znamená jméno Veronika

Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Jak říkat bety

Dle českého občanského kalendáře má svátek 19. listopadu. Familiérně, podomácku či slangově též Běta, Bětuše, Bětuška, Bětka. V češtině samostatně existují další dvě varianty téhož jména, Eliška, Elizabeta a středověká Elisabel.

Jak se říká Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Co znamená jméno Anna

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".

Jaké jméno pro křečka

Mnohem vhodnější jména pro samce jsou Tuptus, Bąbel, Hrášek, Pimpek nebo Zubek. Jména pro křečky mohou být inspirována pohádkovými postavami nebo odkazovat na vybranou vlastnost vzhledu nebo chování křečka. V první kategorii jsou oblíbená jména jako Jerry, Stuart, Bambi, Oskar, Olaf, Yogi, Frodo nebo Bambo.

Jak se můžou jmenovat kočky

den – jméno kočky / kocoura

Leden Únor Duben
04 – Francis, Tlapka 04 – George, Žerák 04 – Brian
05 – Morris, Tlapka 05 – Stella, Amaya 05 – Hanibal
06 – Gréta 06 – Merlin, Honzík 06 – Fredie, Fred
07 – Harry 07 – Mourek, Mouri 07 – Gaston, Gambík

Co znamená jméno Monika

Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“, „jedinečná“, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.

Jak říkat Elizabeth

Ženské křestní jméno Eliška nemá mužskou alternativu. Variantou jména je i Elsa, významově příbuzné je mu české jméno Alžběta nebo anglické Elisabeth. Domáckými podobami jména jsou Eli, Elis, Elza, Líza aj.

Co znamená jméno Elizabeth

5.4. Elizabeth je ženské křestní jméno, které se používá především v anglosaských zemích. Českou variantou jména je Alžběta, která je hebrejského původu. Je českou podobou hebrejského jména Eliševa, které znamená "Bůh je má přísaha", "přísahám na svého Boha" nebo "Bohu zaslíbená".

Jak se dá říkat Karolíně

Karolína je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Karel. Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka.

Jak se říká Lucie

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Co znamená jméno Laura

Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako "vavřín", přeneseně také jako "vítěz" či "vítězka". Slovo "laurus" totiž v latině znamená "vavřín" a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium.

Jak pojmenovat morče

Mezi oblíbená jména pro morčata patří jména jako Jerry, Squeakers, Ginger, Snickers, a Rusty. Je důležité si uvědomit, že jméno morčete budete říkat každý den, takže je nutné si vybrat jméno, které je příjemné pro ucho a které se vám bude líbit.

Jak se správně starat o křečka

Vyberte a zařiďte mu klec.Najděte ve vašem domově to správné místo pro jeho klec.Prvních pár dní zakryjte klec lehkým hadříkem.Počkejte pár dní, než začnete vašeho nového křečka chovat.Dopřejte křečkovi pestrou stravu.Pravidelně čistěte křečkův prostor.Pusťte občas vašeho mazlíčka mimo klec.

Jaké jsou kočičí jména

den – jméno kočky / kocoura

Leden Únor Duben
04 – Francis, Tlapka 04 – George, Žerák 04 – Brian
05 – Morris, Tlapka 05 – Stella, Amaya 05 – Hanibal
06 – Gréta 06 – Merlin, Honzík 06 – Fredie, Fred
07 – Harry 07 – Mourek, Mouri 07 – Gaston, Gambík

Jak vybrat jméno pro kočku

Nejdůležitější ale asi je, abyste si pro kočičku vybrali jméno, které se vám opravdu líbí a které vám bude vyhovovat. Jméno by mělo být snadno vyslovitelné a zapamatovatelné, abyste mohli kočku snadno oslovovat a volat. Pří výběru jména pro kočku si dejte na čas a zkuste si vymýšlet jména postupně.

Co znamená jméno Tereza

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Jaké jméno je nejčastější

V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Jak říkat Betty

Alžběta je ryze ženské křestní jméno. České domácí podoby jména jsou Běta, Bětka, Betina, Líza, Eliška, Elsa apod.

Jak se říká Anna

Jméno Anna je ženským křestním jménem, původem spojeným se jménem Hana. Variant jména v češtině je nespočet, jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí, Anina, Anynka, Nanynka apod.

Co znamená jméno Milan

Milan je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je „milý, milovaný“. Podle českého kalendáře má svátek 18. června, na Slovensku 27. listopadu.

Z jaké země pochází jméno Lucie

Ženské jméno Lucie (nebo též Lucia) pochází z latinského slova lux – světlo a význam jména je „světlá“, „zářící“. Mužskou podobou jména je Lucian a Lucius. Ve Švédsku se svátku svaté Lucie říká Svátek světel, písemně byl doložen již roku 1780.