Co znamená jméno Šárka?

Jaký význam má jméno Šárka

Jméno Šárka bývá také dáváno do souvislosti s korsickými slovy "sar", "sarra", španělským "sierra" nebo albánským "sharane". Význam všech slov je "horský hřbet", "hora", "skála" nebo "návrší".
Archiv

Jak se říká Šárce

Odvozeniny a varianty

Domáckými variacemi jména jsou Šárina, Šárinka, Šárečka, Šáruška, Šáruš, Šárča, Šára apod. Jméno Šárka se vyskytuje i ve slovenštině.
ArchivPodobné

Jak říkat Šárka

Domácí podoby: Šárinka, Šárina, Šáruška.
Archiv

Z jaké země pochází jméno Šárka

Šárka
Svátek 30. června
Původ slovanský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 35 142

Jak vypadá Šárka na švestce

Charakteristika choroby

Na listech meruněk se Šarka projevuje ve formě žlutozelených nebo světlezelený kreseb, proužků, prstenců nebo skvrn, které jsou nejvýraznější v první polovině vegetačního období.

Co znamená jméno Veronika

Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Jak poznat šarku

Jak šarku poznáme U slivoní se na listech objevují světlé až žlutozelené skvrny, kroužky, proužky a ornamentální kresby. Okraje skvrn jsou ostře ohraničené. Na plodech je možné pozorovat kresby v podobě skvrn a kroužků, které postupně propadají a vzniká tak typický neštovičný povrch plodů.

Co je Puchrovitost

Charakteristickým příznakem puchrovitosti je deformace plodů švestek. Brzy po odkvětu se mladé plody zvětšují, prodlužují, různě se deformují a zkrucují, mohou také zakrňovat a ustávat v růstu. Často bývá poškozena jen část plodu, takže se na ovoci vytvářejí nepravidelné nádory.

Co znamená jméno Anna

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".

Co znamená jméno Monika

Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“, „jedinečná“, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.

Jak vypadá Šárka

Šarka se projevuje skvrnami na listech a plody, které mají propadliny na slupce jako po neštovicích, předčasně opadávají a nejsou sladké, ani chutné. Šarku léčit nelze, vše proto závisí na prevenci. Ta spočívá především ve výsadbě tolerantních odrůd, které se s chorobou vyrovnají a stále obstojně plodí.

Jak vypadá Šárka na Svestkach

Napadení šarkou se projevuje různě. U většiny švestek se obejvují na listech světlezelené skvrny, listy jsou obvykle tvarově nezměněné. Tyto příznaky je možné pozorovat prakticky po celé vegetační období. Někdy se ovšem stane, že nejsou příznaky vůbec zřejmé i přes to, že rostlina má šarku.

Jak na Pilatku

Velice jednoduchý způsob biotechnické ochrany spočívá v použití bílých lepových desek, tzv. lapačů pilatek. Desky svojí bílou barvou simulují barvu květů, je proto bezpodmínečně nutné vyvěsit je ještě před začátkem kvetení, abychom docílili odchytu náletu pilatek.

Co napadá švestky

Slivoň – choroby a škůdciMoniliniová hniloba slivoně (Monilinia fructigena, M. laxa)Suchá skvrnitost listů slivoně (Stigmina carpophila)Puchrovitost slivoně (Taphrina pruni)Svilušky.Mšice na slivoních.Pilatka švestková (Hoplocampa minuta)Pilatka žlutá (Hoplocampa flava)Obaleč švestkový (Grapholita funebrana)

Co znamená jméno Laura

Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako "vavřín", přeneseně také jako "vítěz" či "vítězka". Slovo "laurus" totiž v latině znamená "vavřín" a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium.

Jaké jméno je nejčastější

V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Co znamená jméno Tereza

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Jak se projevuje Šárka na švestkách

Šarka se projevuje skvrnami na listech a plody, které mají propadliny na slupce jako po neštovicích, předčasně opadávají a nejsou sladké, ani chutné. Šarku léčit nelze, vše proto závisí na prevenci. Ta spočívá především ve výsadbě tolerantních odrůd, které se s chorobou vyrovnají a stále obstojně plodí.

Proč padají švestky

Vajíčka začínají klást 10–12 dní po odkvětu švestek, samotné období kladení trvá 2–3 týdny. Celý vývoj larvy probíhá uvnitř pecky, kterou larva vyžírá. V důsledku tohoto poškození plody ukončují růst, předčasně se vybarvují, mumifikují a ve většině případů opadávají. Opad plodů lze pozorovat již na počátku července.

Jaký postřik proti Pilatce

Bílé lepové desky pomohou pilatku odhalit. Jaký přípravek vybrat Ze skupiny insekticidů se proti pilatkám úspěšně používá přípravek Calypso. Jeho účinnou látkou je thiacloprid, který se řadí do skupiny neonikotinoidů.

Jak vypadá pilatka

Dospělá pilatka má 4-5 mm, černé tělo a průhledná křídla. Larvy jsou světle zelené, nažloutlé s šesti páry panožek. Larvy přezimují v půdě, na jaře se kuklí. Samičky kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů.

Proč švestky nerodí

Nesprávný řez švestky

Zastínění koruny nebo nesprávné rozlišení květních pupenů během vegetačního období může být prvním problémem, který se vyskytne při nesprávně provedeném řezu. Málo prosvětlená koruna nebo ponechání příliš mnoha přebytečných větví může strom oslabit a snížit jeho plodnost na naprosté minimum.

Jaké je nejhezčí jméno pro holku

Na prvních příčkách oblíbených českých jmen se za posledních pár let objevují stále podobná jména, přičemž už 5 let po sobě je nejoblíbenějším dívčím jménem Eliška. Druhým nejoblíbenějším jménem v loňském roce se stala Anna a třetí místo obsadilo jméno Adéla, které bylo stejně oblíbené naposledy před 7 lety.

Jaký je nejhezčí jméno pro kluka

Aktuální nejčastější chlapecká jména u novorozenců

Pořadí Chlapecké jméno
1. Jakub
2. Jan
3. Matyáš
4. Tomáš

Proč padají jablka

Nadměrné opadávání může být způsobeno chorobami (např. šarka u švestek), červivostí, velký vliv na úrodu má také počasí (větší sucho, kroupy apod.), stanoviště (větrné místo) nebo to, zda jsou stromy prořezávány. Problém může být i ve výživě stromů – hnití jablek často způsobuje např. nadbytek dusíku v půdě.