Co znamená zkratka PTO?

Co je to PTO

PTO POMOCNÝ POHON (POWER TAKE OFF)

PTO je mechanické zařízení, které je většinou připojené na převodovku automobilu. PTO přenáší hnací síly z převodovky na další mechanická zařízení, např. hydraulická čerpadla zubová nebo pístová. Ovládání PTO může bý mechanické, pneumatické vakuové nebo elektrické.

Co je to zkratka FYI

“ Angliká zkratka – FYI – „For Your Information“ – což znamená „pro tvou informaci". Zkratka je používána při on-line komunikaci.

Co znamená výraz btw

Zkratka „BTW“ je anglická zkratka, která označuje pojem „by the way“, což znamená „mimochodem“ nebo „k tématu“.

Co znamená v angličtině zkratka

Zkratka (angl. abbreviation) je zkrácená podoba nějakého slova, někdy zakončená tečkou (například accomm. pro accommodation /ubytování/ či adj. pro adjective /přídavné jméno/).
Archiv

Co to znamená slovo XD

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co je to za zkratku kk

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Jak je anglicky atd

etc = et cetera

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což znamená and so on, tedy a tak dále (atd.).

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to zkratka GG

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. “ Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Jak se cte etc

etc = et cetera

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což znamená and so on, tedy a tak dále (atd.).

Co je to flexit

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co je to zkratka Ig

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co je to den NNN

Popis: Je výzva, ve které se muž snaží celý měsíc nemasturbovat a nemít orgasmus.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co je zkratka TBC

TBA je zkratka pro: anglická zkratka zpravidla těchto slov: to be agreed, to be announced, to be advised, to be arranged (ve významu: „nutno domluvit“ nebo „bude oznámeno“)

Co je to zkratka eg

e.g. = exempli gratia

Zkratka e.g./ˌi:'dʒi:/ vznikla z latinského exempli gratia, ale rozhodně ji tak nečtěte. Ve volném překladu znamená for example, tedy například (např.). Přečíst ji můžete for example nebo /ˌi:'dʒi:/. Pozn.: Můžete se také setkat s použitím bez teček eg.

Co je to Drip

Plán reinvestování dividend (Dividend Reinvestment Plan, DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své peněžní dividendy do doplňkových akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividend.

Co je to Donejt

Streameři tam živě vysílají show ze svých pokojů a děti jim za to elektronickou cestou posílají DONEJTY neboli finanční příspěvky. Současně vystoupení svých oblíbenců komentují v chatu – ať zkratkami, emotikony nebo memy (ikonickými obrázky nesoucími nějaký emoční význam).

Co to je zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka nn

Informace o zkratce 'nn'

Nesouhlas, stejný význam má zkratka "ee".

Co znamená NNN pro kluky

No Nut November je internetová výzva, která vyzývá muže, aby se celý listopad zdrželi sexu a orgasmu.

Co řeší SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.