Jak a kdy vznikl Internet?

Kdy a proč vznikl Internet

Jejím tvůrcem je Tim Berners-Lee. Ten v letech 1989–1991 – v rámci svého působení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN – vytvořil hypertextovou síť, která pomocí odkazů umožňovala propojit informace uložené na různých počítačích či v různých souborech. Součástí byl i první prohlížeč.
Archiv

Kdy zacala historie internetu

V roce 1971 byla poprvé v historii použita elektronická pošta, v září 1973 pak došlo k úspěšné zkoušce přenosu počítačových souborů mezi 40 počítači na různých místech v USA na základě protokolu FTP (File Transfer Protocol). Tím byl položen skutečný základ moderní internetové sítě.
Archiv

Kdy byl první Internet

První americká experimentální síť, "ARPANET", vznikla v roce 1969, a v roce 1973 byly položeny základy komunikačního protokolu TCP/IP. Skutečná síť (alespoň částečně dnešní podoby) byla však spuštěna až v lednu 1983, kdy byl zaveden i systém doménových jmén, DNS.
ArchivPodobné

Kdy byl zaveden Internet v ČR

Dne 13.2.1992 probíhá slavnostní oficiální připojení naší republiky k Internetu. K tomuto aktu nedochází nikde jinde, než na pražském ČVUT.
ArchivPodobné

Jak vznikl Internet

Počátky internetu. Jako první byla dálková komunikace mezi počítači vyvinuta pro poloautomatické vojenské radarové systémy (AN/FSQ-7) a jejich obdobu v automatických rezervačních systémech aerolinií na konci 50. let 20. století.

Kde vznika Internet

V roce 1968 byla vytvořena a instalována v Národní výzkumné laboratoři ve Velké Británii první počítačová síť, která v té době nepřekročila hranice budovy. Důležitým milníkem je datum 29. října 1969, kdy byla spuštěna v Americe experimentální síť ARPANET, která dostala název podle organizace ARPA zmíněné výše.

Z jaké sítě vznikl Internet

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.

Jak vznikl internet

Počátky internetu. Jako první byla dálková komunikace mezi počítači vyvinuta pro poloautomatické vojenské radarové systémy (AN/FSQ-7) a jejich obdobu v automatických rezervačních systémech aerolinií na konci 50. let 20. století.

Kdo vynalezl internet

Z ní vzešel ARPANET – počítačová síť spuštěná 29. října 1969, která se stala zárodkem toho, co dnes chápeme jako internet. Za „otce zakladatele“ jsou považováni Robert William Taylor, který vedl vývoj sítě ARPANET, a Vinton Cerf s Robertem Kahnem, autoři technologie TCP/IP.

Kde začal Internet

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.

Co bylo před internetem

Kde začal internet

Předchůdce dnešního internetu vznikl už v roce 1969 pod názvem ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) a navrhli ho američtí informatici Vint Cerf a Robert Kahn.

Jak se jmenovala prvni internetova síť

Tehdy, 2. září 1969, šlo ale jen o první z mnoha experimentů. V laboratoři na Kalifornské univerzitě nikdo ten den netušil, jaký fenomén právě vzniká. Tehdejší pokus o první počítačovou síť nesl název Arpanet, podle americké Agentury ministerstva obrany pro výzkumné účely (ARPA).