Jak dlouhý má být komín?

Jaký má být průměr komínu

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.
Archiv

Jak dlouhý může být kouřovod

Délka kouřovodu by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Účinná délka komína je vzdálenost od místa, kudy vstoupíme do komína s kouřovodem až po vrchol komína.
Archiv

Jak vysoký komín pro krbová kamna

Jak vysoký by měl být komín Aby měl komín optimální tah, jeho minimální délka od zaústění krbových kamen musí být nejméně 4 metry.
ArchivPodobné

Co dělat když netáhne komín

V případě, že kamna netáhnou pouze z důvodu zaneseného komínu, řešení je nasnadě. Stačí odstranit nánosy a můžeme topit dál. V dnešní době ale často kamna nebo krby netáhnou z mnoha jiných důvodů. Častou příčinou je například výměna starých oken za nová, která mnohem více těsní.

Co musí splňovat komín

Požadavky na komín pro plynové spotřebiče jsou jasné: musí být těsný a odolný. Těsný tak, aby ho kondenzát (zkondenzovaná vodní pára), který vzniká při ochlazení spalin v průduchu komínu, nemohl poškodit. Velkou pozornost je třeba věnovat i komínům pro spotřebiče na tuhá paliva.

Jak se frézuje komín

Komín se frézuje od spodní části (základu) směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí), nebo je odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-2 metry za hodinu.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jak napojit kamna na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak má být vysoký komín

Pokud je komín vzdálen do 2m od hřebene, jeho výška musí být součtem výšky stavby do hřebene +65cm. Komín je tedy 65 cm nad hřebenem. Pokud tuto výšku stanovujete ve fázi hrubé stavby, myslete na to, že až se osadí konstrukce (hřebenová lať, hřebenáč), tak se výška změní o 20-25 cm.

Jak poznat zanesený komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Proč se vrací kouř z komína

Pokud kamna kouří do místnosti, většinou bývá problém s příliš malým tahem komína. Pokud je malý tah komína, není schopen „vytáhnout“ nahromaděné spaliny ve spalovací komoře. Dalším problémem může být chybně prováděné přikládání.

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jak obezdít komín

V půdních prostorách se navíc doporučuje komín obezdít maloformátovými plnými či dutinkovými cihlami určenými k výstavbě příček. Mezi komínem a stěnou či obezdívkou musí být v půdních prostorách mezera široká alespoň 5 mm. Vyplnit ji pak můžeme třeba akrylátovým tmelem.

Jak dlouho trvá frézování komínu

Postup frézování

Komín se frézuje od spodní části směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí). Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-3 metry za hodinu.

Kdy je třeba frézovat komín

Kdy frézování využiji Jestliže potřebujete zvětšit vnitřní rozměr komína – např. pro zlepšení tahu komína, nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín, nebo jestliže stávající komín je netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný vnitřní rozměr jako je stávající.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jak daleko televize od kamen

Tipy pro kombinaci krbu a televizeUmístění krbu: Při rozhodování o výšce televizoru je důležitá poloha krbu vzhledem k televizoru.Pozorovací vzdálenost: Doporučuje se, aby televizor byl v pozorovací vzdálenosti nejméně 1,5násobku úhlopříčky televizoru.

Co se stane když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Proč Dehtuje komín

Při poklesu teploty spalin pod rosný bod dochází v komínu ke vzniku kondenzátu, který za přítomnosti uhlíku a uhlovodanů obsažených ve spalinách, vytváří směsi a sloučeniny, které se obecně nazývají dehet.

Jak ukotvit komín

Dvířka se ke komínu přidělají na vruty s hmoždinkami, jinak se ke komínu nesmí nic kotvit. Komín se navíc vlivem teplot může roztahovat jinak, než okolní konstrukce, proto by neměl být nikde pevně spojen s ostatními konstrukcemi. Teda kromě jediného, a to je ukotvení ke střeše, aby se ve větru nezkácel.

Proč je nutné Vložkovat komín

Vložkováním se průduch o něco zmenší, proto před jeho provedením musí často předcházet frézování, čímž se průměr komínu zvětší a není nutné komín celý bourat.

Jak daleko kamna od zdi

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jak daleko musí být krbová kamna od zdi

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm.

Jak uhasit hořící komín

Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem, protože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda vlitá do rozpáleného komínového tělesa tvoří páru, která se rozpíná a jelikož nemá v omezeném prostoru komínového tělesa kam uniknout, dojde k výbuchu a popraskání zdiva.

Jak poznat že hoří v komíně

Jak poznat požár komína, jak se zachovat a co nedělat – Ozývá se nezvyklé praskání a hučení. – Hustý kouř z komína. – Nezvyklý zápach v budově.