Jak dlouho platí revize hromosvodu?

Po jaké době se musí dělat revize hromosvodu

Nehodnoceno, buďte první! Pokud máte dům, musíte mít revizi na plyn, elektriku, kotel, komín a třeba i hromosvod.

Jak dlouho plati revize

Pokud jde o prostředí základní a normální, jsou revize pětileté, ve studeném, horkém nebo vlhkém prostředí jsou tříleté a v prostředí mokrém či prostředí s extrémní korozní agresivitou jsou vyžadovány každoroční revize.
Archiv

Kdo muze delat revize hromosvodu

Samotnou revizi hromosvodu provádí revizní technik. Často se jedná o revizního technika, který provádí revize také celé elektroinstalace v daném objektu.
Archiv

Jak často musí být revize

V běžném prostředí se revize opakují co pět let. V okolí, které je zatížené chladem, horkem nebo vlhkem se revize opakují co tři roky. V mokrém prostředí či v místě, ve kterém hrozí extrémní koroze, se revize vyžadují každoročně.

Jak často revizi hromosvodu

Vizuální kontrola je potřeba každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky. Pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi.

Jak často kontrolovat hromosvod

HromosvodHromosvody instalované do 1. 2009 mají povinnost revize jednou za 5 let.U hromosvodů instalovaných po 1. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé 2 roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.

Co stojí revize hromosvodů

Ceník revize elektrického zařízení a hromosvodu (LPS)

Popis revize elektrického zařízení Cena
Revize hromosvodů (LPS) na rodinném domě 1 až 2 svody 1000 až 2000 Kč
Minimální cena revize hromosvodů (LPS) 1000 Kč
Revize elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče 90 až 140 Kč
Revize spotřebičů nebo nářadí do 20 ks paušálně 2500 Kč

Jak často se musí provádět revize komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Jak postupovat při revizi hromosvodu

Při prohlídce provedení jímací soustavy je nutné zkontrolovat, zda je jímací soustava na střeše objektu instalována tak, aby byla chráněna zejména místa náchylná k úderu blesku, jako jsou rohy a hrany střech. Je samozřejmé, že jímací soustavou musí být dostatečně „kryto“ každé místo střechy.

Kdy se provádí mimořádná revize

Mimořádná revize

Provádí se v případech, kdy vznikne pochybnost o kvalitě nebo úplnosti revize výchozí či pravidelné, nejsou k dispozici revizní zprávy z předchozích revizí nebo došlo ke změnám v elektroinstalaci a je třeba tyto změny zkontrolovat.

Jak probíhá revize hromosvodu

Jak se revize hromosvodu provádí Po domluvě s odbornou firmou, zabývající se revizemi elektroinstalací, vás přijde navštívit oprávněný revizní technik. Ten vizuálně zkontroluje soustavu hromosvodu a pomocí speciálního přístroje vyzkouší funkčnost spojů a úplnost soustavy. Technik mimo jiné zjišťuje také stav uzemnění.

Jak často se provádí revize komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Jak dlouho platí revize komínů

Obecně však platí, že kontrolu komínu musí kominík provést alespoň jednou ročně.

Jak dlouho trvá vložkování komínů

Samotné vložkování trvá 1/2 – 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů.

Jak často je nutná revize hromosvodu

Vizuální kontrola je potřeba každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky. Pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi.

Co potřebuji k revizi

Revizní technik elektro musí být držitelem osvědčení s §9 (Pracovníci pro provádění revizí) dle vyhlášky 50/1978 Sb. a zároveň oprávnění pro provádění revizí, která vydává TIČR (Technická Inspekce ČR) na základě předložených dokumentů (délka praxe, vzdělání, zdravotní stav) a vykování písemné a ústní zkoušky.

Kdo platí revizi komínu

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jak dlouho trvá vložkování komínu

Samotné vložkování trvá 1/2 – 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů.

Kdo platí revizi komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jak si vyvložkovat komín

Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nerezová vložka se spouští ústím komínu dolů.

Jak poznat špatný tah komína

V komíně je špatný tah, když:

teplotní rozdíl je moc malý, např. když je komín špatně izolovaný

Co stojí revize hromosvodu

Ceník revize elektrického zařízení a hromosvodu (LPS)

Popis revize elektrického zařízení Cena
Revize hromosvodů (LPS) na rodinném domě 1 až 2 svody 1000 až 2000 Kč
Minimální cena revize hromosvodů (LPS) 1000 Kč
Revize elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče 90 až 140 Kč
Revize spotřebičů nebo nářadí do 20 ks paušálně 2500 Kč

Jak dlouho platí revize komínu

Obecně však platí, že kontrolu komínu musí kominík provést alespoň jednou ročně.

Jak často se musí provádět revize komínu

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Co dělat když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.