Jak dlouho trva Freistellung?

Jak získat Freistellung

Jak tedy zařídit Freistellung, tedy Freistellungbescheinigungnavštivte podstránku Freistellung na našich webových stránkách,vyplníte krátký online formulář, ve kterém nám zanecháte své kontaktní údaje,my vám zašleme žádost s přesnými pokyny.

Kdy se vyplaci nemecke daně

Ze zkušenosti ale můžeme říct, že se průměrná délka zpracování německých daňových přiznání tamními úřady pohybuje v rozmezí čtyř až šesti měsíců. Šest měsíců je totiž lhůta po jejíž uplynutí vám musí být doručena oficiální daňová kalkulace, tzv. Bescheid.
Archiv

Jak dlouho trva vyrizeni dani z Německa

Obvykle trvá 1‑6 měsíců než obdržíte váš přeplatek na dani. Tato doba se počítá od momentu, kdy finanční úřad obdrží všechny potřebné dokumenty.

Jak zjistím daňovou třídu v Německu

Pozor – pokud se nově přistěhujete do Německa a nemáte SteuerID, přeřadí vás po několika měsících automaticky do 6. daňové třídy. SteuerID získáte po přihlášení k pobytu – jak na to se dozvíte v tomto článku. Více informací o daňových třídách v Německu najdete na portálu https://www.steuerklassen.com.

Kdy je potreba Freistellung

Požádat o osvobození od srážkové daně je potřeba tehdy, kdy začnete vykonávat v Německu stavební práce. Toto osvobození musí být platné v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.

Co zaridit jako Pendler

Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu.

Co vše lze odečíst z dani v Německu

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Jak zjistím že mám přeplatek na dani

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Co vše lze odečíst z daní v Německu

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Co se dá odečíst z dani v Německu

Z daňového základu si můžete odečíst například:

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Jak se dani v Německu

Pro DPH platí v Německu v zásadě obdobné předpisy jako v ČR, protože celý systém DPH je v EU ve značné míře harmonizován. Jsou stanoveny dvě sazby DPH, snížená ve výši 7 % a základní ve výši 19 % (v období od 1.7.2020 do 31.12.2020 platí snížená sazba ve výši 5% a základní ve výši 16%).

Jak získat Steuernummer

Čísla naleznete v levém horním rohu každého vyúčtování daně z příjmu a také na každém vyúčtování mzdy poskytnutém zaměstnavatelem. Pokud nemáte daňové číslo (Steuernummer), můžete si jej vyžádat na (místně) příslušném finančním úřadu nebo o něj můžete požádat online.

Proč pracovat v Německu

Vyšší mzdy a životní úroveň

Vyšší mzdy a šance na lepší životní úroveň patří bezpochyby k hlavním důvodům, proč začít pracovat v Německu. Není divu, platy v Německu jsou přibližně 2,5–⁠3× vyšší než výdělky v České republice. Ze zákona je určena minimální mzda, která je upravována každé dva roky.

Kdo je povazovan za Pendlera

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Jak je to s danemi v Německu

Nezdanitelný příjem tvoří v současnosti v Německu 8 004 €. Příjem v hodnotě: od 8 005 – 13 469 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 14-24%. od 13 470 – 52 881 € podléhá daňové sazbě v rozmezí 24-42%.

Jak dlouho trva vyplaceni dani

Termín vrácení přeplatku

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem.

Kdy vznikne nedoplatek na dani

Platba daně ze zahraničního bankovního účtu

Pokud při použití aktuálního směnného kurzu dojde ke kurzovému rozdílu v neprospěch daňového subjektu, pak mu vznikne klasický nedoplatek na dani.

Jaký je průměrný plat v Německu

Platy v Německu každým rokem pravidelně stoupají a průměrný měsíční plat je zde momentálně ve výši 106 000 korun, zatímco v České republice je to 35 441 korun měsíčně. Minimální hodinová mzda je aktuálně okolo 9,5 euro na hodinu, tedy okolo 250 korun. V Čechách je minimální mzda 15 200 korun měsíčně.

Kdy je potřeba Freistellung

Požádat o osvobození od srážkové daně je potřeba tehdy, kdy začnete vykonávat v Německu stavební práce. Toto osvobození musí být platné v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.

Co obnáší práce v Německu

Pro práci v Německu nejsou potřeba žádné speciální dokumenty. Díky členství České republiky v Evropské unii stačí pro práci v Německu občanský průkaz, pracovní povolení není nutné. Jedinou povinností je přihlášení německého bydliště na místním obecním úřadu do 14 dnů od příjezdu.

Co zařídit když jdu za práci do Německa

Povolení k pobytu

Pokud se však do Německa stěhujete za prací, musíte do 14 dnů nahlásit své německé bydliště na radnici nebo obecním úřadu. Potvrzení o přihlášení k pobytu (Meldebestätigung) je důležitý doklad, který budete potřebovat k vyřízení dalších náležitostí – založení účtu v bance, paušálu na telefon aj.

Co se vyplatí koupit v Německu

Co se vyplatí koupit v Německu

V Německu výhodněji nakoupíte prací prášky, čokoládu, Haribo a jiné sladkosti, příkrmy a plenky, rybí konzervy, zmrzliny, tělovou kosmetiku a kvalitnější uzeniny nebo sýry.

Kdo je to pendler

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Co je přeshraniční pracovník

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice do/ze sousedního státu.

Kdo vyplácí přeplatek na dani

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní.