Jak fungují elektromagnetické vlny?

Co vysílá elektromagnetické vlny

Pomocí elektromagnetických vln se například přenáší televizní a rozhlasové vysílání, komunikuje mobilními telefony, ovládají například hračky pomocí dálkového ovládání, elektronika (pomocí ovladače), ohřívá strava (mikrovlnná trouba), zjišťuje přítomnost a pohyb předmětů (radary).

Jak rychle se šíří elektromagnetické vlny

Elektromagnetické – například rádiové vlny, mikrovlny, světlo, rentgenové záření aj. Může se šířit nejen v hmotném prostředí, ale i ve vakuu. Rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu (c = 300 000 km/s) je podle Einsteinovy teorie relativity nejvyšší dosažitelnou rychlostí ve vesmíru.

Co jsou to elektromagnetické vlny

Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu.

Jak vznikají elektromagnetické vlny

Elektromagnetické vlnění představuje děj vzájemných přeměn elektrické a magnetické složky pole. Obě složky, elektrická, kterou představuje vektor intenzity elektrického pole E, a magnetická, kterou tvoří vektor magnetické indukce B, jsou neoddělitelně spjaty a vytvářejí jediné elektromagnetické pole.

Co je zdrojem elektromagnetického vlnění

Tak jako mechanický oscilátor je zdrojem mechanického vlnění (např. kmitající struna je zdrojem zvuku, …), je i elektromagnetický oscilátor zdrojem elektromagnetického vlnění.

Co vyzařuje elektromagnetické pole

Patří k nim vše od slunečního záření, přes mikrovlnky a mobilní telefony, holicí strojky, fény, až po vedení vysokého napětí a rozvody elektřiny v domácnostech nebo radiové a televizní vysílače.

Jak se šíří elektromagnetické vlny o dlouhých vlnových délkách

Elektromagnetické vlny se šíří podle Huygensova principu v kulových vlnoplochách. Každý bod vlnoplochy se přitom stává dalším elementárním zdrojem vlnění. Vlnění z jednotlivých elementárních zdrojů se přitom skládá a navzájem ruší ve všech směrech kromě směru šíření.

Jaké jsou základní typy elektromagnetického vlnění a jak se liší

Encyklopedie

Elektromagnetické záření Vlnová délka ve vzduchu Frekvence (Hz)
mikrovlny 1 m – 0,03 mm 3 · 108 – 1013
infračervené záření 0,3 mm – 790 nm 1012 – 3,8 · 1014
světlo 790 nm – 390 nm 3,8 · 1014 – 7,7 · 1014
ultrafialové záření 400 nm – 10 nm 7,7 · 1014 – 3 · 1016

Jak odstínit elektromagnetické pole

Aby se ke spotřebičům elektromagnetické pole nedostalo, musíme je odstínit. Odstínit lze samotný spotřebič. Můžeme ke spotřebiči vést stíněné vedení a tím zabránit naindukování napětí do těchto vodičů. Můžeme ale také odstínit určitou místnost nebo prostor a také můžeme odstínit celou stavbu.

Jak změřit elektromagnetické pole

Chcete-li zjistit intenzitu elektrosmogu, můžete si půjčit nebo pořídit speciální měřicí přístroj, jako například snadno použitelný Electrosmog Analyser Gigahertz ME 3851 A (cca 10 800 Kč) nebo přístroj Messgerät HFW35C či Mietkoffer 35W, případně si můžete objednat nějakou specializovanou firmu, která měření provede.

Jak se chránit před elektrosmogem

Jak tedy můžeme alespoň ve svých domácnostech vytvořit zdravější prostředívypínat ze zásuvky všechny elektrospotřebiče, pokud je právě nepoužíváme a nenechávat je v pohotovostním režimu, protože i tak vytváří elektromagnetické pole.vypínat wi-fi a příjem dat do svého mobilního telefonu, alespoň přes noc.

Jak odstranit elektrosmog

To uděláte tak, že v pokoji vypnete všechnu elektroniku ze zásuvek. Dále si vypněte mobilní telefon, nebo ho nastavte na režim letadlo. Nechejte se místo mobilem budit klasickým budíkem. Tím elektrosmog úplně nezneškodníte, ale slušně ho eliminujete.

Jak odstínit elektromagnetické záření

Aby se ke spotřebičům elektromagnetické pole nedostalo, musíme je odstínit. Odstínit lze samotný spotřebič. Můžeme ke spotřebiči vést stíněné vedení a tím zabránit naindukování napětí do těchto vodičů. Můžeme ale také odstínit určitou místnost nebo prostor a také můžeme odstínit celou stavbu.

Co vyzařuje televize

Modré světlo je takový typ světla, který produkují obrazovky našich telefonů, notebooků, televizí a tabletů. Modré světlo produkují i úsporné žárovky či zářivky. Je specifické tím, že aktivuje sítnici oka 100x více než světlo bílé a silně působí na lidský organismus.

Co ruší magnetické pole

Jakýkoliv materiál, který je přitahován k magnetům dokáže stínit magnetické pole. U silných magnetů se nejčastěji používá ocel, protože je snadno dostupná a dokáže absorbovat velké množství siločar. Pozor, některé druhy nerezavějící oceli nejsou feromagnetické a nedají se použít na stínění.

Proč nemá být televize v ložnici

Kratší a méně kvalitní spánek

Existuje řada studií, které prokázaly, že sledování televize před spaním narušuje spánkové cykly. Co se týče spánku při zapnuté televizi, podle lékařů není tak kvalitní, jako kdybyste spali bez televize, a vaše tělo a mysl si nedokáže dostatečně odpočinout.

Na co působí magnetické pole

Magnetické pole se projevuje silovými účinky. Permanentní magnety se přitahují nebo odpuzují, taktéž vodiče a cívky, kterými protéká elektrický proud, vykazují silové účinky jak navzájem, tak na permanentní magnety nebo železné kovy. Tato síla se mění podle vzdálenosti magnetů.

Kde se nachází magnetické pole čím působí

Magnetické pole je vektorové pole, které se obvykle nachází v blízkosti magnetu, elektrického proudu nebo měnícího se elektrického pole, kde jsou magnetické síly detekovatelné. Magnetické pole a elektrické pole jsou obecně dva vzájemně související pojmy a jsou v zásadě součástí elektromagnetické síly.

Co nepatří do ložnice

V ložnici by se dále nemělo nacházet nic, co symbolizuje dynamiku a pohyb, protože by to kontrastovalo s klidem a pasivitou spícího člověka. Vyhnout bychom se proto měli výrazným barvám, obrazům s motivy dopravních prostředků nebo akváriu s rybičkami, které neustále pendlují sem a tam.

Kde má magnetické pole cívky největší účinky

Magnetické pole je nejen kolem cívky, ale i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický proud. Nejsilnější magnetické pole u cívky, kterou prochází elektrický proud, je uvnitř. Pravidlo pravé ruky: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejich závitech.

Kde se bere magnetismus

Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem pole volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy. Magnetické pole může být také vyvoláno změnami elektrického pole.

Co všechno přitahuje magnet

Magnet přitahuje feromagnetické kovy – železo, nikl, kobalt a slitiny obsahující železo, jako je ocel. Mezi feromagnetické kovy se řadí také další méně známé kovy, například gadolinium. Kromě feromagnetik magnet velice slabě přitahuje i jiné kovy – hořčík, molybden, tantal či platinu.

Proč nesmí být v ložnici zrcadla

Kdysi se věřilo, že zrcadlo v ložnici vysává životodárnou energii spáčů. V noci v něm byl vidět i odraz zesnulých příbuzných, který zvěstoval, že se další člen rodiny brzy rozloučí se životem. Podle feng shui je zrcadlo umístěno naproti posteli nebo nad hlavou spáčů narušuje rytmus spánku.

Proč nemají být květiny v ložnici

Rostliny nemají světlo, nemůže probíhat fotosyntéza, takže vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý. Berou nám čistý vzduch, který sami potřebujeme během spaní. Proto je všeobecně rozšířený názor: nemít v ložnici žádné rostliny.

Jak můžeme zesílit magnetické pole elektromagnetu

Dalšího zvětšení magnetického pole dosáhnete zvětšením proudu či počtu závitů. Takto jsou udělány elektromagnety. Jednoduchý elektromagnet si můžete vyrobit z dlouhého železného šroubu. Fungovat bude skoro každé železné jádro, ale šroub je nejjednoduší.