Jak funguje režim Nerušit?

Co je funkce Nerušit

Telefon můžete ztlumit pomocí režimu Nerušit. Lze tak ztlumit zvuky, vypnout vibrace a blokovat vizuální vyrušení. Můžete si vybrat, co zablokujete a co povolíte.

Co znamená Nerusit na iPhone

Změna nastavení režimu Nerušit

Klepněte na Nerušit. Můžete si vybrat povolená nebo ztišená oznámení od určitých lidí a aplikací, propojit s daným režimem uzamčenou obrazovku nebo plochu, nechat tento režim soustředění zapínat automaticky a přidat filtry soustředění.
ArchivPodobné

Jak funguje soustredeni

Jakmile nastavíte režim soustředění, na stavovém řádku a na zamčené obrazovce se zobrazí ikona a ve Zprávách se automaticky zobrazí váš stav. Když se vám někdo pokusí poslat zprávu, uvidí, že máte vypnutá oznámení, ale přesto vás může v naléhavém případě upozornit.

Jak zrusit Nerusit na iPhonu

Smazání režimu soustředěníPřejděte do Nastavení > Soustředění.Klepněte na volbu Soustředění, posuňte zobrazení na konec obrazovky a pak klepněte na Smazat režim soustředění.

Co znamená Měsíček u zprávy

Zprávy samozřejmě mazat nebudeme, a tak zbývá jen jedna možnost – Skrýt upozornění. Když na tuto možnost kliknete, tak se u určitého kontaktu aktivuje režim nerušit, což můžete určit také pomocí ikony malého měsíčku, která se objeví na levé straně kontaktu.

Proč iPhone nezvoní

Pokud váš iPhone nezvoní, protože je zapnutý tichý režim, můžete jej vypnout Nastavení. Chcete-li to provést, otevřete dřevák ikonu pro přístup k Nastavení a poté vyberte Zvuky a Haptics možnost na obrazovce. Poté přejděte dolů a zobrazte Přepínač zvonění/tichého režimu sekce.

Jak nastavit iPhone na noc

Spusťte Nastavení -> Zobrazení a jas. Klepněte na položku „Volby“ pod přepínačem světlého a tmavého režimu a nastavte podmínky přepínání. Klepněte na položku „Night Shift“ a nastavte rozvrh pro tuto funkci i teplotu barev.

Jak nastavit rezim soustredeni

Konkrétně se jedná o rychlou předvolbu do panelu rychlého nastavení. Automaticky se vám zkratka neobjeví. Musíte si ji manuálně vložit skrze nastavení panelu rychlého spuštění. Po aktivaci se vám v notifikační liště objeví, že byl spuštěn režim soustředění.

Jak vypnout Umlcena oznameni

Smazání oznámení: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení směrem doleva a pak klepněte na Smazat nebo Smazat vše. Umlčení oznámení pro určitou aplikaci: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení doleva, klepněte na Volby a potom na volbu, která umlčí oznámení z příslušné aplikace na hodinu nebo na den.

Co znamená zámek u SMS

Když je v konverzaci aktivní šifrování end-to-end, zobrazí se vám banner s informací „ Chatujte s uživatelem [jméno nebo telefonní číslo kontaktu]“. U tlačítka Odeslat ve zprávách se navíc zobrazí ikona zámku . Ikona zámku se zobrazuje i u časových razítek zpráv chráněných šifrováním end-to-end.

Jak vypnout end to end šifrování

Otevřete Nastavení. Klepněte na Chaty > Zálohování chatů > Koncové šifrování záloh. Klepněte na Vypnout.

Jak ztlumit iPhone

Na iPhonu 7 a novějším přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika. Na starších modelech iPhonu přejděte do Nastavení > Zvuk. Můžete si vybrat, jestli má iPhone vibrovat v režimu zvonění nebo v tichém režimu.

Jak vyčistit sluchátko iPhone

V případě potřeby vyčistěte otvor reproduktoru nebo sluchátka malým měkkým štětečkem. Štěteček musí být čistý a suchý. Přejděte do Nastavení > Zvuky (nebo Nastavení > Zvuky a haptika) a několikrát přetáhněte jezdec Zvonění a výstrahy doleva a doprava.

Jak nastavit Červený filtr

Prvně je nutné aktivovat zkratky zpřístupnění: nastavení – zpřístupnění – zkratka zpřístupnění – filtry barev. 2. Poté zapnout červený filtr: nastavení – zpřístupnění – displej a velikost textu – filtry barev – barevné tónování (a oba posuvníky maximálně doprava)

Jak nastavit červený filtr na iPhone

Zapnutí filtrů barev

Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Zpřístupnění > Displej a velikost textu > Filtry barev.

Jak umlčet oznameni

Smazání oznámení: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení směrem doleva a pak klepněte na Smazat nebo Smazat vše. Umlčení oznámení pro určitou aplikaci: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení doleva, klepněte na Volby a potom na volbu, která umlčí oznámení z příslušné aplikace na hodinu nebo na den.

Jak zapnout Vyvojovy rezim

Jak v Androidu povolit režim pro vývojářePřejděte do Nastavení > Systém > O telefonu.Přejděte dolů, dokud nenajdete Číslo sestavení.Klikejte na možnost Číslo sestavení dokud neuvidíte zprávu, která říká Nyní jste vývojář!Když se zobrazí zpráva, že jste vývojář, znamená to, že jste úspěšně zapnuli režim pro vývojáře.

Co je styl banneru

Banner je nejčastěji používaným formátem internetové reklamy. Jedná se o tzv. reklamní proužek, tedy obdelník nebo čtverec, který je naplněný grafikou, reklamním textem či interaktivními prvky.

Jak zjistit historii oznámení

Možnost 1: V aplikaci Nastavení

Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení. Nastavení aplikace. V sekci Nejnovější najdete aplikace, které vám nedávno odeslaly oznámení.

Co je to end-to-end

Díky šifrování end-to-end nemůže zprávy, které si se svým protějškem vyměňujete, při přenosech mezi vašimi telefony číst nikdo jiný (ani Google, ani žádná třetí strana).

Jak skrýt SMS v mobilu

Pojď aplikace Zprávy Od Google je integrován do zařízení Android a má možnost skrýt SMS. Poskytuje vám také Aplikace Zprávy Společnost Google poskytuje možnost archivovat textové zprávy. Jakmile archivujete textové zprávy, již se nebudou zobrazovat ve vaší primární doručené SMS.

Jak funguje šifrovaný telefon

Šifrovaný telefon využívá průkopnické techniky ochrany proti odposlechu, jako jsou např. autorizace pomocí speciální karty smart card a šifrovací techniky, které nelze prolomit. Pro navázání šifrovaného spojení je nezbytné použít dva kompatibilní telefony, které pracují se stejným systémem šifrování dat.

Co je systémová haptika iPhone

V případě telefonů jde zpravidla o vibrace, které mohou signalizovat příchozí hovor, novou notifikaci nebo různé akce při ovládání telefonu. Telefon zavibruje, pokud například přejdete do nějaké speciální nabídky, zvýšíte hlasitost sluchátek nad bezpečnou úroveň nebo třeba stisknete tlačítko na virtuální klávesnici.

Jak zesílit zvuk v telefonu

Zvýšení nebo snížení hlasitostiStiskněte tlačítko hlasitosti.Vpravo klepněte na nabídku . Pokud možnost Nastavení nevidíte, řiďte se postupem pro starší zařízení Android.Přetáhněte úrovně hlasitosti na požadovanou hodnotu. Hlasitost médií: Hudba, videa, hry a ostatní mediální obsah.

Jak správně čistit sluchátka

Profesionální čištěníNamotáme vatu na špejli a namočíme jí do isopropyl alkoholu.Sluchátka otočíme tak, aby byla mřížkou nakloněná směrem dolů, tekutina nesmí zatéci dovnitř.Po zkončení čištění vatou sluchátka a mřížku otřeme lehce vlhkým hadrem (nepelíchavým).Důkladně vysušíme například pomocí kuchyňského ubrousku.