Jaké je nejdelší české slovo?

Jaké je nejdelší anglické slovo

Nejdelší české slovo (nejneobhospodařovávatelnějšími) má 30 písmen, nejdelší anglické slovo (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) jich má ještě o patnáct více. Nejmenší slovní zásobu má jazyk Taki Taki, a to 340 slov.
Archiv

Jaké je nejdelší české slovo tvořené pouze souhláskami

Nejdelší česká věta složená jen ze souhlásek jich obsahuje rovných dvaapadesát a bude zapsána do České knihy rekordů a kuriozit. Autorem rekordní věty je Milan Hanák z Prahy. "Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč," tak to je nyní nejdelší věta složená jen ze souhlásek.
Archiv

Na které písmeno začíná nejvíce slov

Naproti tomu písmena „j“, „q“, „x“, a „z“ jsou na stupnici podle frekvence zcela na dně, přičemž „z“ bylo použito jen v 0,074 procenta případů. Pokud jde o první písmena v textech, největší počet slov začíná na „t“, po němž následují „o“ a „i“.

Jaké je nejdelší německé slovo

Všechny uvedené rekordně dlouhé složeniny, nazývané Němci láskyplně „tasemnicová slova“, se ale nedostaly do slovníků, protože sem se výrazy zařazují na základě frekvence svého užívání. Rekordmanem ve slovníku Duden tak zůstává s 36 písmeny Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung čili povinné ručení u motorových vozidel.

Jak se jmenuje nejdelší slovo na světě

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Llanfairpwllgwyngyll
Nadmořská výška 38 m n. m.
Stát Spojené království
Země Wales
Hrabství Gwynedd

Jaká je nejdelší věta na světě

Pro připomenutí jeho rekordní věta měla 52 písmen a zněla: „Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč." „Další a další autoři denně posílali do sídla redakce České knihy rekordů e-maily, dopisy, textové zprávy, a dokonce i notářsky ověřené záznamy svých ‚souhláskových vět'.

Co je to souhlásky

Souhláska je taková hláska, u níž je charakteristický šum. Ten je zapříčiněn specifickým stavením nebo pohybem mluvidel. Souhlásky se dělí na tvrdé – h, ch, k, r, d, t, n, měkké – ž, š, c, č, ř, j, ď, ť, ň a obojetné – b, f, l, m, p, s, v, z.

Jaké slovo má 26 písmen

1: Mezinárodní abeceda má 26 písmen.

Jak vypadá nejdelší slovo na světě

Nejdelší anglické slovo v Oxfordském slovníku je pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Obsahuje 45 písmen a označuje nemoc plic způsobenou vdechováním popela a písečného prachu. V češtině se obecně za nejdelší slovo považuje "nejneobhospodařovávatelnějšími".

Co je tvrdé Y

Y je 25. písmeno latinské abecedy. Jeho název v češtině je ypsilon nebo tvrdé y. Ve slovech českého původu vyznačuje tvrdou výslovnost předcházejících souhlásek d, t nebo n.

Co je e

Ě je písmeno české, hornolužické a dolnolužické abecedy. Graficky je modifikací písmena E (E s háčkem). Zastarale se používalo např. i sě nebo řě, např.

Co to je hláška

Hláska je základní jednotka (segment) zvukové stránky řeči, kterou se zabývá fonetika a fonologie. Při tvoření (artikulaci) hlásek vychází z plic vzduchový proud do hlasových orgánů (mluvidla), v nichž se vytváří lidský hlas.

Co je to slovo

Slovo je nositelem informace s určitým obsahem, vnímané ve formě zvuku (mluvený projev), vizuálně v případě písma (též tisku) i hmatově (tzv. Braillovo písmo) a to ve významu věcném neboli lexikálním, uváděném ve slovníku a/nebo mluvnickém (gramatickém) v případě spojení s dalšími slovy.

Jaké i se píše po c

Písmeno c je v češtině chápáno jako „měkké“. Jinými slovy platí, že po c se v domácích slovech píše měkké i (např. cit, církev).

Jaká je souhláska g

Pravé a jedinečné souhlásky, znělost

Vlastnost Samohláska Souhláska
pravá znělá
vokálnost (F1, F2 …) +
konsonantnost (šum) +
Zástupci v češtině a, e, i, o, u á, é, í, ó, ú b, d, g, v, z ž, h, ř, ʒ, ǯ

Jak se čte ë

Hlásky /a, e, i, o, u/ se vyslovují jako v češtině. Hláska /y/ se vyslovuje jako temné německé /ü/. Hláska /ë/, nese-li přízvuk, se vyslovuje jako středový střední vokál /ə/. Nenese-li přízvuk, ztrácí se a pouze prodlužuje předcházející slabiku: shumë [šúm] .

Jak vzniklo u

uo > ů. Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, tedy původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo]. Po dokončení změny [uo] > [ú] pak písmeno ů začalo označovat hlásku [ú] pocházející z této zaniklé dvojhlásky.

Co je to Dvouhlaska

Dvojhlásky jsou obvykle tvořeny jedním vokálem (samohláskou) a jedním polovokálem (polosamohláskou – vyznačuje se nižší mírou sonority než samohláska), přičemž polovokál může být buď na první (např. slovenské /ô/ [u̯o]), nebo na druhé pozici (např. české /ou/ [oʊ̯]).

Co je to samohláska a souhláska

Samohlásky A, Á, E, É, Ě, I, Í, O, Ó, U, Ú, Ů, Y, Ý označujeme jedním kolečkem o. Dvojhlásky au, ou a eu také označujeme jedním kolečkem. Souhlásky: Souhlásky označujeme jedním křížkem x.

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Jak se píše česky narod

Cvičení S velkým písmenem píšeme: názvy rodů: Habsburkové, Stuartovci, rodina Makovských, Drahošovi, Lucemburkové, Slavníkovci. příslušníci národnosti: Němec, Čech, Australanka, Britové, Peruánec, Francouzka.

Jak se píše česky

Pražan, Brňan, Francouz, Moravan, Slovan, Eskymák. Přídavná jména od těchto názvů odvozená se píší vždy s malým písmenem – rakouský, ostravský, český.

Kdy je R znělé

Hláska ř V pozici mezi samohláskami nebo znělými souhláskami a rovněž na začátku slova před samohláskou zůstává ř vždy znělé (koření [kořeňí], hřbitov [hřbitof], dřevo [dřevo], ředitel [řeďitel]), přičemž na začátku slova způsobuje pravidelnou spodobu znělosti (např. k řízku [g řísku], tulák řekl [tulág řekl]).

Jak číst ö

Znak je složen z písmene O a přehlásky (umlaut) a vyslovuje se buď jako polozavřená přední zaokrouhlená samohláska [ø] nebo jako polootevřená přední zaokrouhlená samohláska [œ].