Jaká je nejmenší planeta Sluneční soustavy?

Jaká je 2 nejmenší planeta sluneční soustavy

Mars – Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru. Jupiter – Planeta Jupiter je největší planetou sluneční soustavy.
ArchivPodobné

Která z planet sluneční soustavy je nejmenší

Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, která dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan. Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci a jeden oběh kolem Slunce trvá pouze 87,969 dne.

Jaká je druhá největší planeta sluneční soustavy

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Která je největší planeta sluneční soustavy

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Má hmotnost přibližně jedné tisíciny Slunce, což je přibližně 2,5× více než všechny ostatní planety (a další menší tělesa) v soustavě dohromady, proto je sluneční soustava někdy popisována jako dvojsystém Slunce a Jupitera.

Jaké jsou planety naší sluneční soustavy

Planetami jsou Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V poslední době se název planeta vžil i pro exoplanety obíhající kolem jiných hvězd, než je naše Slunce.

Co je to Pluto

, je největší a po Eris druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy. Zároveň se jedná o deváté největší a desáté nejhmotnější známé těleso, které obíhá přímo okolo Slunce. Roku 1930 ho objevil americký astronom Clyde Tombaugh.

Která planeta sluneční soustavy je nejchladnější

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Který známý měsíc sluneční soustavy má nejhustší atmosféru

Titan je jediný měsíc ve sluneční soustavě, jenž má takto hustou atmosféru. Díky nižší gravitaci Titanu dosahuje atmosféra do mnohem větší výšky nad povrch než je tomu u Země. Jeho atmosféra je mimo pozemské také jediná v soustavě, jejíž hlavní složkou je plynný molekulární dusík.

Co nepatří do sluneční soustavy

PRAHA – Vědci na shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze rozhodli, že Pluto od nynějška nepatří mezi planety sluneční soustavy. Ta má tedy už jen osm planet: Merkur, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Která planeta má nejmenší dobu otočení kolem osy

Doba oběhu je 88 dní a Merkur je tak „nejrychlejší“ planetou sluneční soustavy s průměrnou rychlostí oběhu 48 km/s. Kolem vlastní osy se Merkur otočí jednou za 59 pozemských dní.

Jak se jmenuje nejvyšší hora sluneční soustavy

Cílem naší cesty je zdolání nejvyšší hory sluneční soustavy – Olympus Mons (21 287 m). Je přibližně třikrát vyšší, než nejvýše položená hora na Zemi Mount Everest a dvakrát vyšší než nejvyšší sopka Země Mauna Kea.

Jak dlouho trvá jeden rok na Plutu

Pluto bylo vyškrtnuto

Tato (dnes již jen) trpasličí planeta byla objevena v roce 1930 a ze seznamu planet byla vyškrtnuta v roce 2006. Jeden rok na Plutu trvá 248 pozemských let, takže Pluto se svým „titulem“ planeta nestihlo ani jeden oběh kolem Slunce.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Co je nejteplejší planeta sluneční soustavy

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Jak dlouho trvá cesta na Uran

A podobně jako Merkur se i tato žhnoucí planeta kolem své osy otáčí velmi pomalu, takže během 82 let by tam člověk prožil pouhých 76 dní. A příští narozeniny by oslavil 23. ledna 2021.

Jaký je největší Měsíc ve Sluneční soustavě

Ganymedes (též Ganymed nebo z angl. Ganymede) je největší Jupiterův měsíc a současně i největší měsíc ve Sluneční soustavě (těsně před Titanem). Společně s Io, Europou a Callisto se řadí mezi Galileovy měsíce. Je větší než planeta Merkur, ale má přibližně jen polovičku její hmotnosti.

Co se stalo s Plutem

Z planety pouhým trpaslíkem

Ze seznamu planet ve sluneční soustavě astronomové Pluto vyřadili 24. srpna 2006. Změnu schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se konalo v Kongresovém centru v Praze.

Která planeta sluneční soustavy má delší Synodickou periodu rotace než je její oběžná doba kolem Slunce

Venuše (planeta)

Venuše
Afel 108 941 849 km 0,728 231 28 au
Perioda (oběžná doba) 224,700 96 d (0,615 197 7 a)
Synodická perioda 583,92 d
Orbitální rychlost

Jaká je nejvyšší hora v Evropě

Milovníci náročných výzev, zbystřete! Máme tu pro vás článek o bílé hoře Mont Blanc a možných výstupech na ni. Vypíná se do výše 4809 m n. m. v Montblanském masívu na francouzsko-italském pomezí, a je tedy nejen nejvyšší horou Alp, ale i celé Evropy.

Na jakém tělese Sluneční soustavy můžeme nalézt Olympus Mons

Olympus Mons (latinsky Hora Olymp) je nejvyšší známá hora sluneční soustavy, která se nachází na povrchu Marsu v severozápadní části oblasti Tharsis. Jedná se o klasickou štítovou sopku, která má na vrcholku několikanásobnou kalderu.

Jak dlouho se letí na Uran

Od Slunce až na kraj světa

Na Jupiter bychom dorazili až dva roky po startu ze Slunce. Za další 2 roky by přišel Saturn a o 4 roky později Uran. A pokud bychom chtěli vidět Neptun, trvalo by to celkem déle než 13 let. K Plutu vzdálenému téměř 6,5 miliardy kilometrů bychom od Slunce letěli 18 let.

Jak dlouho trvá rok na Uran

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Kdo našel uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Které planety sousedi se Zemi

Nejbližší sousedé ZeměMerkur.Venuše.Mars.a Měsíc (náš měsíc, s velkým „M“)

Jak dlouho trvá rok na uranu

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost