Jaký je rozdíl mezi půdní a podzemní vodou?

Co je to půdní voda

Veškerá voda obsažená v půdě bez ohledu na skupenství, která obvykle nevytváří souviskou hladinu.

Co to je podzemní voda

Podzemní vody jsou vody, které se přirozeně vyskytují pod zemským povrchem v pásmu nasycení (saturace) v přímém styku s horninami. Jedná se o cenný přírodní zdroj, který by měl být chráněn před znečištěním a udržitelně využíván.

Na jaké dva druhy dělíme podpovrchovou vodu

S ohledem na zaplnění těchto prostor můžeme rozlišit dva základní druhy podpovrchové vody (obr. 11.1). Pásmo blízké zemskému povrchu není zaplněno souvislou hladinou vody, označuje se jako zóna aerace (provzdušnění) a voda v ní přítomná se popisuje jako půdní vláha.
ArchivPodobné

Jak vznikají podzemní vody

Voda obsažená v zemské kůře se dělí na vodu vádózní, která vzniká z vodních srážek prosáknutím z povrchu či kondenzací vodních par z ovzduší, a juvenilní, což je voda uvolněná tuhnutím magmatu. Podzemní voda je voda pod zemským povrchem, v nasycené zóně, kde vyplňuje všechny dutiny.

Jak zjistit hladinu podzemní vody

Hladinu podzemní vody dokáže určit hydrogeolog, který na daném pozemku provede hydrogeologický průzkum. Ten sestává z analýzy terénu a okolních vodních toků. Občas hydrogeolog přizve ke spolupráci také proutkaře, byť to není oficiálně uznaná metoda.

Kde je podzemní voda

Půdní voda se nachází v půdě v pásmu provzdušnění (aerace) – tedy v pásmu, v němž se spolu s vodou vyskytuje i vzduch. Podzemní voda je pak naopak v pásmu nasycení (saturace) v němž jsou všechny dutiny a póry zaplněny vodou. Tyto dvě pásma pak odděluje tzv. hladina podzemní vody (zkráceně HPV).

Jak se zbavit podzemní vody

V případech, kdy se na pozemku vyskytuje vyšší hladina spodní vody pouze dočasně, může být řešením například umístění revizní šachty do rohu výkopu. Po přívalovém dešti je pak pomocí této šachty možné kontrolovat, zda se v okolí nádrže drží voda či nikoli.

Kde jsou v ČR hlavní zásoby podzemní vody

Největší zdroje jsou na Děčínsku, Českolipsku, Úštěcku a v oblasti východně od Litoměřic a severně od Mělníka. Zajímavé, i když menší, jsou podzemní zásoby vody v okolí Vysokého Mýta,Litomyšle a Svitav či na Třeboňsku a u Police nad Metují na Náchodsku.

Kde se bere spodní voda

Půdní voda se nachází v půdě v pásmu provzdušnění (aerace) – tedy v pásmu, v němž se spolu s vodou vyskytuje i vzduch. Podzemní voda je pak naopak v pásmu nasycení (saturace) v němž jsou všechny dutiny a póry zaplněny vodou. Tyto dvě pásma pak odděluje tzv. hladina podzemní vody (zkráceně HPV).

Co to je minerální voda

Minerální voda, zkráceně minerálka, je běžné označení pro pitnou vodu z minerálního pramene, která má zvýšený přirozený obsah minerálů. Termín „minerální voda“ je obecně chápán podle historických zvyklostí v konkrétních regionech.

Jak zjistit hloubku podzemní vody

Hladinu podzemní vody dokáže určit hydrogeolog, který na daném pozemku provede hydrogeologický průzkum. Ten sestává z analýzy terénu a okolních vodních toků. Občas hydrogeolog přizve ke spolupráci také proutkaře, byť to není oficiálně uznaná metoda.

Jak zastavit spodní vodu

Většinou lze vzniklou situaci vyřešit volbou vhodného bazénového modelu, vyvýšením bazénu i filtrační šachty nad úroveň hladiny spodní vody a důkladným odvodněním základové desky i jejího bezprostředního okolí.

Kde je nejvice vody v ČR

Největší zdroje jsou na Děčínsku, Českolipsku, Úštěcku a v oblasti východně od Litoměřic a severně od Mělníka. Zajímavé, i když menší, jsou podzemní zásoby vody v okolí Vysokého Mýta,Litomyšle a Svitav či na Třeboňsku a u Police nad Metují na Náchodsku.

Co to je pramen

Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě.

Jak často pít minerální vodu

Minerálka je dobrá – ale nepijte ji pořád

Minerálku tedy klidně pijte dál, ale nepijte jen ji. Zachovejte poměr alespoň 50:50, ideálně ale minerálku zahrňte jen jako třetinu denního pitného režimu. U tohoto jinak zdravého nápoje dvakrát platí: Všeho s mírou. Zajímejte se také, jaký je obsah minerálních látek.

Kdy je voda minerální

Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší …

Kdo najde vodu na pozemku

Hydrogeolog vs.

Při hledání místa pro studnu využívá teoretické znalosti, zkušenosti, ale také informace z návštěvy na pozemku. Za svou práci nese odpovědnost. Proutkař pomocí virgule hledá pod zemí geologické poruchy, pukliny, které bývají vyplněny vodou. Jeho služby často využívají hydrogeologové.

Jak se zbavit spodní vody v domě

K vysušování je nejlepší použít vysoušeče, které se osvědčí zejména v zimě, kdy hrozí, že voda ve zdi zamrzne a poškodí ji. Problémy při povodních a odstraňování jejich následků však mohou mít i ti, kteří již při stavbě domu mysleli na povodně a základy, resp. sklepy stavěli z voděodolného betonu.

Kde je nejdražší voda

V roce 2022 platí nejvyšší poplatek za vodoměr obyvatelé Karlových Varů, Jáchymova, Chodova či Božího Daru, a to 2 028 Kč ročně bez DPH. Kupodivu to ale neznamená, že mají drahou vodu. V těchto městech je totiž vysoký roční poplatek kompenzován nižším vodným a stočným za každý spotřebovaný kubík vody.

Jak fungují prameny

Prameny jsou místem přirozeného vývěru podzemní vody na zemský povrch. Jejich výskyt je ovlivněn zejména hydrogeologickými poměry. Ty vypovídají o uložení propustných a nepropustných vrstev hornin i o vlastnostech horninového prostředí, které charakterizují infiltrační procesy a pohyb podzemní vody.

Jak se dostane voda do hor

Hory jsou pramennou oblastí vodních toků. Horské regiony se vyznačují vyššími srážkovými úhrny a menším výparem. Zároveň nejsou tolik ovlivněny činností člověka – na rozdíl od intenzivněji hospodářsky využívaných nížin, kde řada přirozených pramenů a pramenišť zanikla.

Proč pít minerální vodu

Minerální voda je perfektní směs minerálů, jako je hořčík, sodík, vápník a draslík. Tím se velmi liší od převařené vody a vody z vodovodu – minerální voda zlepšuje celkový zdravotní stav, zlepšuje stav pokožky, zejména při pravidelné konzumaci.

Co je nejzdravější na pití

Nejzdravějším nápojem je čistá voda, která by měla být základním pilířem denního pitného režimu. Uvedl to Tomáš Ulč, nutriční terapeut z EUC Kliniky Plzeň. „Pokud je voda jediným zdrojem tekutin, měla by obsahovat střední obsah minerálních látek, který se pohybuje mezi 200 až 400 mg v litru vody.

Co léčí minerální vody

Léčivé i stolní minerální vody mají v prevenci i léčbě nemocí močových cest nezastupitelné místo. Pitím léčivých minerálních vod dochází ke zvýšení diurézy, což působí zvýšené vylučování celkového množství vylučovaných látek včetně močových krystalů, drobných kaménků, bakterií, epitelií, hlenu apod.

V jaké hloubce je voda

Nejkvalitnější vodu najdeme v hloubkách do 10 až 15 metrů. Čím hlubší vrty jsou, tím víc je voda takzvaně bakteriálně čistá, je však znečištěna chemickými látkami a zase naopak. Hloubka, ze které vodu získáváme, je tedy dvousečnou zbraní. Co je podzemní voda a kde ji najdeme