Jaké jsou pojišťovny v ČR?

Jaké jsou pojišťovny v ČR

Seznam českých zdravotních pojišťovenČeská průmyslová zdravotní pojišťovna.Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíRBP, zdravotní pojišťovna.Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky.Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Jaké zdravotní pojišťovny působí v ČR

Zdravotní pojišťovny

kód název
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 41197518
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 47114975
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 47672234
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 47114321

ArchivPodobné

S kým se spojila Česká pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (2019)

Kdo je vlastníkem České pojišťovny

Ve stejném roce PPF získala i 10% podíl od Komerční banky za 1,279 miliardy Kč. V roce 2005 PPF rozhodla jako vlastník více než 90% vlastník o provedení squeeze-outu (vytěsnění minoritních akcionářů) za 21 288 Kč za akcii a stala se tak jediným vlastníkem České pojišťovny.

Jaká je nejlepší zdravotní pojišťovna

I letos se ZP MV ČR stala finančně nejzdravější zdravotní pojišťovnou a obhájila tak prvenství z loňského roku. Nově získala titul Zdravotní pojišťovna roku 2021 z pohledu největších zaměstnavatelů. Vyplývá to z výsledků celostátního průzkumu neziskové organizace Health Care Institute (HCI).

Jak napsat zdravotní pojistovnu

V dopisu stačí uvést, že žádáte o písemné sdělení údajů o zdravotní péči, která za vás byla uhrazena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, dále své jméno, příjmení, číslo pojištěnce (RČ) a adresu trvalého bydliště.

Kdo koupil AXA

Během ledna 2021 proběhl rebranding všech administrativních a obchodních míst AXA na UNIQA. Společnosti podnikající v penzích a investicích byly přejmenovány na UNIQA penzijní společnosti a UNIQA investiční společnost.

Kdo vlastní Allianz

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna, a.s.
Zaměstnanci 751 (2020)
Mateřská společnost Allianz
Majitel Allianz Holding eins (100 %)
Identifikátory

Kdo pojišťuje pojišťovny

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje, tj. na základě smlouvy o pojištění (pojistné smlouvy) s pojišťujícím subjektem (pojistníkem) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu (pojištěnce), tj.

Jak vybrat pojišťovnu

Pokud se rozhodujete uzavřít novou pojistnou smlouvu a nejste si ještě jisti konkrétní pojišťovnou, je vhodné si nabídky jednotlivých pojišťoven detailně prozkoumat a snažit se objektivně zvážit veškeré jejich pro a proti. V první řadě byste měli přihlížet k aspektu, co všechno je prostřednictvím pojistky pojištěno.

Na co přispívá VZP v roce 2023

V roce 2023 tak může u VZP žádat o příspěvek na dentální hygienu či na rehabilitační aktivity jako je sauna, masáž apod. ten, kdo navštívil v posledních letech svého praktického lékaře v rámci preventivní prohlídky, resp. navštívil jeden ze čtyř screeningových programů (podrobněji podmínky viz níže).

Kdy je možné přejít k jiné zdravotní pojišťovně

Změnu zdravotní pojišťovny je možné učinit jedenkrát za rok. Slouží k tomu dva registrační termíny, kdy jeden trvá po dobu prvních tří měsíců v kalendářním roce a druhý je v době od začátku července do konce září. Když tedy přestoupíte do 31. března, stanete se klientem nové pojišťovny od července téhož roku.

Kdo vlastní pojišťovnu UNIQA

Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG (Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko). Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni.

Kdo vlastní pojišťovnu Uniqa

Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG (Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko). Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni.

Kdo je Direct pojišťovna

Direct pojišťovna, a.s. je neživotní pojišťovna. Nabízí pojištění vozidel, pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění a pojištění podnikatelů. Je také členem České asociace pojišťoven.

Která pojišťovna je nejlepší

I letos se ZP MV ČR stala finančně nejzdravější zdravotní pojišťovnou a obhájila tak prvenství z loňského roku. Nově získala titul Zdravotní pojišťovna roku 2021 z pohledu největších zaměstnavatelů. Vyplývá to z výsledků celostátního průzkumu neziskové organizace Health Care Institute (HCI).

Na co mám nárok u VZP

Nabízíme příspěvky na onkologickou prohlídku, vyšetření kožních znamének, vyšetření prsou, odvykání kouření, dentální hygienu a rehabilitační aktivity. Nezapomínejte na prohlídky u lékaře, a to i v případě, kdy se cítíte zdraví.

Jak Prestoupit k jine pojišťovně

Změnu zdravotní pojišťovny je možné učinit jedenkrát za rok. Slouží k tomu dva registrační termíny, kdy jeden trvá po dobu prvních tří měsíců v kalendářním roce a druhý je v době od začátku července do konce září. Když tedy přestoupíte do 31. března, stanete se klientem nové pojišťovny od července téhož roku.

Kdy můžu zmenit pojišťovnu 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za 12 měsíců, a to k 1. dni kalendářního pololetí. Musíte pak vrátit původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce, a to do osmi dnů po datu změny. Průkaz VZP vám bude včas doručen na adresu, kterou uvedete v přihlášce, a jím se budete prokazovat od data změny, tj.

Kdo vlastní Kooperativa

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Vlastní kapitál 17 mld. Kč (2021) 19,8 mld. Kč (2020)
Zaměstnanci 4075
Mateřská společnost Vienna Insurance Group
Majitelé Vienna Insurance Group (95,8 %) Česká spořitelna (1,6 %) Svaz českých a moravských výrobních družstev (1,1 %)

Kdo koupil pojišťovnu AXA

Z českého trhu mizí značka AXA

Do konce roku 2021 se celý proces dokončí – sjednotí se produktové a servisní nabídky a formálně ukončí působení pojišťovny AXA na českém, slovenském a polském trhu. S povolením ČNB a provedenou transakcí za zhruba milion eur dokončila sloučení UNIQA v Česku, na Slovensku a Polsku.

Co hradí VZP v roce 2023

Program Maminka a Novorozenec

Typ příspěvku Výše příspěvku v roce 2023
Děti Dospělí
Černý kašel (tetanus, záškrt) 500 Kč
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
Pohybové aktivity 500 Kč (do 1 roku) 500 Kč (od 18 do 65 let), nákup permanentky za min. 1500 Kč

Co musím hlásit zdravotní pojišťovně

oznámit do 8 dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem. oznámit do 8 dnů změnu související s platbou státu za zaměstnance. odvádět pojistné za své zaměstnance a vést průkaznou evidenci o platbách pojistného. zasílat měsíční přehledy plateb pojistného.

Co si musím platit Když nepracuji

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno, přičemž všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě své pohledávky hlídají a případně vymáhají i exekučně.

Kdy se Odhlasit z pojišťovny

Pokud pojištěnec ví, že se bude dlouhodobě zdržovat v cizině (déle než 6 měsíců) může se na toto období odhlásit z pojištění. Nejde o povinnost, ale o možnost. Oznámení o odhlášení musí na své zdravotní pojištovně učinit písemně a předem. Zároveň je nutné odevzdat průkaz pojištěnce.