Jak říkat Alexandrovi?

Jak se říká Alexovi

Domácké podoby. Současné české domácí zdrobněliny jsou Alíček, Alek, Aly, Ali, Al, Alexík, Alík, Lex, Lexy, Lexík, Lexa.

Proč se říká Alexandrovi Saša

ALEXANDR(A) = SAŠA

U zdrobnělin ženských jmen se v ruštině většinou na konec přidává -ša. Ze jména Aleksandra tedy vznikla Aleksaša a potom zůstala jen Saša. Určitě znáte další ruská jména, která končí na -ša (Nataša, Marfuša, Máša, Kaťuša atp.).
Archiv

Jak se říká Alexandre

Domácí podoby: Alexa, Alex, Saša, Sašenka, Lex, Axi, Axinka, Sandra.
Archiv

Co znamená jméno Alexandr

Mužské křestní jméno Alexandr nebo jeho varianta Alexander má řecký původ. Pochází z řeckého slova Alexandros, který se dá přeložit jako "obránce mužů" ("alexó" v řečtině znamená "bráním", "anér" je pak druhým pádem slova "andros" – muž). V češtině je jméno známé také jako Saša.

Kdy má svátek Alex

Alex slaví svátek dne 03.05.

Významově i charakteristikou jsou shodné – více informací najdete pod jménem Alexej. První složkou jména je alexó "bráním" a druhou 2. pád od andros "muž". Jméno tedy znamená "obránce mužů".

Co znamená jméno Saša

Alexandra (řecky Αλεξάνδρα) je ženské křestní jméno řeckého původu. Jedná se o ženskou obdobu jména Alexandr (Obránce mužů). Osamostatnělou podobou je Alexa, Alexia a Sandra. Domáckou podobou jména je Saša či Alex.

Kdy má svátek Saša

Alexandr (nebo také Alexander) je mužské jméno pocházející z řeckého Alexandros – „ochránce mužů“. Původním nositelem tohoto jména byl Alexandr Veliký. Podle českého občanského kalendáře má svátek 27. února.

Jak se říká Honza

Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj. Jméno se užívá i v polštině, švédštině nebo ve slovenštině – jako Ján.

Z jaké země pochází jméno Alex

Alexandr (nebo také Alexander) je mužské jméno pocházející z řeckého Alexandros – „ochránce mužů“.

Odkud pochází jméno Josef

Josef je prastarým biblickým jménem, jehož původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů izraelského národa, syn Jákoba. Jméno se z hebrejštiny překládá jako "Bůh ti dá (dítě)", "Bůh ti dá následovatele", "Bůh ti přidá".

Kdy má svátek Alexej

Alex slaví svátek dne 03.05.

Alex je zkrácenou verzí mužského křestního jména Alexej.

Kdo má svátek 35

den roku podle gregoriánského kalendáře (124. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 242 dní. Svátek má Alexej.

Kdy má svátek Sofia

U žen a dívek jménem Žofie či Sofie můžeme očekávat moudrost: právě takový význam totiž má řecké slovo sofia. Žofie a Sofie mají svátek 15.

Co znamená jméno Tereza

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Kdo má 19 prosince svátek

Svátek Ester – 19.12.

Jak se jmenuje Pepa

Josef

Druh jména: mužské
Domácí podoba: Pepa, Pepek, Pepík, Pepča, Pepánek, Joska, Józa, Jozífek, Jožin, Jožo
Původ jména: hebrejský (biblické jméno)
Význam jména: on (Bůh) přidá, rozhojní
Používání jména: velmi oblíbené

Jak se říká Jakubovi

Domáckými podobami jména jsou Jakoubek, Jakubek, také Jakeš, Kuba, Kubík, Kubíček, Kubeš aj. Jméno Jakub existuje i ve slovenštině nebo polštině. Anglická verze jména je James nebo Jim, německá Jakob a francouzská Jacques (Žak).

Jak se říká Alesovi

Variantami jména užívanými po domácku jsou například Ála, Ája, Ali či Alík, zdrobněle pak i Alešek. Jméno Aleš užívá nejenom čeština, ale i slovenština.

Jaké je nejčastější jméno v České republice

Nejoblíbenějšími jmény i tentokrát zůstávají Tereza a Jan. Každá 11. holčička se tedy jmenuje Tereza a každý 12. chlapeček Jan!

Co znamená jméno Max

Maxim, resp. Max je jméno latinského původu. Vykládá se jako velkého vzrůstu, největší. Jméno vzniklo z latinského slova maximus.

Co znamená jméno Tomáš

Tomáš je mužské křestní jméno. Jeho základem je aramejské תום Tóm, respektive se členem תומא Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená „dvojče“. Toto označení dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše („nevěřící Tomáš“).

Kdo má svátek 1 1

Kalendář jmenin a (státních) svátků

měsíc datum svátek (jmeniny)
Leden 1. 1. Mečislav
2. 1. Karina
3. 1. Radmila
4. 1. Diana

Co je za svátek 104

Do konce roku zbývá 265 dní. Svátek má Darja.

Co znamená jméno Anna

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".

Co znamená jméno Laura

Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako "vavřín", přeneseně také jako "vítěz" či "vítězka". Slovo "laurus" totiž v latině znamená "vavřín" a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium.