Jaké lepidlo na komín?

Jak natáhnout komín do lepidla

Já jsem opravoval zvětralý komín nad střechou tak, že jsem vyšpáral volnější maltu mezi cihlami, kolem komínu jsem sešrouboval bednění z desek, na každé straně větší o cca 3 cm a vzniklou mezeru vylil řidší zdící maltou. Nechal 2 dny uzrát, odšrouboval bednění, očistil, zafilcoval a bylo hotovo.
Archiv

Jak opravit starý komín

Základním způsobem opravy komína, případně přestavby pro jiné topné zařízení, je vložkování. Komín přitom není třeba ani částečně bourat: technologie umožňují spouštět vložky shora. Bourá se jen část v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína a u paty komínového tělesa.

Jak vymetat komín

Sluníčkem. Vedle štětky lze při vymetání komína ze střechy použít komínový strojek zvaný sluníčko. Respektive při práci si nejdříve vezmeme strojek a poté štěku. Provedení strojku bývá různé, princip je však jeden: Na lanku nebo na řetízku spouštíme komínem závaží s pružinami, které narušují usazeniny.

Čím spárovat komín

Pro vyspárování komínu použijte výrobek VODOTĚS – je nestékavý a vodotěsný, tzn. už se vám nebude nikdy drolit, protože se do něj voda nedostane a nemůže nic odmrzat. Stejný výrobek můžete použít i pro spárování šalovaček. Pokud byste potřeboval menší zrnitost (podle velikosti spár), tak můžete zvolit SPRAVBETON TH.

Čím natřít komín

Dobrý den, vhodná je silikonová fasádní barva Barlet silikon. Je odolná vlivům počasí, lze namíchat do mnoha odstínů.

Jaká omítka na komín

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.

Čím obložit komín

Obklady na komínpřírodní kámen.žula.břidlice.pískovec.beton – umělý kámen.beton – imitace pálené cihly.kvarcit – křemenec.skutečná pálená cihla.

Kdy chodí kominík

Revizi komína budete potřebovat v následujících situacích:

před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče paliv, po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin nebo podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Jaký průměr kartáče na komín

Pro komíny o průměru min. 50 mm – max. 400 mm, vhodné i pro nerezové komíny.

Čím nahodit komín na půdě

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.

Jaké cihly na komín

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Jak zateplit stávající komín

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Čím obložit komín nad střechou

Pro nadstřešní část komínu použijeme ostře pálené, mrazuvzdorné nebo šamotové cihly, které k sobě pojíme stejně kvalitní maltou. Vyzděný komín je z funkčního hlediska ideální osadit vybetonovanou komínovou hlavou. Při osazování nové komínové hlavy se doporučuje zalícovat ji se zdivem.

Jak často dělat revizi komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Co obnáší práce kominíka

Kominictví je řemeslo, jehož náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík (moravsky kominář). Živnost se zpravidla vykonává ve vyšších výškách (na střechách budov).

Jakou štětku do komína

Komínové štětky drátěné jsou vhodné k čištění kovových kouřovodů, cihelných komínů a komínů s keramickou vložkou. Polyamidové tyče se používají pro čištění všech typů komínů a hlavně je nutné použít je při čištění nerezových vložek, aby se nerezové vložky nepoškrábaly!

Jak vybrat komínový kartáč

Vždy je důležitý průměr komína a jemu odpovídající průměr kartáče. Typ kartáče musí také odpovídat materiálu komínové vložky – odlišné se prodávají pro vložky keramické a nerezové. Souhrn investic do základních nástrojů, které budeme navíc užívat delší dobu, by neměl převýšit 1.000 korun.

Čím obložit komín v interiéru

Marmolit na komín, sokl nebo sloup

Jedná se o přírodní agregát, který je vhodný nejen na komíny, ale je také doporučován na sokly, sloupy nebo na terasu. Ovšem využít jej můžete i v interiéru (kuchyně, koupelny). Realizace marmolitu vypadá luxusně a neotřele.

Co dát kolem komína

Těsnící pásy kolem komína

Těsnící pásy umožňují důkladné utěsnění komínů, stěn, vikýřů, atik a dalších střešních konstrukcí. Jedná se o barevně lakované hliníkové pásy s celoplošnou lepicí vrstvou butylové hmoty. Hliníkový plech je profilovaný, díky čemuž se se snadno tvaruje.

Kdo platí revizi komínu

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jak často se dělá revize komínů

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Kdy volat Kominika

Revizi komína musíte nechat provést v následujících situacích:Uvádíte do provozu nový zdroj vytápění.Prováděli jste stavební úpravy komína nebo spalinových cest.Změnili jste druh paliva pro vytápění.Opětovně jste připojili nepoužívané spalinové cesty.Chcete vyměnit zdroj vytápění.

Jak často se čistí komín

Čištění komínu neboli spalinové cesty je podle zákona č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty povinné a mělo by se provádět alespoň jednou ročně. Čištěním máme na mysli odstranění pevných látek, různých usazenin a nečistot ze spalinové cesty.

Jaký průměr komínu pro krbová kamna

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Jak často dělat revizi komínu

Jak často se provádí kontrola komínuPevné palivo (např.Kapalné palivo – kontrola 1× ročně.Plynné palivo – kontrola 1× ročně (u kondenzačního kotle 1× za 2 roky).U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně.Kontrola a čištění komínu vyjde orientačně na 1000–2000 Kč.