Jak nahlásit krádež auta?

Jak nahlásit krádež

kontaktujte nejbližší policejní stanici Policie ČR v místě Vašeho bydliště, pobytu apod.: buď telefonicky na lince 158 nebo osobně.
Archiv

Co dělat když mi ukradli auto

Zavolejte policii na číslo 158 či 112.

Existuje také možnost, že vaše auto z nějakého důvodu odtáhli. V opačném případě od vás budou policisté potřebovat detailní informace o vozu (RZ, model, barva, případně i rozlišovací znaky, stav tachometru, zabezpečení auta proti krádeži apod.)
Archiv

Co je potreba k vyrazeni vozidla

Při trvalém vyřazení vozidla z provozu je nutné doložit:Velký technický průkaz.Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla)Registrační značky (SPZ)Doklad o ekologické likvidaci.Občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti)

Jak odhlásit vozidlo které již neexistuje

Úřadu předkládáte vyplněnou Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu. Pokud s úřadem nejedná oprávněný majitel vozu, potřebuje jiná osoba od majitele notářsky ověřenou plnou moc. Správní poplatek pro uložení značek do depozitu je 200 Kč. Dočasné vyřazení vozu z provozu (depozit) je v první fázi na 12 měsíců.

Kdo řeší krádeže

Shrnutí: V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

Co hrozí za krádež v obchodě

Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu. Jako trestný čin – třeba krádeže, ostatně na tento typický a častý delikt se zaměříme – se nově budou posuzovat majetkové delikty od škody 10 000 Kč místo současných 5000 Kč.

Jak odhlásit ukradené auto

Majitel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit úřad obce s rozšířenou působností a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Vyřízení zániku vozidla je zdarma a bez poplatku. Teprve po ukončení registrace je možné zrušit povinné ručení u pojišťovny.

Jak se postupuje u vykradení auta

Vykradené vozidlo je nutné nahlásit Policii ČR ihned, jak krádež zjistíte, a to je zejména v případech, kdy došlo k poškození vozidla a ukradení cenností. Sami si vykradené a poškozené vozidlo důkladně zdokumentujte a nafoťte. Od policie si vyžádejte veškerou dokumentaci a zápis.

Jaký je postup při prodeji auta

Jak postupovat při prodeji autaVytvoření inzerátu. Vložit inzerát.Připravit si kupní smlouvu. Našimi právníky prověřenou Kupní smlouvu nabízíme zdarma.Evidenční kontrola.Přepis vozidla na nového majitele.Zrušení povinného ručení

Jak přihlásit vyražené auto

Jedinou možností, jak úředně vyřazené auto znovu legálně používat, je nechat si ho evidovat jako takzvané jednotlivě vyrobené nové vozidlo. Takové auto ale musí schválit příslušný úřad, který zároveň stanoví to, jaké technické požadavky musí splňovat. „Když je dotyčný všechny splní, tak ho může legalizovat.

Kdo může odhlásit auto

Vozidlo se vyřazuje z provozu rovněž v případě, že bylo odcizeno. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jak dlouho může být auto v depozitu

Jak dlouho může být auto v depozitu

Vozidlo může být v depozitu na 12 měsíců, poté je možné lhůtu prodloužit.

Co hrozí za krádež

Pokud se dopustíš trestného činu krádeže, hrozí ti odnětí svobody až na 2 roky, když ti ale nebylo ještě 18 let, hrozí ti 1 rok. Když způsobíš vysokou škodu, mohou být sazby samozřejmě vyšší. Vyšší trest ale hrozí při loupeži.

Jak postupovat při krádeží

V případě, že se stanete obětí krádeže, využijte linku 158 a informujte se o další postupu nebo například kde je nejbližší služebna policie. Nedávejte zlodějům zbytečně příležitost, aby Vás okradli.

Jaký je trest za krádež

Pokud se dopustíš trestného činu krádeže, hrozí ti odnětí svobody až na 2 roky, když ti ale nebylo ještě 18 let, hrozí ti 1 rok. Když způsobíš vysokou škodu, mohou být sazby samozřejmě vyšší. Vyšší trest ale hrozí při loupeži.

Jak zlikvidovat auto bez tp

K tomu, aby vrakoviště odebralo váš vůz k likvidaci, musíte mít velký technický průkaz. Bez něj to není možné. Když vám vystaví doklad o likvidaci, další cesta vede na odbor dopravy městského úřadu nebo magistrátu.

Na co si dát pozor při přepisu auta

Co je potřeba k přepisu nového auta

K přepisu nového auta je nutné doložit níže uvedené dokumenty: Čistopis velkého technického průkazu a plnou moc prodávajícího. Přihlášku k registraci vozidla pro registr silničních vozidel. Originál dokladu o nabytí vozidla.

Na co si dát pozor při prodeji auta

Při prodeji auta se doporučuje sepsat o prodeji kupní smlouva se všemi potřebnými náležitostmi a také se dohodnout na tom, kdo nahlásí změnu majitele v registru vozidel. Pokud to neuděláte, hrozí vám až hororová situace, která je popsaná výše. Navíc je důležité si smlouvu o prodeji dobře uchovat.

Jak staré auto lze přihlásit v ČR

Auto z dovozu – limit stáří auta

Tato vozidla nesmí být starší 8 let a podléhají proclení. Pokud má dané auto evropskou homologaci, pak toto pravidlo není uplatňováno.

Co je potreba na Odhlaseni vozidla

Dočasné vyřazení vozidla

Žádost o vyřazení vozidla budete muset zpravidla vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu). Sebou na úřad si nezapomeňte vzít: malý techničák.

Jak přihlásit auto z depozitu

Pokud máte kupce na vozidlo, není nutné vozidlo z depozitu vždy vyřazovat. Stačí změnit majitele. K přepisu vozidla je nutná evidenční kontrola. Na evidenční kontrolu musíte vozidlo převézt na podvalu, protože bez registračních značek není možné vzít vozidlo na pozemní komunikaci.

Co je potřeba k vyzvednutí auta z depozitu

Od 1.3. 2023 stačí pro vyzvednutí vozidla z depozitu pouze platné pojištění vozidla – předkládá se zelená karta a velký technický průkaz. Nemusí být tedy platná technická kontrola TK. Při uložení vozidla do depozitu většina majitelů ruší pojištění vozidla, takže je třeba pro vyzvednutí značek uzavřít nové pojištění.

Kdy se jedná o krádež

Krádeží je jednání pachatele, při kterém si přisvojí cizí věc zmocněním a současně: způsobí na cizím majetku škodu dosahující nejméně 10 000 Kč – tzv. prostá krádež [viz § 205 odst. 1 písm.

Jak odhlásit auto které už nemám

Dnes už není možný polopřevod jak tomu bylo dříve, ale provádí se rovnou přepis auta na nového majitele. Prodávající zodpovídá za to, že přepis proběhne do 10 dnů od podepsání smlouvy. Dále také musí zrušit povinné ručení. Naopak nový majitel musí uzavřít novou pojistku a na úřadě předložit kopii zelené karty.

Jak vyřadit neexistující vozidlo

K vyřazení vozidla může dojít na žádost vlastníka, pokud zaniklo nebo nebylo obnoveno povinné ručení na vůz a nakonec pokud byl vůz vlastníkovi odcizen. Jedná-li se o žádost vlastníka, musí k dané žádosti přiložit osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz.